COOKIE- OG PERSONDATAPOLITIK I TRIVSELSFREMMERIET

Den korte udgave:
Trivselsfremmeriet gør ALT for at beskytte din persondata-sikkerhed.

Den lange udgave:
Her skal det lige siges, at du er hel fantastisk, hvis du når at læse til ende; den er laaaaaaang, da den bla. indeholder lange dataaftaler!

 1. Cookie-Politik

 

Når du skriver kommentarer på webstedet, indsamles de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

Websitet anvender ”cookies” (bliver på norsk kaldt for “informations-kapsel”), der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Trivselsfremmeriet anvender programmet Wordfence, som er et sikkerhedsprogram, som samler IP-adresser og cookies fra besøgende på vores website for at beskytte mod eventuelle hacker-angreb.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 1. Påkrævede cookies er nødvendige for, at websitet kan levere de ydelser du efterspørger. Disse cookies sættes af websitet og bruges f.eks. til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden og huske om du er logget ind. Denne type af cookies slettes automatisk, når du lukker din browser.
 2. Analyse cookies bruges til indsamling af besøgsstatistik. Disse cookies indsamler informationer om din brug af websitet, herunder din IP-adresse
 3. Statistik cookies hjælper med at forstå, hvordan besøgende interagerer med webstedet ved at indsamle og rapportere anonym information
 4. Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesider. Formålet er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjepartsannoncer

 

 

 1. Behandlingen af personoplysninger

Kun de nødvendige oplysninger fra klienter bliver registreret.

Den registrerede har altid ret til indsigt i egne data.

 

2.1 Typer af personoplysninger

I virksomheden Trivselsfremmeriet indhentes de nødvendige almindelige personlige oplysninger til at kunne identificere personen samtidigt med en samtykkeerklæring, og personfølsomme-data (sundhedsoplysninger) indgår lige fra start af; evt. i kontaktformular og ellers undervejs i samtale-processen. Hvis oplysningerne er vigtige for stressbehandlingen bliver de indskrevet i journal ift. kommende stresscoach-behandling.

 

2.2 Samtykkeerklæring

Der indhentes altid en skriftlig samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen findes som bilag 1.

 

Behandlingen af ”Almindelige personoplysninger” kræver informeret samtykke (”mundtligt eller skriftligt indforstået”), mens behandlingen af ”Følsomme personoplysninger” kræver et udtrykkeligt samtykke (”frivilligt, specifikt og informeret viljestilkendegivelse”). ”Stiltiende” eller ”indirekte” samtykke er ikke gældende.

 

Personen har ret til at trække sit samtykke tilbage. I så fald slettes eller anonymiseres personens data.

 

Sletnings-procedure:
– slettes under ”Journaler” i Microsoft OneDrive
– slettes under ”Kontakter” i Dinero Regnskabsprogram
– fysiske papirer (samtykke) makuleres

 

 1. Ansvar


3.1 Dataansvarlig

Den dataansvarlige er klinikkens indehaver: Jette Krøigaard

 

3.2 Databehandlere

Klinikken er en enkeltmandsvirksomhed, der anvender følgende databehandlere:

 

 1. Virksomheden Webdomain, som udbyder ift. hjemmeside inkl. kontaktformular.
  Databehandleren er derfor udbyderen, Webdomain.
 2. Virksomheden Dinero, som udbyder ift. bogføring, regnskab og fakturering.
  Databehandleren er derfor udbyderen, Dinero.
 3. Virksomheden Microsoft/365 Business Premium, som udbyder ift. mails (Outlook) og opbevaring af dokumenter (OneDrive).
  Databehandleren er derfor udbyderen, Microsoft.

Der foreligger skriftlige databehandleraftaler imellem den dataansvarlige og udbydervirksomhederne. Aftalerne med udbydervirksomhederne findes som bilag 2.

 

 

 1. Videregivelse af personlige oplysninger

 

Personlige oplysninger videregives aldrig til 3. part, uden kundens udtrykkelige skriftlige samtykke, medmindre særlovgivning siger noget andet.

 

Personen har ret til at få udleveret de oplysninger, som personen selv har tilvejebragt, eller at få dem videresendt til en anden dataansvarlig i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 

 

 1. Opbevaring af personlige oplysninger

Alle skriftlige samtykker opbevares i et aflåst stålskab i klinikken.

 

 1. Virksomheden Webdomain A/S, som udbyder af webhotel ifm. hjemmeside inkl. kontaktformular. Databehandleren er derfor udbyderen, Webdomain A/S.
 2. Virksomheden Dinero, som udbyder ift. bogføring, regnskab og fakturering. Databehandleren er derfor udbyderen, Dinero.
 3. Virksomheden Microsoft/365 Business Premium, som udbyder ift. mails og opbevaring af dokumenter. Databehandleren er derfor udbyderen, Microsoft.

 

Der foreligger skriftlige databehandleraftaler imellem den dataansvarlige og udbydervirksomhederne. Aftalerne med udbydervirksomhederne findes som bilag 2.

 

 

 1. Dokumentation

 

6.1 Den dataansvarlige

Virksomheden er Trivselsfremmeriet, cvr.nr. 30876709.

 

Den dataansvarlige er:

Jette Krøigaard

Valløvej 17

2700 Brønshøj

Mobil 51 62 11 06

[email protected]

 

6.2 Databehandlerne

Databehandlerne er:

 

 1. Webdomain A/S, Tigervej 31, 4600 Køge, 70 26 15 25 – [email protected]
 2. Dinero Regnskab Aps., Vesterbrogade 1L, 6.sal, 1620 Kbh. V.- [email protected]
 3. Microsoft, Kanalvej 7, 2800 Kongens Lyngby, tlf.45 67 80 00

 

 

6.3 Formålet med behandlingen af personlige oplysninger

Formålet er – ud fra kundens egne helbredsoplysninger og andre konkrete personoplysninger – at kunne identificere, diagnosticere og behandle kunden med stresscoaching samt at kunne dokumentere den gennemførte behandling.

 

6.4 Beskrivelse af kategorier af anvendte personoplysninger

Følgende personlige oplysninger efterspørges:

 

Almindelige oplysninger Følsomme oplysninger
Navn

Adresse

Telefonnummer

e-mailadresse

evt. stilling

Årsag til henvendelse; herunder helbredsoplysninger (kun de oplysninger, som klienten fortæller mig, og som er nødvendige for stresscoach-behandlingen)

Evt. arbejdsvilkår

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Tidsfrister for sletning

Oplysninger, hvor sidste aktive dato er mere end 5 år gammel, destrueres på betryggende måde.

 

6.6 Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger (risikovurdering)

 

 

 

Sikkerhedsforanstaltning Risikovurdering*)
TEKNISKE:

–       Jeg anvender adgangskode på min PC

–       Jeg anvender Touch ID eller adgangskode på min iPhone

–       Det er kun mig, der anvender min PC

–       Jeg har Mac OS X Yosemite – altid med nyeste sikkerheds-opdatering

–       Jeg anvender sikkerhedsstandarden macOS High Sierra, har tilsluttet FileVault (kryptering) og Firewall

–       Jeg har en sikker hjemmeside sikret med https i datalinjen www.trivselsfremmeriet.dk

ORGANISATORISKE:

–       Jeg anvender ikke cpr.nr.

–       Jeg indhenter ikke persondata eller andre oplysninger fra andre

–       Jeg videregiver ikke nogen persondata til andre

–       Jeg opbevarer fysiske papirer (samtykker) i aflåst stålskab i klinikken

–       Jeg opbevarer plancher i plancherør, hvor kun initialer og journalnummer står på plancherøret, og hvor navn eller andet identificerbart ikke står på plancherne

–       Jeg forsøger at begrænse mængden af data, slette mails og anvende beskyttet databehandling jf. ovenfor.

–       Jeg har DPA-aftaler med mine databehandlere

–       Jeg sletter alle data efter 5 år

Generelt lav.

 

Ift. risiko for hacking af mail måske moderat.

 

Ved brud på sikkerheden anmeldes dette til Datatilsynet senest 72 timer efter bruddet.

 

Her oplyses det, hvad konsekvenserne af sikkerhedsbruddet er samt oplyses, hvad der er gjort for at stoppe sikkerhedsbruddet, og – hvor det er muligt – underrettes de berørte personer.

 

Bilag 1 – Samtykkeerklæring:

Samtykkeerklæring

 

 

Undertegnede

 

Navn         _______________________________________________________

 

Adresse     _______________________________________________________

 

Postnr.      ______________   By  ____________________________________

 

Mobil         ______________   Mailadresse _____________________________

 

 

giver hermed mit udtrykkelige samtykke til, at

 

Trivselsfremmeriet

v. Jette Krøigaard, stresscoach

Valløvej 17

2700 Brønshøj

 

opbevarer nødvendige personlige oplysninger om mig, for at jeg kan modtage den stressbehandling, som vurderes nødvendig i forbindelse med min henvendelse, samt må sende mig sms og mails.

 

Jeg bekræfter samtidig, at jeg er blevet informeret om, at

 

–       samtykkeerklæringen kun er gyldig, fordi jeg har afgivet den frivilligt

–       oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med det, min henvendelse vedrører

–       oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med den behandling, der iværksættes

–       jeg til enhver tid har ret til indsigt i de opbevarede oplysninger

–       mine personlige oplysninger slettes senest 5 år efter sidste anvendelse

–       jeg kan tilbagekalde samtykkeerklæringen og at mine personlige oplysninger derefter slettes

 

 

Brønshøj d. ______________        ____________________________________

Underskrift

 

 

Jeg gør ALT hvad jeg kan for at beskytte din persondata-sikkerhed.

På www.trivselsfremmeriet.dk kan du læse om
Trivselsfremmeriet´s Persondatapolitik

 

 

 

Bilag 2A – DPA-aftale med Webdomain A/S:

 

 

 

 

Databehandleraftale

 

 

Mellem

 

Webdomain

CVR 21548995 (herefter “Databehandleren”)

 

og

 

CVR 30876709

Trivselsfremmeriet Kundenummer 169199 (herefter den “Dataansvarlige”)

 

er der indgået nedenstående databehandleraftale (herefter “Aftalen”) om Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, og som gælder i forbindelse med webhosting for domænenavnet trivselsfremmeriet.dk.

 

 

Aftalen er indgået elektronisk d. 03/07-2018 af Jette Krøigaard på vegne af den

Dataansvarlige.

 

 

 

 

 1. Generelt

 

1.1 Aftalen vedrører Databehandlerens forpligtelse til at efterleve de sikkerhedskrav, som fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april

2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (herefter “Databeskyttelsesforordningen”).

 

1.2 Databehandleren skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik jf. de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger.

 

 

 1. Formål

 

2.1 Databehandleren behandler i medfør af aftale med den Dataansvarlige i forbindelse med aftale om webhosting (herefter “Hovedaftalen”) personoplysninger for den Dataansvarlige, hvor Databehandlerens behandlinger og formålet med behandlingerne er beskrevet.

 

 1. Den Dataansvarliges rettigheder og forpligtelser

 

3.1 Den Dataansvarlige er dataansvarlig for de personoplysninger, som den Dataansvarlige instruerer Databehandleren om at behandle. Den Dataansvarlige har ansvaret for, at de personoplysninger, som den Dataansvarlige instruerer Databehandleren om at behandle må behandles af Databehandleren, herunder at behandlingen er nødvendig og saglig i forhold til den Dataansvarliges opgavevaretagelse.

