COACHING
Vend jobmismatch til jobmatch
og få et bæredygtigt arbejdsliv


COACHING
Vend jobmismatch
til jobmatch og få et
bæredygtigt arbejdsliv
 


JOBMISMATCH er, når du og jobbet ikke rigtig passer sammen, og du mistrives og måske har stresssymptomer…
Måske kan der skrues op og ned på noget, så det bliver bedre… måske skal der noget helt andet til…

Det handler måske om arbejdspladsens rammer, vilkår, kultur, værdier, muligheder, psykisk arbejdsmiljø o.lign.

Og eller – det handler måske om noget i dig, som er svært at sætte ord på? Noget du eller andre kan rette op?

Det er vigtigt at få sat ord på. Finde ud af hvad det handler om, hvad du selv og hvad andre kan gøre, så du kan være godt tilpas i dit nuværende job – eller om du og det job bare ikke passer sammen.

JOBMATCH er, når du og dit job passer sammen. At du går glad på arbejde, at du trives med dine opgaver og i kollegafællesskabet, har et bæredygtigt arbejdsliv, at du går glad fra job og har overskud til din fritid.
Work/Life-Balance – eller Life/Work-Balance… 

JOBMISMATCH er, når du og jobbet ikke rigtig passer sammen, og du mistrives og måske har stress-symptomer…  Måske kan der skrues op & ned på noget, så det bliver bedre…måske skal der noget helt andet til…

Det handler måske om arbejds-pladsens rammer, vilkår, kultur, værdier, muligheder, psykisk arbejdsmiljø o.lign.

Og eller – det handler måske om noget i dig, som er svært at sætte ord på? Noget du eller andre måske kan rette op på?

Det er vigtigt at få sat ord på. Finde ud af hvad det handler om, hvad du selv og hvad andre kan gøre, så du kan være godt tilpas i dit nuværende job – eller om du og det job bare ikke passer sammen.

JOBMATCH er, når du og dit job passer sammen. At du går glad på arbejde, at du trives med dine opgaver og i kollegafællesskabet, har et bæredygtigt arbejdsliv, at du går glad fra job og har overskud til din fritid. Work/Life-Balance – eller Life/Work-Balance…

Først handler det om at finde ind til dig, din personlighed, din indre kerne/”maskinrum”. Her gør vi brug af Enneagrammet, hvis du har lyst til det.

Enneagrammet er et stærkt personudviklingsværktøj, som kan give dig indsigt i dig selv, udvikle dig personligt, så du kan blive din ønskede udgave af dig selv. Lære dig selv og dit indre at kende – både dine naturtalenter, kompetencer, indre tanker, indre stressfaktorer, drive, motivation, adfærd, faldgrupper… og “særheder”… Og blive klogere på din balance / ubalance.

Så kommer vi omkring eventuelle jobs, som du har henholdsvis gode og negative erfaringer med. Jobs, hvor du har følt dig i dit es. Jobs, hvor du har følt dig presset og måske fået fysiske reaktioner som fx ondt i maven. Jobs, hvor du måske er røget i “idealfælden”… etc.

Dernæst handler det om at finde din naturlige jobretning og dit jobmatch. Dit “smørhul”, hvor du kan være i flow. Et job, som matcher til din personlighed, erfaring og kompetencer, så jobbet bliver let, smidigt, naturligt og bæredygtigt – og med stor arbejdsglæde og work/life-balance – eller Life/Work-Balance.