Sanser du din omverden? Er du sansestærk? Særlig sensitiv? 

Er du mere sansende og sensitiv end de fleste?

Føler du dig stærk i forhold til at sanse?

Responderer du stærkt på inputs?

Kan du føle dig overloadet af sanseindtryk?

Kører tankerne rundt i dit hoved?

Ofte bruges betegnelsen “særlig sensitiv”.

Sansestærk – en stærk kompetence med udfordringer, som kan føre til stress

Alle mennesker rummer sensitivitet & sansestyrke i større eller mindre grad. Nogle mennesker besidder en sansestyrke, som kan opleves som stærkt forstyrrende i det daglige, og som kan ende i stress.

Opgaverne er at:

  • finde en sansebremse og lære at bruge den – kunne lukke og åbne
  • lære at tackle udfordringerne
  • sætte pris på sansesstyrken og se dens kompetencer
  • finde gode match privat som arbejdsmæssigt, hvor potentialerne kan udfolde sig

Ifølge den amerikanske psykoterapeut og forsker Elaine N. Aron, er ca. 20% sensitivt begavet  – heraf lige mange mænd og kvinder. Det betyder, at de er født med et fint indstillet nervesystem, der er ekstra åbent overfor indre og ydre stimuli af enhver art, og derved responderer stærkere på stimuli og tager stimuli dybere ind.

Vær glad for din særlige evne til at sanse
At være sansestærk er en stor styrke med mange menneskelige kompetencer – fx god observationsevne, skelner subtile nuancer, ser muligheder for konstruktive løsninger, tænker over og lærer af hændelser, stor indlevelsesevne, stor empati, går i dybden, gør sig umage, gør ting grundigt, høj etik, kreative og idérige, høj kvalitetssans, stor retfærdighedssans og har et venligt væsen.

Lær at tackle de udfordringer sansestyrken og sensitiviteten kan medføre
At være sansestærk og sensitiv i en verden, der går hurtigt, kan give udfordringer og være en stor belastning, som kan føre til depression og angst. Derfor er der ofte brug for hjælp til at håndtere sin sansestyrke/sensitivitet samt finde sig selv og sine bedste rammer.

FUGLE TRIVES BEDST I LUFTEN

FISK TRIVES BEDST I VANDET

HVOR TRIVES DU BEDST?

Erfaring
Jeg har stor erfaring i hjælpe den enkelte sansestærke/sensitive til at finde sine bedste rammer til trivsel, finde sit selvværd, sætte sine potentialer i spil samt til at finde en god balance privat som arbejdsmæssigt.

Igennem årene har jeg mødt mange, som fortæller, at de altid har følt sig anderledes eller forkerte, og at de nu endelig føler sig set, hørt og anerkendt som den, de i virkeligheden er.
At det føles rart at skulle være glad for sin sansestyrke/sensitivitet og sætte den i spil i de rette rammer – i stedet for at føle sig forkert og skulle lave sig selv om.

HUSK
Du er helt normal – du er måske bare mere sansestærk/sensitiv end hovedparten.
Brug dig selv, dine kompetencer og din sansestyrke/sensitivitet – i rette rammer.
Samfundet har brug for sådan en som dig, og du har brug for samfundet.

Kontakt mig endelig hvis du har spørgsmål:
jette.kroigaard@trivselsfremmeriet.dk
+45 51 95 20 17

FORENING FOR SÆRLIG SENSITIVE / HSP-FORENINGEN (HSP= Highly Sensitive Persons):
https://www.hsp-foreningen.dk/

SÆRLIG SENSITIV TEST:
https://ilsesand.dk/saerligt-sensitive-mennesker/selvtest/

MIN ARTIKEL – OM SÆRLIG SENSITIVITET OG BESKÆFTIGELSESSEKTOREN:
http://hsp-foreningen.dk/beskaeftigelsessektoren-opmaerksomhed-paa-saerligt-sensitive-borgere-og-job-mismatch/

LÆS OM EN SENSITIV MUSIKER – JULIE MARIA:
http://rytmiskcenter.dk/debat/fra-sange-til-stress-og-vejen-videre/