 

3.2 Den Dataansvarlige har de rettigheder og forpligtelser, som er givet en dataansvarlig i medfør af lovgivningen jf. Aftalens pkt. 1.1 og 1.2.

 

3.3 Den Dataansvarlige har pligt til at oplyse Databehandleren om ændringer af relevans for Databehandlerens opfyldelse af nærværende aftale, såfremt den Dataansvarlige bliver opmærksom på sådanne ændringer.

 

 

 1. Databehandlerens forpligtelser

 

4.1 Databehandleren er databehandler for de personoplysninger, som Databehandleren behandler på vegne af den Dataansvarlige jf. pkt. 6. Databehandleren har som databehandler de pligter, som er pålagt en databehandler i medfør af lovgivningen jf. Aftalens pkt. 1.1 og 1.2.

 

4.2 Databehandleren behandler alene de overladte personoplysninger efter instruks fra den Dataansvarlige jf. pkt. 6, og alene med henblik på opfyldelse af Hovedaftalen.

 

4.3 Databehandleren skal sikre personoplysningerne via tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet i Databeskyttelsesforordningen.

 

4.4 Databehandleren skal ved forespørgsel fra den Dataansvarlige udarbejde en skriftlig redegørelse for sin behandling af de personoplysninger, der modtages fra den Dataansvarlige. Denne redegørelse skal udleveres til den Dataansvarlige. Databehandleren har ret til en rimelig kompensation for omkostningerne herved. Kompensationen aftales skriftligt mellem Databehandleren og den Dataansvarlige med afsæt den tid og de ressourcer, Databehandleren har brugt.

 

4.5 Databehandleren skal på opfordring fra den Dataansvarlige mod rimelig kompensation for sine omkostninger herved hjælpe med at opfylde den Dataansvarliges forpligtelser i forhold til den registreredes rettigheder, herunder besvarelse af anmodninger fra borgere om indsigt i egne oplysninger, udlevering af borgerens oplysninger, rettelse og sletning af oplysninger, begrænsning af behandling af borgerens oplysninger, samt den Dataansvarliges forpligtelser i forhold til underretning af den registrerede ved sikkerhedsbrud.

 

4.6 Databehandleren skal hjælpe den Dataansvarlige med at efterleve dennes forpligtelser efter Databeskyttelsesforordningens art. 32-36.

 

4.7 Databehandleren garanterer fra 25. Maj 2018 at levere tilstrækkelig ekspertise,

 

pålidelighed og ressourcer til at implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger sådan, at Databehandlerens behandling af den Dataansvarliges personoplysninger opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder.

 

4.8 Hvis Databehandleren er etableret i en anden EU-medlemsstat, skal behandleren frem til 25. Maj 2018 ligeledes overholde de bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger, som er fastsat i lovgivningen i den pågældende medlemsstat.

 

 

 1. Underleverandør (underdatabehandler)

 

5.1 Idet Webdomain ved behandlingen af sine kunders data ikke anvender underdatabehandlere, udelades afsnit om underdatabehandleres forpligtelser fra nærværende kontrakt.

 

 

 1. Instrukser

 

6.1 Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige sker udelukkende efter dokumenteret instruks. Det er Databehandlerens ansvar at sikre, at eventuelle underdatabehandlere får tilsendt den Dataansvarliges instruks.

 

6.2 Hvis en instruks fra den Dataansvarlige efter Databehandlerens opfattelse er i strid med lovgivningen jf. pkt. 1.2, skal Databehandleren give den Dataansvarlige besked herom.

 

 

 1. Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

 

7.1 Databehandleren skal fra 25. Maj 2018 iværksætte alle sikkerhedsforanstaltninger, der kræves for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

 

7.2 Databehandleren skal mindst en gang årligt gennemgå sine interne sikkerhedsforskrifter og retningslinjer for behandlingen af personoplysninger med henblik på at sikre, at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til stadighed er iagttaget jf. pkt. 7.1.

 

7.3 Databehandleren og dennes ansatte og underdatabehandlere er underlagt forbud mod at skaffe sig oplysninger af enhver art, som ikke har betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver.

 

7.4 Databehandleren har pligt til at instruere de ansatte, der har adgang til eller på anden måde varetager behandling af Databehandlerens personoplysninger, om Databehandlerens forpligtelser, herunder bestemmelserne om tavshedspligt og fortrolighed jf. pkt. 9.

 

7.5 Databehandleren er forpligtet til straks at underrette den Dataansvarlige om ethvert

 

sikkerhedsbrud, samt ved manglende overholdelse af Databehandlerens samt eventuelle underdatabehandleres forpligtelser.

 

7.6 Databehandleren må ikke hverken offentligt eller til tredjeparter kommunikere om sikkerhedsbrud jf. pkt. 7.5, uden forudgående skriftlig aftale med den Dataansvarlige om indholdet af en sådan kommunikation, medmindre Databehandleren har en retlig forpligtelse til sådan kommunikation.

 

 

 1. Overførsler til andre lande

 

8.1 Databehandlerens overførsel af personoplysninger til lande, der ikke er medlem af EU (tredjelande), f. eks. via. en cloudløsning eller en underdatabehandler skal ske i overensstemmelse med Databehandlerens instruks herfor.

 

8.2 Ved overførsel af persondata til underdatabehandlere i lande, der ikke er medlem af EU, er Databehandleren ansvarlig for kontraktligt at aftale med underdatabehandleren, at sikkerhedsniveauet som er gældende inden for EU’s grænser skal iagttages.

 

8.3 Ved overførsel af persondata til tredjelande er Databehandleren og den Dataansvarlige i fællesskab ansvarlige for, at der foreligger et gyldigt overførselsgrundlag.

 

 

Tavshedspligt og fortrolighed

 

Databehandleren er – under og efter Hovedaftalens ophør – pålagt fuld tavshedspligt omkring alle oplysninger, denne bliver bekendt med gennem samarbejdet. Aftalen indebærer, at tavshedspligtsbestemmelserne i straffelovens §§

152-152f jf. straffelovens § 152a finder anvendelse.

 

9.2 Databehandleren skal sikre, at alle, der behandler oplysninger omfattet af aftalen, herunder ansatte, tredjeparter og underdatabehandlere, forpligter sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

 

 

 1. Kontroller og erklæringer

 

10.1 Databehandleren er forpligtet til uden ugrundet ophold at give den Dataansvarlige nødvendige oplysninger til, at den Dataansvarlige til enhver tid kan sikre sig, at Databehandleren overholder de krav, der følger af denne aftale. Det er op til Databehandleren at risikovurdere om der er et konkret behov for at indhente erklæring fra en uafhængig tredjepart i forbindelse med behandling af personfølsomme oplysninger, såfremt omfanget af personfølsomme oplysninger er tilstrækkeligt stort. Den Dataansvarlige afholder alle omkostninger i denne forbindelse.

 

10.2 Databehandleren skal én gang årligt vederlagsfrit fremsende en erklæring til den Dataansvarlige om overholdelse af denne aftale. Erklæringen skal udarbejdes i overensstemmelse med gældende anerkendte branchestandarder på området og skal

 

omfatte både Databehandlerens og eventuelle underdatabehandleres databehandling. Den første erklæring skal foreligge 12 måneder efter Aftalens indgåelse.

 

10.3 I tilfælde af, at Datatilsynet ønsker at foretage en inspektion af de ovennævnte foranstaltninger i henhold til denne aftale, forpligter Databehandleren og Databehandlerens underdatabehandlere sig til at stille tid og ressourcer til rådighed herfor. Databehandleren har ret til en rimelig kompensation for omkostningerne herved. Kompensationen aftales skriftligt mellem Databehandleren og den Dataansvarlige med afsæt den tid og de ressourcer, Databehandleren har brugt.

 

 

 1. Kategori af oplysninger

 

11.1 Den dataansvarlige angiver i bilag 1 til denne aftale hvilke kategorier af personoplysninger, databehandleren behandler på vegne af den dataansvarlige. Såfremt intet herom angives i bilag 1, formodes det, at der på vegne af den dataansvarlige alene behandles generelle personoplysninger jf. persondataforordningens art. 6.

 

 

 1. Ændringer i Aftalen

 

12.1 Hvis ændringer i lovgivningen jf. pkt. 1.1 og 1.2 eller dertilhørende praksis giver anledning til dette, er den Dataansvarlige med et varsel på 14 dage og uden at dette medfører krav om betaling fra Databehandleren, berettiget til at foretage ændringer i Aftalen.

 

 

 1. Sletning af data

 

13.1 Den Dataansvarlige træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske sletning eller tilbagelevering af personoplysningerne efter, at behandlingen af personoplysningerne er ophørt i medfør af Hovedaftalen. I modsat fald slettes alle data, herunder hjemmesides filer og database på webserver og eventuelle e-mails på mailserver, automatisk efter en periode på 12 måneder. Der tages forbehold for backup, som ligeledes slettes automatisk efter en periode på op til yderligere 6 måneder.

 

13.2 Den Dataansvarlige skal senest 14 dage inden Hovedaftalens ophør skriftligt meddele Databehandleren, hvorvidt alle personoplysningerne skal slettes eller tilbageleveres til den Dataansvarlige. I det tilfælde, hvor personoplysningerne tilbageleveres til den Dataansvarlige, skal Databehandleren ligeledes slette eventuelle kopier. Databehandleren skal sikre, at eventuelle underdatabehandlere ligeledes efterlever den Dataansvarliges meddelelse.

 

13.3 Databehandleren skal fremsende dokumentation for, at den påkrævede sletning jf. pkt. 13.2, er foretaget.

 

13.4 Ved bortskaffelse af Databehandlerens eget IT-udstyr eller hvis Databehandleren er ansvarlig for at bortskaffe den Dataansvarliges IT-udstyr, er det Databehandlerens ansvar, at de personoplysninger, der er lagret på udstyret slettes.

 

 1. Misligholdelse og tvister

 

14.1 Misligholdelse og tvister er reguleret i Hovedaftalen.

 

 

 1. Erstatning og forsikring

 

15.1 Erstatnings- og forsikringsspørgsmål er reguleret i Hovedaftalen.

 

 

 1. Ikrafttræden og varighed

 

16.1 Aftalen indgås ved den Dataansvarliges elektroniske accept af aftale på

Databehandlers hjemmeside.

 

16.2 Aftalen har virkning fra den Dataansvarliges elektroniske accept og gælder indtil ophør af Hovedaftalen.

 

16.3 Aftalen kan ikke overdrages.

 

 

 1. Formkrav

 

17.1 Aftalen skal foreligge skriftligt, herunder elektronisk hos Databehandleren og den

Dataansvarlig

 

Bilag 1

 

 

 

Den Dataansvarliges angivelse af kategorier af personoplysninger Databehandleren behandler på vegne af den Dataansvarlige:

 

Oplysninger som skrives i kontaktformular: Person-data: navn, email-adresse

Personfølsomme-data, som evt. skrives ifm. kontakt eller bookning til stresscoaching.

