fbpx

Enneagrammet

Ennea
grammet

er et stærkt personudviklingsværktøj, som kan give dig selvindsigt, personlig udvikling og fungerer som en gps/vejviser til balance og trivsel.

Enneagrammet er en typologi / en form for psykologisk kortlægning over 9 forskellige personlighedstyper med hvert deres tankesæt, livsstrategi, motivation og adfærd. Disse er helt naturlige for os, og er ubevidste og reflektoriske. Det er som en ”indre grundlov”, vi lever efter, har trænet og udviklet gennem hele livet, og er som regel ikke kendt af os selv, da vi typisk ikke kan se os selv! Det er meget stærke autopiloter, som har godt tag i os, og er dog til at skrue på!

Jeg anvender gerne Enneagrammet, hvis du ønsker det ved:   Stesscoaching/behandling   –  Stresscoaching via arbejdspladsen   –   Coaching: Vend jobmismatch til jobmatch   –   Coaching: Vend mistrivsel til trivsel – og helt klart ved Teamdage.

 • Enneagrammet er en flere tusind år gammel spirituel visdom, som har fået en psykologisk overbygning
 • Benyttes i dag af talrige virksomheder, behandlere, coaches mfl. ifm. personlig udvikling, teamsamarbejde, konfliktmægling, parterapi mm.
 • Fortæller noget om hvorfor vi gør, som vi gør
 • Adskiller sig fra andre typologier ved ikke blot at fortælle om din type, men også om dit “niveau for selvindsigt” / om du er en balanceret eller ubalanceret udgave af typen
 • Adskiller sig fra andre typologier ved at angive en strategi til at få større personlig frihed og balance
 • ER GENIALT og aldeles brugbart ifm. personlig udvikling, stresscoaching og trivselsfremme

Find din type

både dine styrker og dine faldgrupper

Kender du det, at du endnu engang gør noget super smart eller noget super dumt? Og du kan ikke lade være? Det kommer bare! Også selvom du har besluttet dig for noget andet. Det handler måske om din Enneagramtype, som kører med dig! Klik på testen og bliv klogere på dig selv!

Enneagramtypen og stress

Du kan sikkert genkende dig lidt i mange af typerne, men især én af typerne ligger til grund for dine tanker, livsstrategi, motivation og adfærd i pressede situationer.

Klik på en af typerne herunder og læs om du kan genkende dig selv.

Enneagramtype 1   –   Perfektionisten / Reformatoren:

Indre grundlov, som er fantastisk i balance og rette kontekst, og som ellers kan give indre stress:
Drevet af det ideelle for at føle sig som et godt menneske.

Personlige kompetencer, trænet gennem årene via den indre grundlov:

 • kvalitetsbevidste, går efter høje standarder og det fuldkomne
 • ordentlig, grundig, struktureret og punktlige
 • principfaste
 • gør ting korrekt efter regler og aftaler
 • går ned i mindste detalje
 • lav fejlscore
 • pligtopfyldende, ansvarlig, samvittighedsfuld, arbejdsom og overholder aftaler
 • teamplayer
 • inspirerer andre til at gå efter kvalitet, og se det komplette og perfekte i små ting

Indre stressfaktorer – fx:

 • når ting ikke efterlever 1´erens høje standarder
 • manglende tid til at gøre det korrekt og ordentligt
 • manglende tid til forberedelse
 • manglende tid til at gå i detaljen
 • hvor der ikke er brug for/efterspørgsel på høje standarder
 • hvor målet snarere er hurtighed end fejlfrihed og kvalitet
 • sjusk, fejl og for meget pjank

Stress-reaktioner:

Når type 1 stadig følger sin indre grundlov under ydre stressfaktorer, vil type 1 blive presset – opleve sig som et fejlfyldt og dårligt menneske – og vil derfor forsøge at kompensere ved at overgøre sine ellers gode personlige kompetencer i en stressadfærd.

