SANSESTÆRK   –   SÆRLIG SENSITIV 

Kært barn mange navne: “særlig responderende”  –  “sensitiv begavet”  –  “sensitiv intelligent”  –  “antenne-menneske”


trivselsfremme
 • Føler du dig mere sansende og sensitiv end de fleste?
 • Er du “antennemenneske”, som registrerer din omverden?
 • Responderer du stærkt på inputs?
 • Kan du føle dig overloadet af sanseindtryk?
 • Bliver tankerne længe i dig og svære at slippe?
 • Kan din sansning forringe din tryghed, fokus og handlekraft?

At være sensitiv er absolut ikke det samme som at være svag. Du kan sagtens være både sansemenneske OG stærk på samme tid.

Sansestærk – en stærk kompetence med udfordringer

Alle mennesker rummer sensitivitet og sansestyrke i større eller mindre grad.

Nogle mennesker besidder et fint indstillet nervesystem, der er ekstra åbent overfor indre og ydre stimuli af enhver art, og derved responderer stærkere på stimuli og tager stimuli dybere ind.

Dette kan være ret så forstyrrende i et samfund, hvor alt går stærkt, og hvor fokus er på optimering, selvpromovering, søgen efter det perfekte og nul-fejlskultur. Da kan det være svært at være autentisk og være/vise hvem man er. Desværre ender det ofte med at den enkelte sansestærke føler sig forkert, anderledes, uduelig og udenfor, hvilket kan ende i lidelse, mistrivsel, stress, depression og angst.

At være sensitiv er absolut ikke det samme som at være svag. Du kan sagtens være både sansemenneske OG stærk på samme tid.

At være sansestærk er en stor styrke med mange menneskelige kompetencer – fx god observationsevne, skelner subtile nuancer, ser muligheder for konstruktive løsninger, tænker over og lærer af hændelser, stor indlevelsesevne, stor empati, går i dybden, gør sig umage, gør ting grundigt, høj etik, kreative og idérige, høj kvalitetssans, stor retfærdighedssans og har et venligt væsen.

 • erkende at sårbarhed er menneskeligt
 • erkende, acceptere og være glad for din sensitive sårbarhed
 • erkende at du ikke er supermand/kvinde
 • blive glad for dine særlige evner
 • håndtere de udfordringer sensitiviteten kan give dig
 • huske pauser, som også du føler som pauser
 • finde gode rammer og match privat som arbejdsmæssigt
 • sætte dine potentialer i spil
 • finde styrken i sårbarheden
 • få din sårbarhed og din styrke til at gå hånd i hånd
 • finde en sansebremse og lære at kunne lukke og åbne
  – som at lukke døren til det hus, du lige er gået ud af, så du er klar til at åbne døren i næste hus

Du er helt normal – du er måske bare mere sansestærk/sensitiv end hovedparten. Brug dig selv, dine kompetencer og din sansestyrke/sensitivitet – i rette rammer. Samfundet har brug for sådan en som dig, og du har brug for samfundet.

FUGLE TRIVES BEDST I LUFTEN   –     FISK TRIVES BEDST I VANDET     –     HVOR TRIVES DU BEDST?

FUGLE TRIVES BEDST I LUFTEN

FISK TRIVES BEDST I VANDET

HVOR TRIVES DU BEDST?

Erfaring

Jeg har stor erfaring i hjælpe den enkelte sansestærke/sensitive til at finde sit selvværd, finde sine bedste rammer til trivsel,  sætte sine potentialer i spil samt til at finde en god balance privat som arbejdsmæssigt.

Igennem årene har jeg mødt mange, som fortæller, at de altid har følt sig anderledes eller forkerte, og at de nu endelig føler sig set, hørt og anerkendt som den, de i virkeligheden er. At det føles rart at skulle være glad for sin sansestyrke/sensitivitet og sætte den i spil i de rette rammer – i stedet for at føle sig forkert og skulle lave sig selv om.

FORENING FOR SÆRLIG SENSITIVE / HSP-FORENINGEN (HSP= Highly Sensitive Persons):
https://www.hsp-foreningen.dk/

SÆRLIG SENSITIV TEST:
https://ilsesand.dk/saerligt-sensitive-mennesker/selvtest/

MIN ARTIKEL – OM SÆRLIG SENSITIVITET OG BESKÆFTIGELSESSEKTOREN:
http://hsp-foreningen.dk/beskaeftigelsessektoren-opmaerksomhed-paa-saerligt-sensitive-borgere-og-job-mismatch/

LÆS OM EN SENSITIV MUSIKER – JULIE MARIA:
http://rytmiskcenter.dk/debat/fra-sange-til-stress-og-vejen-videre/