 

 

 

 

 

Bilag 2B – DPA-aftale med Dinero Regnskab Aps.:

 

Databehandleraftale

 

 

Imellem:

 

 

 

 

 

Dataansvarlig:

 

TRIVSELSFREMMERIET, Valløvej 17, 2700 Brønshøj, CVR-nr: 30876709

 

 

Kontaktperson:

 

Jette Krøigaard, [email protected], 51621106 og

Databehandler:

 

Dinero Regnskab ApS, Vesterbrogade 1 L, 6. sal, 1620 København V, CVR-nr: 34731543

 

 

Kontakt:

 

[email protected]

 

 

 

 

 

Parterne kaldes i det følgende henholdsvis den “Dataansvarlige” og “Databehandleren”, og “Part” eller tilsammen

“Parterne”.

 

 

Introduktion

 

Ved brug af regnskabsprogrammet Dinero Regnskab og ethvert modul eller funktion i forbindelse med applikationen (i det hele benævnt “Applikationen”), vil den Dataansvarlige være ansvarlig for sin Behandling af Personoplysninger i Applikationen. Databehandleren vil behandle personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige. For at sikre, at Parterne lever op til sine forpligtelser under nationale databeskyttelsesregler samt Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/279 (“GDPR”), har Parterne indgået denne databehandleraftale (“Aftalen”), som udgør instruksen fra den Dataansvarlige til Databehandleren og dermed regulerer Databehandlerens Behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

 

 

Begge Parter bekræfter, at de har fuldmagt til at underskrive Aftalen.

 

 

Databehandleren behandler desuden udelukkende Personoplysninger i overensstemmelse med Dinero Regnskabs

Privatlivspolitik.

 

 

Definitioner

 

Definitionen af Personoplysninger, Særlige Kategorier af Data (Følsomme Oplysninger), Behandling, den Registrerede, Dataansvarlig og Databehandler er den samme som den relevante persondatalovgivning, herunder GDPR.

 

 

Aftalen regulerer Databehandlerens Behandling af Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, og beskriver, hvordan Databehandleren skal medvirke til at beskytte privatliv på vegne af den Dataansvarlige og dennes Registrerede gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger som er krævet under den gældende databeskyttelseslovgivning, herunder GDPR fra den 25. maj 2018.

 

 

Formålet med Databehandlerens Behandling af Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige er at sikre, den

Dataansvarliges brug af Applikationen og opfyldelsen af denne Aftal

 

Aftalen har forrang for andre modstridende bestemmelser vedrørende Behandling af Personoplysninger for så vidt angår vilkår for brugen af Applikationen eller i andre aftaler gældende Parterne imellem. Aftalen er gyldig, så længe den Dataansvarlige har en konto i Applikationen, og Databehandleren derfor skal behandle Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige. Aftalen har dog ikke forrang, såfremt Parterne har indgået en anden databehandleraftale, hvoraf fremgår, at den databehandleraftale har forrang frem for denne Aftale.

 

Databehandlerens forpligtelser

 

Databehandleren skal udelukkende behandle Personoplysninger på vegne af og som følge af den Dataansvarliges instruktioner. Ved at indgå denne Aftale, instruerer den Dataansvarlige Databehandleren i at behandle Personoplysninger på følgende måder: i) i overensstemmelse med gældende lovgivning, ii) for at opfylde sine forpligtelser i henhold til abonnementsvilkår for Applikationen, iii) som yderligere specificeret ved den Dataansvarliges normale brug af Applikationen, og iv) som beskrevet i denne Aftale.

 

 

Kategorierne af Registrerede og Personoplysninger som behandles i henhold til denne Aftale er beskrevet i Bilag A.

 

 

Som en del af at kunne levere Applikationen er Databehandleren forpligtet til enhver tid at give den Dataansvarlige gode og konkurrencedygtige løsninger der følger med udviklingen. Databehandleren kan tilbyde bedre løsninger, som er tilpasset den enkelte Dataansvarliges behov, ved at registrere hvordan Dataansvarlig og dennes repræsentanter bruger Applikationen. Dette gør Databehandler for at kunne lave en bedre version af Applikationen, og generelt yde bedre tjenester og give mere relevant kommunikation til den Dataansvarlige og dennes repræsentanter. Målet er at Dataansvarlig skal løse så mange udfordringer som muligt på et sted. I den grad at personoplysninger fra Applikationen indgår i dette arbejde, behandles disse i henhold til denne Aftale og gældende lovgivning, og kan deles med selskaber i Visma koncernen med henblik på dette arbejde.

 

 

Databehandleren har ikke nogen grund til at tro, at gældende lovgivning forhindrer Databehandleren i at efterleve instruktionerne gengivet ovenfor. Databehandleren skal, hvis denne bliver opmærksom på det, give den Dataansvarlige besked om instruktioner eller andre Behandlingsaktiviteter udført af den Dataansvarlige, som efter Databehandlerens opfattelse strider imod den gældende databeskyttelseslovgivning.

 

 

Under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, samt omfanget, konteksten og formålet med Behandlingen, er Databehandleren forpligtet til at foretage alle rimelige foranstaltninger, herunder tekniske og organisatoriske, for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til den risiko og kategorien af Personoplysninger, der skal beskyttes.

 

 

Databehandleren skal bistå den Dataansvarlige med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som dette er muligt og under hensyntagen til Behandlingens art og kategorien af oplysninger, der er tilgængelige for

Databehandleren, for at sikre overholdelse af den Dataansvarliges forpligtelser i henhold til gældende Databeskyttelseslovgivning, herunder for så vidt angår bistand i forhold til opfyldelse af anmodninger fra Registrerede samt generel overholdelse af bestemmelserne under GDPR artikel 32-36.

 

 

Databehandleren skal underrette den Dataansvarlige uden unødig forsinkelse via kontaktperson oplyst i

Databehandleraftalen, hvis Databehandleren bliver bekendt med sikkerhedsbrist.

 

 

Endvidere skal Databehandleren så vidt muligt og lovligt underrette den Dataansvarlige, hvis;

 

 

 1. En anmodning om indsigt i Personoplysninger modtages direkte fra den Registrerede

 

 1. En anmodning om indsigt i Personoplysninger modtages direkte fra statslige myndigheder, herunder politiet.

 

 

Databehandleren må ikke besvare sådanne anmodninger fra Registrerede, medmindre denne er autoriseret af den Dataansvarlige til at gøre det. Databehandleren vil endvidere ikke videregive information om denne Aftale til statslige myndigheder såsom politiet, herunder Personoplysninger, medmindre Databehandleren er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, såsom ved en retskendelse eller lignende.

 

Hvis den Dataansvarlige kræver information eller assistance omkring sikkerhedsforanstaltninger, dokumentation eller information om, hvordan Databehandleren behandler Personoplysninger generelt, og en sådan anmodning indeholder information, som går ud over, hvad der er nødvendigt ifølge gældende Databeskyttelseslovgivning, må Databehandleren kræve betaling for sådanne yderligere services.

 

 

Databehandleren og dennes ansatte skal sikre fortrolighed i forhold til Personoplysninger, som behandles i henhold til

Aftalen. Denne bestemmelse skal ligeledes gælde efter ophør af Aftalen.

 

 

Den Dataansvarliges forpligtelser

 

Den Dataansvarlige bekræfter ved indgåelse af denne aftale, at:

 

 

 • Den Dataansvarlige skal ved brug af Applikationen stillet til rådighed af Databehandleren, udelukkende behandle

Personoplysninger i overensstemmelse med kravene i den gældende Databeskyttelseslovgivning.

 

 • Den Dataansvarlige har et lovligt grundlag for at behandle og videregive Personoplysninger til Databehandleren

(herunder til underdatabehandlere som Databehandleren anvender).

 

 • Den Dataansvarlige har ansvaret for nøjagtigheden, integriteten, indholdet af pålideligheden og lovligheden af de

Personoplysninger som behandles af Databehandleren.

 

 • Den Dataansvarlige har opfyldt alle obligatoriske krav og pligter i forhold til anmeldelse hos eller opnåelse af tilladelse fra de relevante offentlige myndigheder for så vidt angår Behandlingen af Personoplysninger.
 • Den Dataansvarlige har opfyldt sin oplysningsforpligtelser over for de Registrerede vedrørende behandlingen af

Personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

 

 • Den Dataansvarlige er enig i, at Databehandleren har givet de relevante garantier for så vidt angår implementeringen af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre de Registreredes rettigheder og deres Personoplysninger.
 • Den Dataansvarlige skal ved brug af Applikationens ikke behandle Følsomme oplysninger, ud over de som specificeret i bilag A.
 • Den Dataansvarlige skal have en opdateret liste over de kategorier af Personoplysninger, som denne behandler, dette gælder særligt i det omfang sådan Behandling indeholder personfølsomme oplysninger.

 

 

 

Brug af underdatabehandlere og videregivelse af data

 

Som en del af driften af Applikationen anvender Databehandleren underleverandører (“Underdatabehandlere”). Sådanne Underdatabehandlere kan være andre selskaber inden for Visma-koncernen, som Dinero Regnskab er en del af, eller tredjepartsleverandører i og uden for EU/EØS. Databehandlerens underleverandører er oplistet i den til enhver tid opdaterede liste over underdatabehandlere, som kan ses her: https://dinero.dk/underleverandoerer/ . Databehandleren skal sikre sig, at dennes Underdatabehandlere skal overholde tilsvarende forpligtelser og krav, som er beskrevet i Aftalen. Al brug af Underdatabehandlere er endvidere underlagt Visma-koncernens Privacy Statement.

 

 

Denne Aftale udgør den Dataansvarliges forudgående generelle og specifikke skriftlige godkendelse af

Databehandlerens brug af Underdatabehandlere.

 

 

Hvis en Underdatabehandler er etableret uden for eller Personoplysninger opbevares uden for EU/EØS giver den Dataansvarlige Databehandleren autorisation til at sikre et tilstrækkeligt grundlag for overførsel af Personoplysninger til tredjeland på vegne af den Dataansvarlige, herunder ved anvendelse af EU Kommissionens Standardkontrakter eller i overensstemmelse med Privacy Shield.

 

 

Den Dataansvarlige skal orienteres, inden Databehandlere udskifter sine Underdatabehandlere. Den Dataansvarlige har dog kun ret til at protestere imod en ny Underdatabehandler, som behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, hvis denne ikke behandler data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. I en sådan situation skal Databehandleren demonstrere overensstemmelse ved at give den Dataansvarlige adgang til Databehandlerens databeskyttelsesvurdering af Underdatabehandleren. Hvis der stadig er uenighed om anvendelsen af

 

Underdatabehandleren kan den Dataansvarlige anmode om sletning af sin konto i Applikationen, at den Dataansvarliges

Personoplysninger ikke behandles af den pågældende Underdatabehandler.

 

 

Sikkerhed

 

Databehandleren er forpligtet til at sikre et højt sikkerhedsniveau i sine produkter og services, hvilket sikres ved relevante organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, som er påkrævede i henhold til information om sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet i GDPR artikel 32.

 

 

Endvidere har Visma-koncernens interne databeskyttelses politikker til formål at sikre fortrolighed, integritet, modstandsdygtigheden og adgangen til Personoplysninger. De følgende foranstaltninger er særligt væsentlige:

 

 

 • Klassificering af Personoplysninger for at sikre implementering af sikkerhedsforanstaltninger relevante i forhold til risikovurderinger.
 • Vurdering af kryptering og pseudonymisering som risikoreducerende faktorer

 

 • Begrænse adgangen til Personoplysninger til de relevante personer, der skal til for at overholde krav og forpligtelser i

Aftalen eller i henhold til Parternes aftale om anvendelse af Applikationen.