Stress-adfærd:

 • føler en slags personlig forpligtelse til at ordne alting selv
 • modvillig, kritisk, fordømmende, bebrejdende og vred
 • giver udtryk for ensidig vurdering af, hvad der er rigtigt og forkert
 • perfektionistisk og pedantisk
 • kompromisløs
 • over-principfast

I sidste instans vil type 1 ende op med følelseskaos, humørsyge og irrationalitet. Dette vil tilføje endnu en stressfaktor. Den onde cirkel er startet…

Type 1 vil højst sandsynlig få det bedre ved at øve sig i at være mindre kritisk og sige PYT!

.

Enneagramtype 2   –   Hjælperen / Giveren:

Indre grundlov, som er fantastisk i balance og rette kontekst, og som ellers kan give indre stress:
Drevet af at hjælpe for at føle sig elsket og værdsat.

Personlige kompetencer, trænet gennem årene via den indre grundlov:

 • skaber og bevarer relationer
 • empatisk, medfølende og imødekommende
 • mærker og dækker andres behov
 • hjælper, yder omsorg og sørger for at andre har det godt
 • behager andre
 • varm, kærlig, venlig, smilende, blid, servicerende og generøs
 • pligtopfyldende og ansvarsbevidst
 • teamplayer
 • inspirerer andre til at gøre noget for andre, uden at modtage noget tilbage

Indre stressfaktorer – fx:

 • manglende tid til at yde hjælp og omsorg
 • når for mange har brug for hjælp, og det ikke er muligt at hjælpe alle
 • når hjælp og omsorg ikke er indkalkuleret i opgaven
 • manglende relations-opgaver fx upersonlige opgaver eller ensomhed
 • afvisning af omsorg
 • utaknemmelighed

Stress-reaktioner:

Når type 2 stadig følger sin indre grundlov under ydre stressfaktorer, vil type 2 blive presset– og føle sig uelsket og ikke værdsat – og vil derfor forsøge at kompensere ved at overgøre sine ellers gode personlige kompetencer i en stressadfærd.

Stress-adfærd:

 • bevæge sig ud imod andre for at vinde deres anerkendelse
 • overservicere og overhjælpe
 • være overstrømmende
 • være påtrængende
 • have besiddelsestrang
 • opdigte behov hos andre
 • være martyrisk

I sidste instans vil type 2 blive vred. Dette vil tilføje endnu en stressfaktor… Den onde cirkel er startet…

Type 2 vil højst sandsynlig få det bedre ved at øve sig i også at mærke egne behov og tænke på sig selv!

Enneagramtype 3   –   Udretteren / Succesmageren / Stræberen:

Indre grundlov, som er fantastisk i balance og rette kontekst, og som ellers kan give indre stress:
Drevet af succes for at føle sig værdifuld.

Personlige kompetencer, trænet gennem årene via den indre grundlov:

 • effektiv, energisk, udretter en del og får en masse ting fra hånden
 • vil gerne leve op til forventninger og gøre det bedste
 • målorienteret og resultatorienteret, vil gerne lykkes med tingene og opnå status
 • kommer i mål
 • tilpasningsdygtige
 • tror på egen formåen
 • motiverende og inspirator for andre til at forsøge at opnå mål og lykke

Indre stressfaktorer – fx:

 • mangel på værdsættelse og anerkendelse for præstationer
 • når ting bliver gennemsnitlige i stedet for ambitiøse
 • nederlag
 • for meget snak og ineffektivitet i stedet for gøren
 • mangel på ambitioner

Stress-reaktioner:

Når type 3 stadig følger sin indre grundlov under ydre stressfaktorer, vil type 3 blive presset – og vil føle sig værdiløs – og vil derfor forsøge at kompensere ved at overgøre sine ellers gode personlige kompetencer i en stressadfærd.

Stress-adfærd:

 • presse sig selv for at opnå status og opmærksomhed
 • overknokle
 • konkurrere, jagte succes og status
 • blive ved med at leve op til andres forventninger
 • bevare den rette facade
 • blive uærlig, ”sælge historien med størst mulig succes”
 • selvpromoverende

I sidste instans vil type 3 trække sig og blive uengagerede. Dette vil tilføje endnu en stressfaktor. Den onde cirkel er startet…

Type 3 vil højst sandsynlig få det bedre ved at øve sig i at lytte til og handle efter egne indre værdier!

