Trivselsfremmeriet

er et enkeltmandsfirma, som jeg startede i 2014. På daværende tidspunkt var jeg ansat som stresscoach i Københavns Kommunes Sygedagpengeindsats og coachede langtidssyge sygedagpengemodtagere med stress, depression og angst. Jeg mødte de voldsomt ramte, som egentlig ikke havde overskud til at møde op, men det krævede jobcenterreglerne.

I løbet af de 7 år (2012-2019) i Sygedagpengeindsatsen, fik jeg udviklet nogle effektive metoder og redskaber, som virkede. Det var dejligt at kunne hjælpe så mange tilbage til sig selv og til livet. Jeg så, hvor langt ud man kan komme af stress, depression og angst; og hver gang tænkte jeg “Gid vi var startet langt tidligere”. Derfor startede jeg som selvstændig for at tilbyde effektiv støtte og behandling også til stressramte tidligt i stressforløb, så de slipper for den lange tunge vej.

For at fremme trivsel

er det vigtigt at balancere mange aspekter; identitet, personlighed, selvværd, livsrammer, work/life, jobmatch og så meget mere.

Der er en skøøøn halvskør psykologisk teori – HLHS – som står for:
Hele lortet hænger sammen! Sproget kunne også være lidt pænere: Hele livet hænger sammen!

Hver ny klient er spændende at arbejde med. Jeg arbejder altid ud fra den enkeltes personlighed og situation, og bruger et godt mix af mange forskellige terapi-retninger (fx cognitiv/ metacognitiv/LØFT/anerkendende), som er dybt indlejret i mig gennem flere år og kommer som en naturlig del af samtalen og i flydende flow.

Jeg vil gerne helt ind til kernen – og arbejder derfor ofte ud fra Enneagrammet – for at sikre en holdbar behandling, så al fremtidig stress og mistrivsel kan undgås, og al mulig trivsel, balance og velbefindende kan skabes.

To vigtige værdier er: Kvalitet og fleksibilitet. Sidstnævnte betyder, at du kan ændre/aflyse din tid helt op til 1 time før sessionen. Førstnævnte giver vist sig selv!