FREMMER TRIVSEL
FØR, UNDER OG EFTER STRESS

TILBYDER
StressCoaching
EnneagramCoaching
Fyraftensmøder
Workshops

Henvender sig både til privat personer, privat forsamlinger og til virksomheder
– i klinik, online eller på virksomhed