Enneagramtype 4   –   Individualisten / Den Sensitive / Kunstneren / Romantikeren:

Indre grundlov, som er fantastisk i balance og rette kontekst, og som ellers kan give indre stress:
Drevet af følelser og identitet for at føle sig ligeværdig.

Personlige kompetencer, trænet gennem årene via den indre grundlov:

 • følsom og tuner sig ind i følelsernes verden
 • intuitiv, sanser og lytter til hvad der foregår i dem selv og i andre
 • rummer og udtrykker egne og andres følelser på hele følelsesskalaen fra smerte til glæde
 • kreative og udtryksfulde
 • søger det unikke, og er originale og unikke
 • sætter sit personlige præg
 • forbillede for kreativitet og intuitiv evne
 • dybde, og vil gerne tale om det dybe
 • inspirerer andre til at være kreative, se muligheder ud over det ordinære, og at opdage sig selv

Indre stressfaktorer – fx:

 • manglende ligeværd
 • når de ikke føler sig inde i varmen
 • manglende opmærksomhed og anerkendelse for hvem de er
 • når ting bliver for konventionelle og ensartede
 • manglende intensitet og dybde
 • manglende tid og plads til deres følelsesudbrud

 Stress-reaktioner:

Når type 4 stadig følger sin indre grundlov under ydre stressfaktorer, vil type 4 blive presset – vil føle sig uligeværdig og ikke accepteret – og vil derfor forsøge at kompensere ved at overgøre sine ellers gode personlige kompetencer i en stressadfærd.

Stress-adfærd:

 • humørsyg, tale meget om sine følelser og være selvoptaget
 • forstærke sine følelser gennem fantasien og tro på det
 • nærtagende, trist og melankolsk
 • dramatisk og teatralsk
 • misundelig

I sidste instans vil type 4 flygte væk fra sig selv og egen situation og involvere sig meget i at hjælpe andre. Dette vil tilføje endnu en stressfaktor. Den onde cirkel er startet…

Type 4 vil højst sandsynlig få det bedre ved at øve sig i at tænke objektivt og blot at være tilstede i det, der sker!

Enneagramtype 5   – Udforskeren / Iagttageren:

Indre grundlov, som er fantastisk i balance og rette kontekst, og som ellers kan give indre stress:
Drevet af viden for at kunne håndtere verden.

Personlige kompetencer, trænet gennem årene via den indre grundlov:

 • fordyber sig i viden
 • objektiv, faktuel, faglig
 • nysgerrig, iagttager, undersøger og udforsker – for at forstå tingenes sammenhæng
 • eftertænksom – filosoferende og reflekterende over det, de ser og oplever
 • stor objektiv alviden og specialviden i flere planer
 • opfindsom og visionær
 • privat
 • inspirerer andre til at fordybe sig og sætte sig ind i ny viden

Indre stressfaktorer – fx:

 • invadering af deres tid og rum
 • når andre kommer for tæt på og stiller krav
 • sociale sammenhænge med personlig snak i stedet for fag- og temasnak
 • overraskelser
 • overfladiske emner og arbejde med usikker viden og mangel på kompetence

Stress-reaktioner:

Når type 5 stadig følger sin indre grundlov under ydre stressfaktorer, vil type 5 blive presset – vil blive i tvivl om egen evne til at kunne håndtere verden – og vil derfor forsøge at kompensere ved at overgøre sine ellers gode personlige kompetencer i en stressadfærd.

Stress-adfærd:

 • går op i unyttig specialviden
 • ihærdigt forsøg på at fremstå kompetent
 • lange tænkepauser (som kan tolkes som manglende interesse)
 • fortolkende og konceptuel
 • kommer til at fremstå arrogant, kynisk og følelseskold
 • kommer til at tænke livet og mangle handling
 • deltager i sociale situationer med lidt modstand
 • trækker sig tilbage fra virkeligheden og ind i begreber og mental verden
 • I sidste instans vil type 5 blive hyperaktive og adspredte. Dette vil tilføje endnu en stressfaktor. Den onde cirkel er startet…

I sidste instans vil type 5 isolere sig i sin egen verden … Dette vil tilføje endnu en stressfaktor. Den onde cirkel er startet…

Type 5 vil højst sandsynlig få det bedre ved at øve sig i at udtrykke sine følelser og komme mere på banen!

