STRESSCOACHING/BEHANDLING


Til dig som har stress / depression / angst / mistrivsel
og som er klar til at gribe fat om det og få det bedre.
Jeg er så klar til at hjælpe dig videre.

STRESSCOACHING/
BEHANDLING


Til dig som har stress / depression /
angst / mistrivsel og som er klar til
at gribe fat om det og få det bedre.
Jeg er så klar til at hjælpe dig videre.

 

“Jette er empatisk, sprudler af ægte lyst og interesse for at hjælpe een”

“Allerede efter 1.samtale fik jeg det bedre”

“Jette har en hurtig og underliggende præcis iagttagelse af mennesker”

“I forløb hos Jette fik jeg vendt tunge udfordringer til frihed og lettelse”

“Tempoet blev sat ud fra hvor jeg var – jeg kunne hele tiden følge med”

“For første gang følte jeg, at jeg ikke var mærkelig, men reagerer sundt”

“Jette tegner og fortæller, og pludselig giver tingene bare mening”

“Jette bar hele tiden visionen for mig, også da jeg selv kun så tåge”

“Trods min krise er ovre, har jeg lyst til at fortsætte coachtimer hos Jette”

“Jeg fik hos Jette altid vendt destruktion til ny dynamik og indsigt”

“Hver gang fik jeg en stigende bedring og min tillid og tro tilbage”

“Jette hjalp mig med at lytte til min indre bodyguard – til resten af livet”

“Efter første samtale følte jeg, at jeg havde fået en stor varm dyne på”

“TAK for forløbet, som har betydet, at jeg er på vej tilbage til livet”

“Man mærker straks Jettes oprigtighed og føler sig set, hørt og forstået”

 • Finde dig selv igen?
 • Få dit liv tilbage?
 • Skrue ned for bekymringer?
 • Afklare hvorfor du er stressramt?
 • Afklare om dine rammer er gode for dig?
 • Afklare om dine tanke- og adfærdsmønstre
  støtter eller bremser dig?
 • Være den udgave af dig, som du selv ønsker?
 • Være tilbage til en normal hverdag?
 • Leve livet i stedet for at overleve?
 • De bedste match – privat og jobmæssigt?
 • WORK/LIFE-Balance? Eller LIFE/WORK-Balance?
 • Holde stress på afstand?

Da personlig udvikling er en proces, hvor vinkler skal afdækkes, erkendes, accepteres og integreres i hverdagen, tager det tid. Det kan sjældent klares som et quick fix.

Derfor anbefales et forløb på minimum 4 gange. Hvis vi skal i dybden og arbejde med dine autopiloter, så ændringen bliver bæredygtig og varig, skal der højst sandsynligt mere end 4 gange til.

Mange vælger et intensivt forløb i starten (fx en gang i ugen i 4 uger), og lader så gå længere og længere tid imellem.

Nogle vælger at fortsætte jævnligt i længere tid for at holde de nye gode vaner ved lige, da de gamle autopiloter er meget stærke og har det med at tage over! Fx hver eller hver anden måned. Nogle vælger at have deres faste coach ved deres side igennem flere år; enten med x måneder imellem eller når behov opstår.

Det er med den psykiske kondition som med den fysisk kondition: den skal holdes kontinuerligt  ved lige.

——–

Vi afdækker årsagerne til din stress/depression/angst. Vi afklarer om dine ydre rammer fra job og fritid giver dig balance eller ubalance. Og vi afklarer om dine indre rammer – dvs. dine krav, indre kritiker, forventninger og leveregler til dig selv – giver dig balance eller ubalance.

Vi finder konkrete tiltag, som kan nedsætte langtidsstresshormonet kortisol, så dine stresssymptomer kan aftage, og du kan få mere ro.

Vi finder realistiske løsningsmuligheder og konkrete ting du kan sætte i værk, så du kommer i balance igen, og finder en bæredygtig vej videre.

Vi finder ind til din personlighed – den du er inderst inde – og finder løsninger til hvordan du opnår de bedste match i dit liv – både privat og job/karrieremæssigt.  

Du får værktøjer til bedre at kunne skrue ned for dine bekymringstanker, og derved have flere timer uden bekymringer, hvilket gerne skal øge din trivsel og overskud.

Du får konkrete værktøjer til at hjælpe dig videre, og du får visualiseret samtalerne på plancher, som du kan tage foto af eller tage med hjem, så du kan gense og huske hvad vi har snakket om.

Hvis du ønsker det, kan vi inddrage Enneagrammet (et genialt persontypeværktøj), så vi kommer hurtigere ind til kernen og et spadestik dybere.

Vi finder ind til hvordan du er “skruet sammen”. Måske er du en, som ønsker en masse bolde i luften? En, som kan lide at tage ansvar? En, som har brug for at diskutere tingene godt igennem? En, som er sensitiv og sanser omverdenen? En, som kan lide at gå i detaljen? Eller en anden personlighed?

Vi kortlægger dine styrker og kompetencer, som du måske har glemt alt om under stressen… Og også dine faldgrupper og sårbarheder; dels for at blive klogere på det hændte og dels for at finde løsninger.