 

 • Kortlægge sikkerheds strukturen samt hvordan Personoplysninger overføres imellem Parterne.

 

 • Foretage vurdering af eget sikkerhedsniveau for at sikre, at nuværende tekniske og organisatoriske foranstaltninger er tilstrækkelige til beskyttelse af Personoplysninger, herunder i henhold til GDPR artikel 32 om behandlingssikkerhed samt artikel 25 om privacy by design og default.

 

 

 

Adgang til revision

 

Den Dataansvarlige er berettiget til at igangsætte en revision af Databehandlerens forpligtelser i henhold til Aftalen én gang årligt. Hvis den Dataansvarlige er forpligtet hertil efter gældende lovgivning, kan der foretages revision oftere en én gang årligt. Den Dataansvarlige skal i forbindelse med anmodning om en revision medsende en detaljeret revisionsplan med en beskrivelse af omfang, varighed og startdato minimum fire uger forud for den foreslåede startdato. Det skal besluttes i fællesskab mellem Parterne, hvis en tredjepart skal foretage revisionen. Imidlertid kan den Dataansvarlige lade Databehandleren bestemme, at revisionen af sikkerhedsårsager skal foretages af en neutral tredjepart efter Databehandlerens valg, såfremt der er tale om et behandlingsmiljø hvor flere dataansvarliges data er anvendt.

 

 

Hvis det foreslåede omfang for revisionen følger en ISAE, ISO eller lignende certificeringsrapport udført af en kvalificeret tredjepartsrevisor inden for de forudgående tolv måneder, og Databehandleren bekræfter, at der ikke har været nogen materielle ændringer i de foranstaltninger, som har været under revision, skal den Dataansvarlige acceptere denne revision i stedet for at anmode om en ny revision af de foranstaltninger, som allerede er dækket.

 

 

Under alle omstændigheder skal revision finde sted i normal kontortid på den relevante facilitet i overensstemmelse med

Databehandlerens politikker og må ikke på urimelig vis forstyrre Databehandlerens sædvanlige kommercielle aktiviteter.

 

 

Den Dataansvarlige er ansvarlig for alle omkostninger i forbindelse med anmodningen om revision. Databehandlerens assistance i forbindelse hermed, som overskrider den almindelige service som Databehandleren og/eller Visma- koncernen skal stille til rådighed som følge af gældende databeskyttelseslovgivning, afregnes særskilt.

 

Varighed og ophør

 

Aftalen er gældende, så længe Databehandleren behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige i forbindelse med den Dataansvarliges brug af Applikationen.

 

 

Denne Aftale vil automatisk ophøre ved sletning af den Dataansvarliges konto i Applikationen. Ved ophør af kontoen vil Databehandleren slette alle Personoplysninger, som Databehandleren har behandlet på vegne af den Dataansvarlige under Aftalen.

 

Databehandleren er berettiget til at beholde Personoplysninger efter ophør af Aftalen i det omfang, det er nødvendigt i henhold til gældende lov, hvilket i så fald vil ske i overensstemmelse med de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er beskrevet i Aftalen.

 

Ændringer

 

Ændringer til Aftalen skal vedlægges i et særskilt bilag til Aftalen.

 

 

Hvis nogen af bestemmelserne i Aftalen er ugyldige, får dette ikke indvirkning på de resterende bestemmelser. Parterne skal erstatte ugyldige bestemmelser med en lovlig bestemmelse, som afspejler formålet med den ugyldige bestemmelse.

 

Ansvar

 

Ansvar for handlinger i strid med bestemmelserne i denne Aftale reguleres af ansvars- og erstatningsbestemmelser i betingelserne for brug af Dinero Regnskab. Dette gælder ligeledes for enhver overtrædelse, som foretages af Databehandlerens Underdatabehandlere.

 

Lovvalg og værneting

 

Aftalen er underlagt dansk ret og enhver tvist skal forelægges en dansk domstol.

 

 

 

Bilag A – Kategorier af Personoplysninger og Registrerede

 

 1. Kategorier af Registrerede og Personoplysninger som behandles i henhold til Aftalen a. Kategorier af Registrerede
 2. Den Dataansvarliges slutbrugere

 

 1. Den Dataansvarliges medarbejdere

 

 1. Den Dataansvarliges kontaktpersoner

 

 1. Den Dataansvarliges kunder og kunders slutbrugere

 

 1. Den Dataansvarliges kunders medarbejdere

 

 1. Den Dataansvarliges kunders kontaktpersoner

 

 1. Evt.

 

 

 1. Kategorier af Personoplysninger

 

 

 1. Navn

 

 1. Titel

 

 1. Telefonnummer

 

 1. E-mail

 

 1. Adresse

 

 1. PR nummer via EAN-fakturering (behandles som fortrolig oplysning)

 

 1. Evt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2C – DPA-aftale med Microsoft:

 

Microsoft

Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Senest opdateret: Maj 2018 

 

Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige oplysninger. I denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskrives de personlige data, som Microsoft behandler, hvordan Microsoft behandler dem og med hvilke formål.

Microsoft tilbyder en lang række produkter, herunder serverprodukter, der bruges til at drive virksomheder i hele verden, enheder, du bruger i dit hjem, software, som anvendes af studerende i skolen og tjenester, som udviklere kan bruge til at skabe og hoste nye apps. Henvisninger til Microsoft-produkterne i denne erklæring omfatter Microsoft-tjenester, websteder, apps, software, servere og enheder fra Microsoft.

Læs de produktspecifikke oplysninger i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som indeholder yderligere relevante oplysninger. Denne erklæring gælder Microsofts interaktioner med dig og de nedenfor anførte Microsoft-produkter samt andre Microsoft-produkter, der viser denne erklæring.

 

Cookies

De fleste Microsoft-websteder bruger cookies, som er små tekstfiler, der placeres på din enhed, og som senere kan hentes af webservere på domænet. Vi bruger cookies til at gemme dine præferencer og indstillinger, hjælpe dig med at logge på, lave målrettede reklamer og analysere dine handlinger på siden.Klik her for at læse mere.

EU’s og USA’s samt Schweiz’ og USA’s værn om privatlivets fred

Microsoft overholder principperne EU’s og USA’s samt Schweiz’ og USA’s værn om privatlivets fred. Du kan få mere at vide ved at klikke her.

Personlige data, som vi indsamler

Microsoft indsamler data fra dig via vores interaktioner med dig og via vores produkter til en lang række formål, der er beskrevet nedenfor, herunder for at opnå effektiv drift og give dig de bedst mulige oplevelser med vores produkter. Du angiver nogle af disse data direkte, f.eks. når du opretter en Microsoft-konto, administrer din organisations licenskonto, sender en søgeforespørgsel til Bing, tilmelder dig et Microsoft-arrangement, siger en stemmekommando Cortana, uploader et dokument til OneDrive, køber et MSDN-abonnement, tilmelder dig Office 365 eller kontakter os for at få support. Vi får nogle af dem ved at indsamle data om din interaktion, brug og oplevelse med vores produkter og kommunikation.

Vi henholder os til en række juridiske årsager og tilladelser (“juridiske grundlag”) til at behandle data, herunder med dit samtykke, hvor vi balancerer legitime interesser, nødvendigheden af at indgå og udføre kontrakter og overholdelse af juridiske forpligtelser til en lang række formål, der er beskrevet nedenfor.

Vi henter også data fra tredjeparter. Vi beskytter data, der er indsamlet af tredjepart, i overensstemmelse med de fremgangsmåder, der er beskrevet i nærværende erklæring, samt eventuelle yderligere restriktioner, der er pålagt dataene af kilden. Disse tredjepartskilder varierer over tid og omfatter:

 • Datamæglere, hvorfra vi køber demografiske data for at supplere de data, vi indsamler.
 • Tjenester, der gør brugergenereret indhold fra deres tjeneste tilgængeligt for andre, f.eks. anmeldelser af lokale virksomheder eller offentlige opslag på sociale medier.
 • Kommunikationstjenester, herunder mailudbydere og sociale netværk, når du giver os tilladelse til at få adgang til dine data på sådanne tredjepartstjenester eller netværk.
 • Tjenesteudbydere, der hjælper os med at bestemme enhedens placering.
 • Partnere, som vi kan tilbyde tjenester i samarbejde med, eller som er engageret i fælles marketingaktiviteter.
 • Udviklere, der skaber oplevelser til Microsoft-produkter, f.eks. Cortana; og
 • Offentligt tilgængelige kilder, f.eks. åbne offentlige databaser.

Hvis du repræsenterer en organisation, f.eks. en virksomhed eller en skole, der bruger Microsofts produkter til virksomheder og udviklere, skal du læse afsnittet “Virksomheder og udviklere” i denne erklæring for at se, hvordan vi behandler dine data.

Du har valgmuligheder, hvad angår den teknologi, du bruger, og de data, du deler. Når du bliver bedt om at angive personlige data, har du mulighed for at afvise dette. Mange af vores produkter kræver nogle personlige data, for at vi kan drive og levere en tjeneste. Hvis du vælger ikke at angive data, som er nødvendige, for at vi kan drive og tilbyde et produkt eller en funktion, kan du muligvis ikke bruge det pågældende produkt eller den pågældende funktion. Ligeledes kan vi ikke indgå eller udføre kontrakter med dig, hvis det er nødvendigt for indgåelse af kontrakten i henhold til loven, at vi indsamler personlige data, og du ikke angiver de pågældende data. Desuden kan vi, hvis dette vedrører et eksisterende produkt, som du anvender, være nødt til at stoppe produktet midlertidigt eller annullere det. Vi giver dig besked, hvis og når denne situation opstår. Når det er valgfrit at levere data, og du vælger ikke at dele personlige data, fungerer funktioner som f.eks. personlige indstillinger, der benytter disse data, ikke for dig.

De data, vi indsamler, afhænger af konteksten af dine interaktioner med Microsoft og de valg, du foretager (herunder indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger), de produkter og funktioner, du bruger, din placering og gældende lovgivning..

De data, vi indsamler, kan inkludere følgende:

Navn og kontaktoplysninger. Dit for- og efternavn, din mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

Legitimationsoplysninger. Adgangskoder, adgangskodetip og lignende sikkerhedsoplysninger, der bruges til godkendelse og kontoadgang.

Demografiske data. Data om dig, f.eks. alder, køn, land og foretrukne sprog.

Betalingsdata. Data, som vi skal bruge til at behandle betalinger, såsom nummeret på dit betalingsmiddel (f.eks. et kreditkortnummer) og den sikkerhedskode, der er knyttet til dit betalingsmiddel.

Data om abonnementer og licenser. Oplysninger om dine abonnementer, licenser og andre rettigheder.