Enneagramtype 6   – Realisten / Loyalisten / Skeptikeren:

Indre grundlov, som er fantastisk i balance og rette kontekst, og som ellers kan give indre stress:
Drevet af sikkerhed for at finde trygt fundament og retning.

Personlige kompetencer, trænet gennem årene via den indre grundlov:

 • giver et ”kritisk eftersyn”, for at kunne holde ting på et realistisk og fornuftigt plan
 • analytisk evne til at forudse fremtidige problemer
 • eftertænksom og stiller mange spørgsmål
 • forbereder og garderer sig for at skabe et solidt, sikkert og trygt fundament
 • loyale, pålidelige, pligtopfyldende, realistiske, analytiske
 • trofaste og hengivne overfor dem og det, de tror på
 • vil gerne have at alle høres og at alle er lige
 • vil gerne se på sagen fra mange synsvinkler
 • modige og engagerede
 • teamplayer
 • inspirerer andre til at sikre sig og undgå at blive snydt

Indre stressfaktorer – fx:

 • manglende struktur, klare rammer, vejledning og sparring
 • manglende sammenhold og illoyalitet
 • uforudsigelighed
 • hastige beslutninger eller forandringer

Stress-reaktioner:

Når type 6 stadig følger sin indre grundlov under ydre stressfaktorer, vil type 6 blive presset – føle sig usikker, utryg og uden sparring, vejledning og retning – og vil derfor forsøge at kompensere ved at overgøre sine ellers gode personlige kompetencer i en stressadfærd.

Stress-adfærd:

 • øget kritisk analyse
 • bekymret, skeptisk, mistænksom, tvivlende, nervøs, frygtsom
 • bremser kreativ proces med deres tvivl
 • leder efter skjulte hensigter
 • bliver afhængig af vejledning og meninger udefra
 • kan virke som om de er imod processen

I sidste instans vil type 6 blive egenrådig og gå konkurrerende og ukritisk efter målet. Dette vil tilføje endnu en stressfaktor. Den onde cirkel er startet

Type 6 vil højst sandsynlig få det bedre ved at øve sig i at tro på egne beslutninger, følelser og intuition!

Enneagramtype 7   –   Eventyreren / Entusiasten / Igangsætteren / Iværksætteren / Livsnyderen:

Indre grundlov, som er fantastisk i balance og rette kontekst, og som ellers kan give indre stress:
Drevet af frihed og muligheder for at være uafhængig.

Personlige kompetencer, trænet gennem årene via den indre grundlov:

 • muligheds- og oplevelsesorienteret
 • livsnyder
 • entusiastisk, begejstres let af nyt
 • idérig og har mange planer
 • optimistisk, spontan og livlig
 • fokuserer på det positive og sjove og fremmer og løfter den positive stemning
 • god til at lave mange ting på én gang
 • evner at lette arbejdsgange, så ting glider let og ubesværet
 • inspirerer andre til at få oplevelser og smitter andre med deres begejstring og livsenergi

Indre stressfaktorer – fx:

 • begrænsninger
 • rutiner
 • når de går glip af noget
 • snak om følelser

Stress-reaktioner:

Når type 7 stadig følger sin indre grundlov under ydre stressfaktorer, vil type 7 blive presset – vil føle sig fastlåst i begrænsningen af spontanitet og fornøjelse – og vil derfor forsøge at kompensere ved at overgøre sine ellers gode personlige kompetencer i en stressadfærd.

