Trivselsfremmeriet er et enkeltmandsfirma, som jeg startede i 2014. På daværende tidspunkt var jeg ansat som stresscoach i Københavns Kommune og coachede langtidssyge sygedagpengemodtagere med stress, depression og angst. Jeg mødte de voldsomt ramte, som egentlig ikke havde overskud til at møde op, men det krævede jobcenterreglerne.

I løbet af de 7 år (2012-2019) i Sygedagpengeindsatsen, fik jeg udviklet nogle effektive metoder og redskaber, som virkede. Det var en stor glæde at kunne hjælpe så mange tilbage til sig selv og til livet. Jeg så, hvor langt ud man kan komme af stress, depression og angst; og hver gang tænkte jeg “Gid vi var startet langt tidligere”. Derfor startede jeg som selvstændig for at tilbyde effektiv støtte og behandling også til stressramte tidligt i stressforløb, så de slipper for den lange tunge vej.

Hver ny klient er spændende at arbejde med. Jeg arbejder altid ud fra den enkeltes personlighed og situation, og vil gerne helt ind til kernen, for at sikre en holdbar behandling, så al stress fremover kan undgås.