Interaktioner. Data om din brug af Microsoft-produkter. I nogle tilfælde, f.eks. søgeforespørgsler, er der tale om data, du angiver for at gøre brug af produkterne. I andre tilfælde, f.eks. fejlrapporter, er det data, som vi genererer. Andre eksempler på interaktionsdata omfatter:

 • Enheds- og brugsdata. Data om din enhed og det produkt og de funktioner, du bruger, herunder oplysninger om din hardware og software, vores produkters ydeevne samt dine indstillinger. For eksempel:
  • Betalings- og kontohistorik. Data om de varer, du køber, og aktiviteter, der er knyttet til kontoen.
  • Browserdata. Data om de websider, du besøger.
  • Data om enhed, forbindelsestype og konfiguration. Data om din enhed, konfigurationen af din enhed, og netværk i nærheden. For eksempel data om operativsystemerne og anden software, der er installeret på enheden, herunder produktnøgler. Derudover IP-adresse, enheds-id’er (f.eks. IMEI-nummeret for telefoner), internationale og sproglige indstillinger og oplysninger om WLAN-adgangspunkter i nærheden af din enhed.
  • Fejlrapporter og data om ydeevne. Data om produkternes ydeevne og eventuelle problemer, du oplever, herunder fejlrapporter. Fejlrapporter (også kaldet “nedbrudsdumps”) kan omfatte oplysninger om den software eller hardware, der er relateret til en fejl, indholdet af filer, der åbnes, når der er opstået en fejl, og data om anden software på enheden.
  • Fejlfinding og hjælp. Data, som du angiver, når du kontakter Microsoft for at få hjælp, f.eks. de produkter, du bruger, og andre oplysninger, der hjælper os med at yde support. For eksempel kontakt- eller godkendelsesdata, indholdet af dine chatsamtaler og anden kommunikation med Microsoft, data om status for enheden og de produkter, du bruger, der er relateret til din forespørgsel om hjælp. Når du kontakter os, f.eks. for at få kundesupport, er det muligt, at telefonsamtaler eller chatsessioner med vores repræsentanter overvåges og optages.
 • Interesser og favoritter. Data om dine interesser og favoritter, f.eks. de sportsklubber, du følger, dine foretrukne programmeringssprog, de aktier, du følger, eller byer, du tilføjer for at følge med i f.eks. vejret eller trafikken. Udover de data, som du udtrykkeligt angiver, kan dine interesser og favoritter også udledes af eller komme fra andre data, vi indsamler.
 • Data om indholdsforbrug. Oplysninger om medieindhold (f.eks. tv, video, musik, lyd, lærebøger, apps og spil), som du får adgang til via vores produkter.
 • Søgninger og kommandoer. Søgeforespørgsler og kommandoer, når du bruger Microsoft-produkter med søgning eller relaterede produktivitetsfunktioner.
 • Stemmedata. Dine stemmedata, f.eks. de søgeforespørgsler eller kommandoer, du udtaler, som kan omfatte baggrundslyde.
 • Data om tekst, håndskrift og indtastning. Data om tekst, håndskrift og indtastning og relaterede oplysninger. For eksempel: Når vi indsamler håndskriftsdata, indsamler vi oplysninger om placeringen af håndskriftsinstrumentet på enheden.
 • Billeder. Billeder og relaterede oplysninger, f.eks. billedmetadata. Vi indsamler f.eks. det billede, du angiver, når du bruger en Bing-billedaktiveret tjeneste.
 • Kontakter og relationer. Data om dine kontakter og relationer, hvis du bruger et produkt til at dele oplysninger med andre, administrere kontakter, kommunikere med andre eller forbedre produktiviteten.
 • Sociale data. Oplysninger om dine relationer og interaktioner mellem dig, andre personer og organisationer, såsom typer interaktion (f.eks. interesser, hvad du synes om og ikke synes om, hændelser osv.) i forhold til personer og organisationer.
 • Placeringsdata. Data om din enheds placering, som enten kan være præcise eller upræcise. For eksempel indsamler vi placeringsdata ved hjælp af GNSS (Global Navigation Satellite System), f.eks. GPS, og data om mobilmaster og Wi-Fi-hotspots i nærheden. Placeringen kan også udledes af en enheds IP-adresse eller data på din kontoprofil, der angiver, hvor den befinder sig, med mindre præcision, f.eks. i en by eller et postområde.
 • Andre input. Andre input, der angives, når du bruger vores produkter. For eksempel data, såsom de knapper, du trykker på på en trådløs Xbox-controller, ved hjælp af Xbox Live, data fra kropssporing, når du bruger Kinect, og andre sensordata, f.eks. antallet af trin du tager, når du bruger enheder, der har de relevante sensorer. Hvis du benytter Spend, indsamler vi desuden, når du beder om det, data om økonomiske transaktioner fra din kreditkortudsteder for at kunne levere tjenesten.

Indhold. Indholdet af dine filer og kommunikation, som du indtaster, uploader, modtager og styrer. Hvis du f.eks. sender en fil med Skype til en anden Skype-bruger, skal vi indsamle indholdet af denne fil for at kunne vise den til dig og den anden bruger. Hvis du modtager en e-mail via Outlook.com, skal vi indsamle indholdet af denne e-mail for at vi kan levere den til din indbakke, vise den til dig, gøre det muligt for dig at besvare den og gemme den for dig, indtil du vælger at slette den. Andet indhold, vi indsamler, når vi leverer produkter til dig, omfatter:

 • kommunikation, herunder lyd, video, tekst (indtastet, håndskrevet eller andet), i en meddelelse, mail, et opkald, en mødeindkaldelse eller chat.
 • Fotos, billeder, sange, film, software, og andre medier eller dokumenter, du gemmer, henter eller på anden måde behandler med vores cloud.

Video eller optagelser. Optagelser af hændelser og aktiviteter i Microsofts bygninger, butikslokaler og andre steder. Hvis du besøger Microsoft Store-butikker eller andre salgssteder eller deltager i et Microsoft-arrangement, der optages, behandler vi muligvis dine billed- og stemmedata.

Feedback og bedømmelser. Oplysninger, som du giver os, og indholdet i beskeder, som du sender til os, f.eks. feedback, undersøgelsesdata og produktanmeldelser, som du skriver.

I de produktspecifikke afsnit nedenfor beskrives fremgangsmåder for dataindsamling, der gælder, når du bruger disse produkter.

Vis kort resumé

Toppen af siden

Sådan bruger vi personlige data

Microsoft bruger de data, vi indsamler, til at give dig indholdsrige, interaktive oplevelser. Vi bruger især data til at:

 • levere vores produkter, som omfatter opdateringer, beskyttelse, og fejlfinding samt at yde support. Det omfatter også deling af data, når det er påkrævet for at levere tjenesten eller udføre de transaktioner, du anmoder om.
 • forbedre og udvikle vores produkter
 • Tilpasse vores produkter og komme med anbefalinger; og
 • sende dig reklame- og marketingmateriale, herunder salgsfremmende meddelelser, målrettede reklamer, og give dig relevante tilbud.

Vi bruger også dataene til at drive vores virksomhed, hvilket omfatter analyse af vores ydeevne, overholdelse af vores juridiske forpligtelser, udvikling af vores arbejdsstyrke og forskning.

I forbindelse med disse formål kombinerer vi data, som vi indsamler fra forskellige sammenhænge (f.eks. fra din brug af to Microsoft-produkter). For eksempel bruger Cortana de foretrukne sportshold, som du føjer til appen Microsoft Sport, til at give dig oplysninger, som du evt. er interesseret i, og Microsoft Store bruger oplysninger om de apps og tjenester, du bruger, til at anbefale tilpassede apps. Vi har dog indbygget nogle teknologiske og proceduremæssige beskyttelsesforanstaltninger, der skal forebygge visse datakombinationer, når dette er et lovkrav. Når det er et lovkrav, gemmer vi f.eks. data, som vi indsamler om dig, når du er ikke-godkendt (ikke logget ind), et andet sted end alle kontooplysninger, der direkte identificerer dig, såsom navn, mailadresse eller telefonnummer.

Når vi behandler personlige data om dig, gør vi det med din tilladelse og/eller efter behov for at levere de produkter, du bruger, drive vores virksomhed, opfylde vores kontraktlige eller juridiske forpligtelser, beskytte vores systemers og vores kunders sikkerhed eller imødekomme andre af Microsofts legitime interesser som beskrevet i dette afsnit og afsnittet “Derfor deler vi personlige data” nedenfor. Når vi overfører personlige data fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, gør vi det ud fra en række juridiske mekanismer som beskrevet i “Her opbevarer og behandler vi personlige data” nedenfor.

Mere om i formålet med databehandling:

