STRESSCOACHING
via arbejdspladsen

STRESS
COACHING
via
arbejdsplads

Støt ansatte i at trives, være ved godt helbred, have arbejdsglæde, være tryg ved at sætte kompetencer og potentialer i spil – samt have et bæredygtigt arbejdsliv og work/life-balance.

Medarbejderomsorg og fokus på mental trivsel er altid godt givet ud, både for ansatte og arbejdsplads

Giv stressramte ansatte – som har brug for støtte til at komme på ret kurs igen – et stress-coachingforløb.

Følelsen af “out of order”?

Følelsen af en “zombie”-tilstand?

Uoverskuelighedsfølelse?

Nedsat præstationsevne?

Svært ved at have mange bolde i luften?

Svært at fungere i jobbet?

Svært at overskue opgaverne?

Manglende beslutsomhed?

Svært at overskue deadlines?

Nedsat immunforsvar?

Pludselig mange sygedage?

Irritabel og lav tolerancetærskel?

Dårlig hukommelse?

Manglende koncentrationsevne?

Svært at holde fokus?

Pludselig blevet indadvendt?

Lyst til at være alene?