Stress-adfærd:

 • føle at der altid viser sig noget bedre et andet sted
 • adspredt, overfladisk
 • hyperaktiv
 • rastløs og utålmodig
 • krævende og grådig
 • virkelighedsflygte, fjerne sig fra realiteternes verden
 • efterlade andre i stikken
 • skuffe andre, når de springer videre til noget nyt

I sidste instans vil type 7 blive spydig sarkastisk af undertrykt vrede. Dette vil tilføje endnu en stressfaktor. Den onde cirkel er startet…

Type 7 vil højst sandsynlig få det bedre ved at øve sig i at være til stede i nuet!

Enneagramtype 8   –   Udfordreren / Frontkæmperen:

Indre grundlov, som er fantastisk i balance og rette kontekst, og som ellers kan give indre stress:
Drevet af magt, kontrol og retfærdighed, for at kunne bestemme selv.

Personlige kompetencer, trænet gennem årene via den indre grundlov:

 • naturlig autoritet, markerer sig gerne og tager kampen op for at få sin mening igennem
 • kæmper, vil gerne have indflydelse og tager gerne styringen
 • beslutningsdygtig
 • siger tingene lige ud af posen, får svesken på disken
 • selvstændig, handlekraftig og viljestærk
 • energisk og foretagsom
 • går op i retfærdighed og beskytter andre mod uretfærdig behandling
 • inspirerer andre til at stå op for sig selv

Indre stressfaktorer – fx:

 • uretfærdighed
 • indirekte udmeldinger
 • uærlighed
 • ubeslutsomhed
 • manglende modspil
 • når andre bestemmer

Stress-reaktioner:

Når type 8 stadig følger sin indre grundlov under ydre stressfaktorer, vil type 8 blive presset – vil føle uretfærdighed og ubehag ved at andre bestemmer – og vil derfor forsøge at kompensere ved at overgøre sine ellers gode personlige kompetencer i en stressadfærd.

Stress-adfærd:

 • presse på og kæmpe for at få tingene til at ske
 • dominerende, manipulerende, bestemmende, underkuende og konfronterende
 • hensynsløs, træder andre over tæerne, tromler og sårer andre
 • autoritær
 • selvhævdende
 • kontrollerende
 • glemmer at lytte til andre

I sidste instans vil type 8 blive hemmelighedsfuld og frygtsom og gå for sig selv og blive stille. Dette vil tilføje endnu en stressfaktor. Den onde cirkel er startet…

Type 8 vil højst sandsynlig få det bedre ved at øve sig i at være i situationer uden at skulle bruge sin styrke!

Enneagramtype 9   –   Fredselskeren:

Indre grundlov, som er fantastisk i balance og rette kontekst, og som ellers kan give indre stress:
Drevet af fred og harmoni for at kunne leve i kærlighed, ro og indre stabilitet.

Personlige kompetencer, trænet gennem årene via den indre grundlov:

 • rar, beskeden, diplomatisk, omgængelig, tålmodig og positiv
 • skaber fred, harmoni, velbehag og en god stemning
 • tilpasser sig situationen
 • forstående, accepterende og overbærende
 • lytter og inkluderer andre
 • forener mennesker, mægler mellem parter, søger konsensus
 • opmuntrende
 • får ting til at glide let og ubesværet
 • inspirerer andre til at se det holistiske, og til at finde ro

Indre stressfaktorer – fx:

 • anspændte, komplicerede og besværlige forhold
 • konflikter og skænderier
 • uro, ufred og disharmoni

Stress-reaktioner:

Når type 9 stadig følger sin indre grundlov under ydre stressfaktorer, vil type 9 blive presset – vil opleve ufred og disharmoni og vil trække sig – og vil derfor forsøge at kompensere ved at overgøre sine ellers gode personlige kompetencer i en stressadfærd.

Stress-adfærd:

 • tilpasser sig andre udadtil, siger ja, men mener nej og bliver passiv aggressiv
 • tilbageholdende og anonym
 • udglattende og negligerende
 • overholder ikke aftaler
 • trækker beslutninger i langdrag

I sidste instans vil type 9 blive ængstelige og bekymrede. Dette vil tilføje endnu en stressfaktor. Den onde cirkel er startet

Type 9 vil højst sandsynlig få det bedre ved at øve sig i at mærke egne behov og melde dem ud!