 • Levere vores produkter. Vi bruger data til at køre vores produkter og levere indholdsrige, interaktive oplevelser. Hvis du f.eks. bruger OneDrive, behandler vi de dokumenter, du uploader til OneDrive for at give dig mulighed for at hente, slette, redigere, videresende eller på anden måde behandle dem, når du beder om det, som en del af tjenesten. Eller, hvis du indtaster en søgeforespørgsel i Bing-søgemaskinen, bruger vi den forespørgsel til at vise dig dine søgeresultater. Derudover bruger vi data til at kontakte dig, da kommunikation er en funktion i forskellige produkter, programmer og aktiviteter. For eksempel kan vi kontakte dig via telefon eller mail eller på anden måde for at give dig besked, når et abonnement er ved at udløbe, eller for drøfte din licenskonto. Vi kan også kommunikere med dig for at sikre vores produkter, for eksempel ved at give dig besked, når der er tilgængelige opdateringer.
 • Produktforbedring. Vi bruger data til løbende at forbedre vores produkter, herunder tilføjelse af nye funktioner eller egenskaber. Eksempelvis bruger vi fejlrapporter til at forbedre sikkerhedsfunktioner, søgeforespørgsler og klik i Bing, så vi kan forbedre relevansen af søgeresultaterne, brugsdata for at fastslå, hvilke nye funktioner der skal prioriteres, og stemmedata til at gøre talegenkendelsen mere præcis.
 • Tilpasning. Mange produkter omfatter tilpassede funktioner, f.eks. anbefalinger, der forbedrer din produktivitet og øger fornøjelsen. Disse funktioner bruger automatiserede processer til at skræddersy dine produktoplevelser på baggrund af de data, vi har om dig, f.eks. konklusioner vi drager om dig og din brug af produktet, aktiviteter, interesser og placering. For eksempel: Afhængigt af dine indstillinger kan du, hvis du streamer film i en browser på din Windows-enhed, se en anbefaling af en app fra Microsoft Store, der streamer mere effektivt. Hvis du bruger din Microsoft-konto med din tilladelse, kan vi synkronisere dine indstillinger på flere enheder. Mange af vores produkter indeholder kontrolelementer til deaktivering af tilpassede funktioner.
 • Produktaktivering. Vi bruger data – herunder enheds- og programtype, placering og entydige enheds-, anvendelses-, netværks- og abonnementsidentifikatorer – så vi kan aktivere produkter, der kræver aktivering.
 • Produktudvikling. Vi bruger data til at udvikle nye produkter. Vi bruger f.eks. data, ofte afidentificerede, til bedre at forstå kundernes databehandlings- og produktivitetsbehov, som kan påvirke udviklingen af nye produkter.
 • Kundesupport. Vi bruger data til at udføre fejlfinding diagnosticere produktproblemer, reparere kundernes enheder og til at tilbyde andre former for kundeservice og support.
 • Hjælp til beskyttelse og fejlfinding. Vi bruger data til at hjælpe med at beskytte og udføre fejlfinding på vores produkter. Dette omfatter brug af data til at beskytte vores produkter og brugere, registrere malware og ondsindede aktiviteter, udføre fejlfinding i forbindelse med ydeevne og problemer med programkompatibilitet for at hjælpe kunderne med at få mest muligt ud af deres oplevelser og give dem besked om opdateringer af vores produkter. Dette kan omfatte brug af automatiske systemer til at registrere sikkerhedsproblemer.
 • Sikkerhed. Vi bruger data til at beskytte vores produkter og vores kunder. Vores sikkerhedsfunktioner og produkter kan forstyrre driften af skadelig software og oplyse brugeren om eventuelt skadelig software på enheden. For eksempel scanner nogle af vores produkter, såsom Outlook og OneDrive, systematisk indhold på en automatiseret måde for at identificere tegn på spam, virus, krænkende handlinger eller URL-adresser, der er markeret som bedrageri-, phishing- eller malwarelinks. Vi forbeholder os desuden retten til at blokere levering af en meddelelse eller fjerne indhold, der er i strid med vores vilkår.
 • Opdateringer. Vi bruger de data, vi indsamler, til at udvikle opdateringer og sikkerhedsrettelser. Vi kan eksempelvis bruge oplysninger om enhedens egenskaber, såsom tilgængelig hukommelse, til at give dig en softwareopdatering eller sikkerhedsrettelse. Opdateringer og programrettelser er beregnet til at maksimere din oplevelse med vores produkter, hjælpe dig med at beskytte personlige oplysninger og data, levere nye funktioner og sikre, at enheden er klar til at behandle sådanne opdateringer.
 • Salgsfremmende meddelelser. Vi bruger de data, vi indsamler, til at levere salgsfremmende meddelelser. Du kan tilmelde dig mailabonnementer og vælge, om du ønsker at modtage salgsfremmende meddelelser fra Microsoft via mail, sms, fysisk post eller telefon. Du kan læse mere om administration af dine kontaktdata, mailabonnementer og salgsfremmende kommunikation under Sådan ser og administrerer du dine personlige data nedenfor.
 • Relevante tilbud. Microsoft bruger data til at give dig relevante og værdifulde oplysninger om vores produkter. Vi kan analysere data fra en lang række kilder og dermed forudsige de oplysninger, der er mest interessante og relevante for dig og levere disse oplysninger til dig på en række forskellige måder. Vi kan for eksempel forudsige din interesse i spil og kommunikere med dig om nye spil, du måske vil kunne lide.
 • Reklamer. Microsoft bruger ikke det, som du skriver og siger i dine mails, chatbeskeder, videoopkald eller voice mail, eller dine dokumenter, billeder eller andre personlige filer til at målrette annoncer til dig. Vi bruger de data, vi indsamler via vores interaktioner med dig, via nogle af vores produkter og på webløsninger fra tredjepart til at vise reklamer i vores produkter og på tredjeparts ejendom. Vi kan bruge automatiserede processer til at gøre reklamerne mere relevante for dig. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan dine data bliver brugt til reklamer, i afsnittet Annoncering under Andre vigtige oplysninger, nedenfor.
 • Handelstransaktioner. Vi bruger data til at udføre dine transaktioner med os. For eksempel behandler vi betalingsoplysninger for at give kunderne produktabonnementer og bruge kontaktoplysninger til levering af varer, der er købt i Microsoft Store.
 • Rapportering og virksomhedsdrift. Vi bruger data til at analysere vores drift og udføre business intelligence. Det giver os mulighed at træffe kvalificerede beslutninger og rapportere om virksomhedens ydeevne.
 • Beskyttelse af rettigheder og ejendom. Vi bruger data til at registrere og forhindre svindel, løse konflikter, håndhæve aftaler og beskytte vores ejendom. Vi bruger eksempelvis data til at bekræfte gyldigheden af softwarelicenser for at reducere omfanget af piratkopiering. Vi kan bruge automatiserede processer til at registrere og forhindre aktiviteter, der er i strid med vores og andres rettigheder, f.eks. bedrageri.
 • Overholdelse af lovgivningen. Vi behandler data for at overholde loven. Vi bruger f.eks. kundens alder til at sikre, at vi opfylder vores forpligtelser til at beskytte børns personlige oplysninger. Vi behandler desuden kontaktoplysninger og legitimationsoplysninger for at hjælpe kunderne med at udøve deres rettigheder til beskyttelse af data.
 • Forskning. Med relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personers rettigheder og frihed bruger vi data til at udføre forskning, herunder til offentlig gavn og videnskabelige formål.

Vis kort resumé

Toppen af siden

Derfor deler vi personlige data

Vi deler dine personlige data med dit samtykke, eller hvis det er nødvendige for at gennemføre en transaktion eller levere et produkt, som du har efterspurgt eller godkendt. Vi deler for eksempel dit indhold med tredjeparter, når du beder os om at gøre det, som når du sender en mail til en ven, deler billeder og dokumenter på OneDrive eller linker konti med andre tjenester. Når du oplyser betalingsdata under et køb, deler vi disse betalingsdata med banker og andre enheder, der behandler betalingstransaktioner eller leverer andre finansielle tjenesteydelser, og for forebyggelse af svig og reduktion af kreditrisiko.

Derudover deler vi personlige data mellem tilknyttede selskaber og datterselskaber, der styres af Microsoft. Vi deler også personlige data med leverandører og agenter, der arbejder på vores vegne med formålene, der er beskrevet i denne erklæring. Eksempelvis skal de virksomheder, som vi har hyret til at yde kundeservicesupport eller hjælpe med at beskytte og sikre vores systemer, muligvis have adgang til personlige oplysninger for at kunne gøre deres arbejde. I sådanne tilfælde skal disse selskaber overholde vores privatlivspolitik og sikkerhedskrav, og de må ikke bruge de personlige data, som de modtager fra os til noget andet formål. Vi deler muligvis også personlige data, som en del af en fælles transaktion, såsom en fusion eller salg af aktiver.

Endelig vil vi muligvis bevare, åbne, overdrage, videregive eller gemme dine personlige data, herunder dit private indhold (såsom indholdet i dine mails i Outlook.com, eller filer i private mapper på OneDrive), hvis vi i god tro mener dette er nødvendigt, for at:

 1. overholde loven eller svare på retslige processer eller anmodninger, herunder fra retshåndhævende myndigheder og regeringsorganer.
 2. beskytte vores kunder, for eksempel mod spam eller forsøg på at bedrage brugerne af vores produkter, eller for at forhindre tab af menneskeliv eller alvorlige personskader.
 3. drive og opretholde sikkerheden i vores produkter, herunder at forhindre eller stoppe et angreb på vores computersystemer eller netværk.
 4. beskytte Microsofts rettigheder eller ejendomme, herunder overholdelse af vores tjenesters brugsbetingelser – men, hvis vi modtager oplysninger om, at nogen bruger vores tjenester til trafik i stjålne intellektuelle eller fysiske ejendomme tilhørende Microsoft, undersøger vi ikke selv kundens private indhold, men overdrager det derimod til retshåndhævelsen.

Du kan finde flere oplysninger om data, vi videregiver som svar på anmodninger fra retshåndhævende og andre statslige organer, i vores rapport om anmodninger fra retshåndhævende myndigheder, som findes på https://www.microsoft.com/en-us/about/corporate-responsibility/lerr/.

Bemærk, at nogle af vores produkter indeholder links til produkter fra tredjeparter, hvis praksis for beskyttelse af personlige oplysninger adskiller sig fra Microsofts. Hvis du giver personlige data til nogen af disse produkter, er dine data underlagt deres politikker om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vis kort resumé

Toppen af siden

Sådan ser og administrerer du dine personlige data

Du kan få adgang til og administrere dine personlige data, som Microsoft har indsamlet, med værktøjer, som Microsoft leverer til dig, og som er beskrevet nedenfor, eller ved at kontakte Microsoft. For eksempel:

 • Hvis Microsoft har fået tilladelse af dig til at bruge dine personlige data, kan du trække tilladelsen tilbage når som helst.
 • Du kan anmode om adgang til, sletning af og opdateringer af dine personlige data; og
 • Hvis du vil portere dine data til et andet sted, kan du bruge værktøjer, som Microsoft leverer, til det, eller, hvis de ikke er nogen tilgængelige, kan du kontakte Microsoft for at få hjælp.

Du kan også protestere over eller begrænse Microsofts brug af dine personlige data. Du kan for eksempel når som helst protestere over vores brug af dine personlige data:

 • Til direkte markedsføring; eller
 • Når vi udfører en opgave til offentlig gavn eller forfølger vores legitime interesser eller en tredjeparts legitime interesser.

Du kan have disse rettigheder i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s generelle forordning om databeskyttelse (General Data Protection Regulation – GDPR), men vi tilbyder dem uanset din placering.

Hvis din organisation, f.eks. din arbejdsgiver, skole eller tjenesteudbyder, giver dig adgang til og administrerer din brug af Microsoft-produkter, skal du kontakte din organisation for at få mere at vide om, hvordan du få adgang til og administrerer dine personlige data.

Du kan få adgang til og administrere dine personlige data, som Microsoft har indsamlet, og udøve dine rettigheder til beskyttelse af data ved hjælp af forskellige værktøjer, vi leverer. De værktøjer, der er mest nyttige for dig, afhænger af vores interaktioner med dig og din brug af vores produkter. Her er en generel liste over værktøjer, vi leverer for at gøre det nemmere for dig at administreret dine personlige data. Bestemte produkter kan indeholde yderligere kontrolelementer.

 • Microsoft-dashboard til beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan administrere de data, som Microsoft behandler via din brug af en Microsoft-konto, på Microsoft-dashboard til beskyttelse af personlige oplysninger på https://account.microsoft.com/privacy. Herfra kan du f.eks. se og rydde browsing-, søge- og placeringsdata, der er knyttet til din Microsoft-konto. Du kan også administrere data i din Cortana-notesbog og dine Microsoft Health-tjenester.
 • Microsoft-konto. Hvis du vil have adgang til, redigere eller fjerne profiloplysningerne og betalingsoplysningerne i din Microsoft-konto, ændre din adgangskode, tilføje sikkerhedsoplysninger eller lukke din konto, kan du gøre det ved at besøge https://account.microsoft.com.
 • Volume Licensing Service Center (VLSC). Fra her, hvis du er volumenlicenskunde, kan du administrere dine kontaktoplysninger og data om abonnementer og licenser på ét sted.
 • Skype. Hvis du vil have adgang til, redigere eller fjerne profiloplysningerne og betalingsoplysningerne på din Skype-konto eller ændre din adgangskode, skal du logge på din konto på https://login.skype.com/login.
 • Xbox.Hvis du bruger Xbox Live eller Xbox.com, kan du se og redigere dine personlige oplysninger, herunder fakturerings- og kontooplysninger, indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, online sikkerhed og dine præferencer for datadeling via Min Xbox på Xbox-konsollen eller på siden Xbox.com.
 • Microsoft Store. Du kan se din Microsoft Store-profil og kontooplysninger på https://www.microsoftstore.com/, hvor du skal klikke på “Vis konto” eller “Ordreoversigt”.
 • Microsoft.com. Du kan se og opdatere din profil på microsoft.com via Kontoprofil.
 • Hvis du har en offentlig profil på Microsoft Developer Network (MSDN), kan du se og redigere dine data ved at logge ind på https://social.msdn.microsoft.com/Forums/.

Hvis du ikke kan få adgang til og administrere bestemte personlige data, der er indsamlet af Microsoft via ovenstående værktøjer eller direkte via de Microsoft-produkter, du bruger, kan du altid kontakte Microsoft på adressen i Sådan kontakter du os eller ved hjælp af vores webformular. Vi svarer på anmodningen om administration af dine personlige oplysninger inden for 30 dage.

