STRESSCOACHING VIA ARBEJDSPLADSEN
før, under og efter stress


STRESSCOACHING VIA ARBEJDSPLADSEN
før, under og efter stress

Har I ansatte med stresssymptomer?

Følelsen af "out of order"? Følelsen af en "zombie"-tilstand? Uoverskuelighedsfølelse? Nedsat præstationsevne? Svært ved at have mange bolde i luften? Svært at fungere i jobbet? Svært at overskue opgaverne? Manglende beslutsomhed? Svært at overskue deadlines? Nedsat immunforsvar? Pludselig mange sygedage? Pludselig blevet indadvendt? Lyst til at være alene? Irritabel og lav tolerancetærskel? Dårlig hukommelse? Manglende koncentrationsevne? Svært at holde fokus?

HAR I BEHOV FOR FOKUS PÅ MENTAL TRIVSEL?

Så alle er i trivsel og kan sætte sine potentialer i spil,
og I kan være fælles om opgaverne?
Medarbejderomsorg er altid godt givet ud.

BEHOV FOR FOKUS PÅ MENTAL TRIVSEL?

Så alle er i trivsel og
kan sætte sine potentialer i spil,
og I kan være
fælles om opgaverne?
Medarbejderomsorg
er altid godt givet ud.

STRESSCOACHING VIA ARBEJDSPLADSEN

Får sig selv, sin arbejdsglæde og sit liv tilbage:

 • Stresssymptomer slipper
 • Øget trivsel, arbejdsglæde, fokus, koncentration, hukommelse, arbejdsindsats mm.
 • Afklaring af årsager til stress, både ydre- og indre stressfaktorer
 • Afklaring af job-match
 • Forebyggelse af fremtidig stress

De stressramte vender tilbage til trivsel, arbejdsglæde og arbejdsindsats:

 • Kommer hurtigere over stress; hvad enten de stadig er på arbejde eller er sygemeldte
 • Bliver skarpere på, hvad der skal til for at skrue ned for stress samt forebygge stress
 • Bliver skarpere på, hvad der skal til for at skabe rammer for at kunne få sine kompetencer i spil
 • Flere arbejdsaktive i dagligdagen og flere i arbejde – færre sygedage
 • Mange stressramte har behov for at være til stresscoaching væk fra arbejdspladsen
  – det kan være online eller i Trivselsfremmeriets klinik i Brønshøj
 • Stresstilstanden afgør antal af samtaler. Som hovedreglen er det godt at regne med at starte med et forløb på 4 sessioner, og herefter tage stilling til om dette er nok, eller om der er yderligere behov. Der skal hverken for mange eller for få sessioner til
 • Tilbyder også workshops omkring mental trivsel, stress, personlighedstyper og forskelligheder
  – kan sættes sammen efter jeres behov