Dine kommunikationsindstillinger

Du kan vælge, om du ønsker at modtage salgsfremmende meddelelser fra Microsoft via mail, SMS, fysisk post eller telefon. Hvis du modtager salgsfremmende e-mails eller SMS-beskeder fra os og vil gerne fravælge dem, kan dette gøres ved at følge anvisningerne i meddelelsen. Du kan også konfigurere indstillinger for modtagelse af salgsfremmende mails, telefonopkald og post ved at logge på med din personlige Microsoft-kontoog få vist din kommunikationstilladelser, som du kan bruge til at opdatere dine kontaktoplysninger, administrere dine Microsoft-kontakter, fravælge abonnementer og vælge, om du vil dele dine kontaktoplysninger med Microsoft-partnere. Hvis du ikke har en personlig Microsoft-konto, kan du indstille dine kontaktpræferencer i din Microsoft-mailkonto via denne webformular. Disse valg gælder ikke for obligatoriske tjenestemeddelelser, der er en del af visse Microsoft-produkter, programmer, aktiviteter eller for undersøgelser eller andre oplysende meddelelser, der har deres egen afmeldningsmetode.

Dine reklameindstillinger

Du kan fravælge at modtage interessebaserede reklamer fra Microsoft ved at besøge vores frameldingsside. Når du fravælger at modtage reklamer, gemmes dit valg i en cookie, der er specifik for den webbrowser, du bruger. Denne fravalgs-cookie har en udløbsdato på 5 år. Hvis du sletter disse cookies på din computer, skal du framelde dig igen.

Du kan også linke dit fravalg med din personlige Microsoft-konto. Den anvendes derefter på alle enheder, hvor du bruger den konto, og den vil fortsætte med at virke, indtil en anden person logger på den pågældende enhed med en anden personlig Microsoft-konto. Hvis du sletter disse cookies på din enhed, skal du logge på igen, før indstillingerne anvendes.

Vedrørende Microsoft-styrede reklamer, der vises i apps i Windows, kan du bruge fravalgsfunktionen på din Microsoft-konto, eller du kan fravælge interessebaserede reklamer ved at slå annonce-id fra i Windows-indstillingerne.

Da dataene, der bruges til interessebaserede reklamer, også bruges til andre nødvendige formål (herunder levering af vores produkter, analyser og afsløring af bedrageri), indsamles der stadig data, også selvom du fravælger interessebaserede reklamer. Du vil fortsat modtage reklamer, men de er muligvis mindre relevante for dig.

Du kan fravælge modtagelse af interessebaserede reklamer fra tredjeparter, som vi samarbejder med, ved at besøge deres websteder (se ovenfor).

Browserbaseret administration

Når du bruger en browser, kan du administrere dine personlige data ved hjælp af bestemte funktioner. For eksempel:

 • Cookiestyring. Du kan administrere, hvilke data der gemmes af cookies, og tilbagekalde dit samtykke til cookies ved hjælp af administrationen af browserbaserede cookies, som er beskrevet i afsnittet Cookies i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
 • Sporingsbeskyttelse. Du kan administrere, hvilke data tredjepartswebsteder kan indsamle om dig, ved hjælp af Sporingsbeskyttelse i Internet Explorer (version 9 og nyere). Denne funktion blokerer tredjepartsindhold, herunder cookies, fra alle de websteder, du anfører på listen Sporingsbeskyttelse.
 • Browserindstillinger til “Do Not Track”. Nogle browsere har indbyggede “Do Not Track” (DNT) funktioner, der kan sende et signal til webstederne du besøger, og anmode om ikke at blive sporet. Da der endnu ikke er en fælles forståelse af hvordan man skal fortolke DNT-signalet, svarer Microsoft-tjenesterne i øjeblikket ikke på DNT-signaler i browsere. Vi fortsætter med at arbejde med online-industrien om at finde en fælles forståelse af, hvordan man behandler DNT-signaler. I mellemtiden tilbyder vi en række andre redskaber, som du kan bruge til at administrere indsamling og brug af data, herunder muligheden for at fravælge interessebaserede reklamer fra Microsoft, som beskrevet ovenfor.

Vis kort resumé

Toppen af siden

Cookies og lignende teknologier

Cookies er små tekstfiler, som placeres på din enhed for at opbevare data, der kan hentes af en webserver på det domæne, der har placeret cookien. Disse data består ofte af en række tal og bogstaver, som identificerer din computer, men som også kan indeholde andre oplysninger. Nogle cookies placeres af tredjeparter, der handler på vores vegne. Vi bruger cookies og tilsvarende teknologier til at gemme og opfylde dine præferencer og indstillinger, give dig mulighed for at logge på, levere interessebaserede reklamer, bekæmpe bedrageri, analysere vores produkters ydeevne og opfylde andre legitime formål, som er beskrevet nedenfor. Microsoft-apps bruger yderligere identifikatorer, f.eks. annonce-id i Windows, til lignende formål, og mange af vores hjemmesider og applikationer indeholder også webbeacons eller lignende teknologier, som beskrevet nedenfor.

Vores brug af cookies og lignende teknologier

Microsoft bruger cookies og lignende teknologier til flere formål, afhængigt af konteksten og produktet, herunder:

 • Lagring af dine præferencer og indstillinger. Vi bruger cookies til at gemme dine præferencer og indstillinger på din enhed og til at forbedre dine oplevelser. Hvis du f.eks. indtaster din by eller dit postnummer for at læse lokale nyheder eller se vejrudsigten på et Microsoft-websted, kan vi, afhængigt af dine indstillinger, gemme disse data i en cookie, så du kan se relevante oplysninger, når du åbner siden igen. Ved at gemme dine indstillinger, f.eks. dit foretrukne sprog, med cookies undgår du at skulle angive dine præferencer igen og igen. Hvis du framelder interessebaserede reklamer, gemmer vi din framelding i en cookie på din enhed.
 • Logon og godkendelse. Vi bruger cookies til at godkende dig. Når du logger på et websted med din personlige Microsoft-konto, gemmer vi et entydigt id-nummer samt tidspunktet, hvor du loggede på, i en krypteret cookie på din enhed. Med denne cookie kan du gå fra side til side på hjemmesiden uden at skulle logge på igen på hver side. Du kan også gemme dine logonoplysninger, så du ikke behøver at logge på, hver gang du vender tilbage til webstedet.
 • Sikkerhed. Vi bruger cookies til at behandle oplysninger, der hjælper os med at sikre vores produkter, og til at registrere svindel og misbrug.
 • Lagring af oplysninger, du angiver på et websted. Vi bruger cookies til at huske de oplysninger, du har delt. Når du leverer oplysninger til Microsoft, f.eks. når du føjer produkter til en indkøbskurv på Microsoft-websteder, kan vi gemme dataene i en cookie for at huske de pågældende oplysninger.
 • Sociale medier. Nogle af vores websteder omfatter cookies fra sociale medier, herunder dem, der giver brugere, som er logget ind på den sociale medietjeneste, mulighed for at dele indhold via tjenesten.
 • Feedback. Microsoft bruger cookies til at give feedback på et websted.
 • Interessebaseret annoncering. Microsoft bruger cookies til at indsamle data om dine onlineaktiviteter og identificere dine interesser, så vi kan vise reklamer, der er relevante for dig. Du kan fravælge at modtage interessebaserede reklamer fra Microsoft, som beskrevet i afsnittet Adgang og styring i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
 • Visning af reklamer. Microsoft bruger cookies til at registrere, hvor mange besøgende der har klikket på en reklame, og til at registrere, hvilke reklamer du har set, f.eks. så du ikke ser den samme igen og igen.
 • Analyser. Vi bruger første- og tredjepartscookies og andre identifikatorer til at indsamle brugs- og ydelsesdata. Vi bruger f.eks. cookies til at tælle antallet af entydige besøgende på en hjemmeside eller tjeneste og til at udvikle andre statistikker om driften af vores produkter.
 • Ydeevne. Microsoft bruger cookies til at forstå og forbedre vores produkters ydeevne. Vi bruger f.eks. cookies til at indsamle data, der hjælper med justering af belastning. Dette er med til at holde vores websteder i gang.

Nogle af de cookies, som vi ofte bruger, vises nedenfor. Listen er ikke komplet, men den er beregnet til at vise de primære årsager til, at vi typisk benytter cookies. Hvis du besøger et af vores websteder, vil bruger det nogle af eller alle følgende cookies:

 • MUID, MC1 og MSFPC – Identificerer, hvilke browsere der besøger Microsoft-sider. Disse cookies bruges til reklame, sideanalyse og andre driftsformål.
 • ANON – Indeholder et ANID, som er et unikt id fra din Microsoft-konto, der bruges til reklamer, personlige indstillinger og driftsformål. Det bruges også til at gemme dit valg om at fravælge målrettede reklamer fra Microsoft, hvis du har valgt at tilknytte fravalget til din Microsoft-konto.
 • CC– Indeholder en landekode, som bestemmes ud fra din IP-adresse.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf – Hjælper med at godkende dig, når du logger på med din Microsoft-konto.
 • MC0 – Registrerer, om cookies er aktiveret i browseren.
 • MS0 – Identificerer en bestemt session.
 • NAP – Indeholder en krypteret version af dit land, postnummer, alder, køn, sprog og erhverv, hvis oplysningerne er kendt. Oplysningerne er baseret på din Microsoft konto-profil.
 • MH – Vises på sider, hvor Microsoft samarbejder med en annoncør. Denne cookie identificerer annoncøren, så den rigtige reklame vælges.
 • childinfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm – Indeholder oplysninger, som Microsoft-kontoen bruger på siderne i forbindelse med barnekonti.
 • MR – Bruges til at indsamle oplysninger med henblik på analyse.
 • x-ms-gateway-slice – Identificerer en gateway til justering af belastning.
 • TOptOut – Gemmer din beslutning om ikke at modtage interessebaserede reklamer fra Microsoft.

Udover de cookies, som Microsoft lægger på din enhed, når du besøger vores sider, lam tredjeparter også lægge bestemte cookies på, når du besøger Microsoft-sider. For eksempel:

 • Virksomheder, som vi hyrer til at levere tjenester på vores vegne, såsom webstedsanalyser, placerer cookies, når du besøger vores websteder. Se fravalgslinks nedenfor.
 • Virksomheder, der leverer indhold, såsom videoer eller nyheder eller reklamer på Microsoft-websteder, placerer selv cookies. Disse virksomheder bruger de data, de behandler, i henhold til deres politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, hvilket kan give disse virksomheder mulighed for at indsamle og kombinere oplysninger om dine aktiviteter på tværs af websteder, apps og onlinetjenester.

Sådan styrer du cookies

De fleste webbrowsere accepterer automatisk cookies, men de giver dig gerne mulighed for at blokere eller slette dem. I Microsoft Edge kan du f.eks. blokere eller slette cookies ved at klikke på Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger > Cookies. Se til din browsers dokumentation vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger eller hjælp for at finde vejledning i at blokere for eller slette cookies i andre browsere.

Visse funktioner i Microsoft-produkterne er afhængige af cookies. Hvis du vælger at blokere cookies, kan du ikke logge på eller bruge visse af disse funktioner, og præferencer, der er afhængige af cookies, går tabt. Hvis du sletter cookies, slettes de indstillinger og præferencer, der styres af disse cookies, herunder annonceringsindstillinger, og de skal oprettes igen for at fungere.

Yderligere indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, der kan påvirke cookies, herunder funktionen Sporingsbeskyttelse i Microsoft-browsere, er beskrevet i afsnittet Adgang og styring i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vores brug af webbeacons og analysetjenester

Nogle Microsoft-websider indeholder elektroniske koder, der kaldes webbeacons, som vi bruger til at levere cookies på vores websteder, vise, hvor mange brugere der har besøgt disse websteder, og tilbyde produkter i samarbejde med andre virksomheder. Vi bruger også webbeacons eller lignende teknologier i vores elektroniske meddelelser for at se, om du åbner dem og reagerer på dem.

Udover at placere webbeacons på vores egne websteder samarbejder vi af og til med andre virksomheder og placerer vores webbeacons på deres websteder eller i deres reklamer. Dette hjælper os med at udvikle statistikker over, hvor ofte et klik på en reklame på et Microsoft-websted ender med et køb eller en anden handling på annoncørens websted.

Microsoft-produkter indeholder ofte webbeacons eller lignende teknologier fra andre analysevirksomheder, så vi kan indsamle statistikker om effektiviteten af vores reklamekampagner eller andre tiltag. Med disse teknologier kan analysevirksomhederne indstille og læse deres egne cookies eller andre identifikatorer på din enhed og derved indsamle oplysninger om dine onlineaktiviteter i forskellige apps, på hjemmesider eller andre produkter. Men vi tillader ikke, at disse analysevirksomheder bruger webbeacons på vores hjemmesider til at indsamle eller få adgang til oplysninger, der direkte identificerer dig (såsom dit navn eller din mailadresse). Du kan vælge, at disse analysevirksomheder ikke må indsamle og bruge data, ved at klikke på følgende links:

Andre lignende teknologier

Ud over standardcookies og webbeacons bruger vores produkter muligvis også andre lignende teknologier til at gemme og læse datafiler på din computer. Dette er mest for at vedligeholde dine præferencer, eller for at forbedre hastigheden og ydeevnen, ved at gemme bestemte filer lokalt. Men ligesom med standardcookies kan disse teknologier også bruges til at gemme et entydigt id for din computer, som derefter kan spore dine handlinger. Disse teknologier omfatter Local Shared Objects (eller “Flash cookies”) og Silverlight Application Storage.

Local Shared Objects eller “Flash cookies.”. Websteder, der bruger Adobe Flash-teknologier, bruger muligvis Local Shared Objects eller “Flash cookies” til at gemme data på din computer. Hvis du vil administrere eller blokere Flash cookies, skal du gå til http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Silverlight Application Storage. Websteder og programmer, der bruger Microsoft Silverlight-teknologi, kan også gemme data ved hjælp af Silverlight Application Storage. Du kan læse mere om, hvordan du administrerer og blokerer den type opbevaring, i afsnittet Silverlight i denne erklæring.

Vis kort resumé

Toppen af siden

Produkter, der leveres af din organisation – meddelelse til slutbrugere

Hvis du bruger en mailadresse, der er leveret af en organisation, som du er tilknyttet, f.eks. en arbejdsgiver eller skole, kan den pågældende organisation gøre følgende for at få adgang til Microsoft-produkter:

 • styre og administrere din Microsoft-produktkonto; og
 • få adgang til og behandle dine data, herunder indholdet af dine meddelelser og filer, der er knyttet til dine Microsoft-produktkonti.

Hvis du mister adgangen til din arbejds- eller skolekonto (hvis du f.eks. skifter job), kan du miste adgangen til produkter og det indhold, der er knyttet til disse produkter, herunder dem, du har anskaffet privat, hvis du har brugt din arbejds- eller skole konto til at logge på de pågældende produkter.

Mange Microsoft-produkter er beregnet til brug af organisationer, f.eks. skoler og virksomheder. Se Produkter til virksomheder og udviklere. Hvis din organisation giver dig adgang til Microsoft-produkter, er din brug af Microsoft-produkter underlagt organisationens eventuelle politikker. Du bør henvende dine forespørgsler vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, herunder eventuelle anmodninger om at udøve dine rettigheder til beskyttelse af data, til organisationens administrator. Hvis du bruger sociale funktioner i Microsoft-produkter, kan andre brugere på netværket muligvis se nogle af dine aktiviteter. Hvis du vil vide mere om de sociale funktioner og andre funktioner, skal du læse dokumentationen eller hjælpeindholdet til det pågældende Microsoft-produkt. Microsoft er ikke ansvarlig for vores kunders personlige oplysninger eller sikkerhedspolitikker eller praksis, som kan afvige fra dem, der fremgår af denne fortrolighedsaftale.

Toppen af siden

Microsoft-konto

Med en Microsoft-konto kan du logge på Microsoft-produkter samt tjenester tilhørende udvalgte Microsoft-partnere. Personlige data, der er knyttet til din Microsoft-konto, omfatter legitimationsoplysninger, navn og kontaktdata, betalingsdata, enheds- og brugsdata, dine kontakter, oplysninger om dine aktiviteter og dine interesser og favoritter. Hvis du logger på din Microsoft-konto, får du tilpasning og ensartede oplevelser på tværs af produkter og enheder, tilladelse til at bruge datalagring i clouden, mulighed for at foretage betalinger med betalingsmidler, der er gemt på din Microsoft-konto, og adgang til andre funktioner. Der findes tre typer Microsoft-konto:

 • Når du opretter din egen Microsoft-konto, som er knyttet til din personlige mailadresse, kalder vi den konto en personlig Microsoft-konto.
 • Når du eller din organisation (f.eks. din arbejdsplads eller skole) opretter din Microsoft-konto, som er knyttet til den mailadresse, du har fået af den pågældende organisation, kalder vi den konto en arbejds- eller skolekonto.
 • Når du eller din tjenesteudbyder (f.eks. en kabel tv- eller internetudbyder) opretter din Microsoft-konto, som er knyttet til en mailadresse på tjenesteudbyderens domæne, kalder vi den konto entredjepartskonto.

Personlige Microsoft-konti. De data, der er knyttet til din personlige Microsoft-konto, og den måde disse data bruges på, afhænger af, hvordan du bruger kontoen.

 • Oprettelse af din Microsoft-konto. Når du opretter en personlig Microsoft-konto, bliver du bedt om at angive visse personlige data, og vi tildeler dig et entydigt id-nummer, så vi kan identificere din konto og de tilknyttede oplysninger. Nogle produkter, f.eks. dem, der involverer betaling, kræver, at du bruger dit rigtige navn, men du kan logge på og bruge andre Microsoft-produkter uden at oplyse dit rigtige navn. Nogle af oplysningerne, som du giver – f.eks. dit visningsnavn, din mailadresse og dit telefonnummer – kan bruges af andre til at finde og kontakte dig inden for Microsoft-produkterne. Dermed kan de, der kender dit visningsnavn, din mailadresse eller dit telefonnummer, bruge disse oplysninger til at søge efter dig på Skype, og de kan sende en invitation om at oprette forbindelse til dem. Bemærk, at hvis du bruger en arbejds- eller skolemailadresse til at oprette en personlig Microsoft-konto, kan din arbejdsgiver eller skole få adgang til dine data. I nogle tilfælde skal du ændre mailadressen til en personlig mailadresse for at fortsætte med at få adgang til forbrugerorienterede produkter (f.eks. Xbox Live).
 • Log på Microsoft-kontoen. Når du logger på din Microsoft-konto, registrerer vi dit logon, som indeholder dato og tidspunkt, oplysninger om det produkt, du er logget på, dit logonnavn, det entydige nummer, der er tildelt din konto, en entydig identifikator, der er tildelt din enhed, din IP-adresse samt versionen af dit operativsystem og din browser.
 • Log på Microsoft-produkter. Hvis du logger på din konto, får du forbedret brugertilpasning, problemfri og ensartede oplevelser på tværs af produkter og enheder, adgang til og tilladelse til at bruge datalagring i clouden, mulighed for at foretage betalinger med betalingsmidler, der er gemt på din Microsoft-konto, og adgang til andre forbedrede funktioner og indstillinger. Når du logger på din konto, forbliver du logget på, indtil du logger af. Hvis du føjer din Microsoft-konto til din Windows-enhed (version 8 eller nyere), logger Windows dig automatisk på produkter, der bruger en Microsoft-konto, når du får adgang til de pågældende produkter. Når du er logget på, viser nogle produkter dit navn eller dit brugernavn og profilbillede (hvis du har føjet et til din profil) som en del af din brug af Microsoft-produkter, både i din kommunikation, på sociale netværk og i offentlige indlæg.
 • Log på tredjepartsprodukter. Hvis du logger på et tredjepartsprodukt med din Microsoft-konto, deler du data med den pågældende tredjepart i henhold til tredjepartens politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Tredjeparten modtager også det versionsnummer, der er tildelt din konto (der tildeles et nyt versionsnummer, hver gang du ændrer dine logondata), og oplysninger om, hvorvidt din konto er blevet deaktiveret. Hvis du deler dine profildata, kan tredjeparten vise dit navn eller dit brugernavn og profilbillede (hvis du har tilføjet et på din profil), når du logger på det pågældende tredjepartsprodukt. Hvis du vælger at foretage betalinger til tredjepartsforhandlere ved hjælp af din Microsoft-konto, sender Microsoft de oplysninger, der er gemt på din Microsoft-konto, som er nødvendige for at behandle din betaling og gennemføre din ordre (f.eks. navn, kreditkortnummer, fakturerings- og leveringsadresse samt relevante kontaktoplysninger), til tredjeparten eller dennes forhandlere. Tredjeparten kan bruge eller dele de data, der modtages, når du logger på eller foretager et køb, i overensstemmelse med egen praksis og egne politikker. Det anbefales, at du læser erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger grundigt for alle de produkter, du logger på, og for hver forhandler, du køber af, så du kan se, hvordan de bruger de data, de indsamler.

Arbejds- eller skolekonti. De data, der er knyttet til en arbejds- eller skolekonto, og den måde, de skal bruges på, svarer generelt til den brug og indsamling af data, der er knyttet til en personlig Microsoft-konto.

Hvis din arbejdsgiver eller skole bruger Azure Active Directory (AAD) til at administrere den konto, du bliver tildelt, kan du bruge din arbejds- eller skolekonto til at logge på Microsoft-produkter, f.eks. Office 365, og tredjepartsprodukter, som du får fra din organisation. Hvis det kræves af din organisation, bliver du også bedt om at angive et telefonnummer eller en alternativ mailadresse af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis din organisation tillader det, kan du også bruge din arbejds- eller skolekonto til at logge på Microsoft-produkter eller tredjepartsprodukter, som du selv anskaffer.

Hvis du logger på Microsoft-produkter med en arbejds- eller skolekonto, skal du være opmærksom på følgende:

 • Ejeren af det domæne, der er knyttet til din mailadresse, kan styre og administrere din konto og få adgang til og behandle dine data, herunder indholdet af din kommunikation og dine filer, inklusive data, der er gemt i produkter, som du har fået fra din organisation, og produkter, som du selv anskaffer.
 • Din brug af produkterne er underlagt din organisations politikker, hvis sådanne findes. Du bør overveje både din organisations politikker, og hvorvidt du er tryg ved at give organisationen adgang til dine data, inden du vælger at bruge din arbejds- eller skolekonto til at logge på produkter, du selv anskaffer.
 • Hvis du mister adgangen til din arbejds- eller skolekonto (hvis du f.eks. skifter job), kan du miste adgangen til produkter, inklusive indhold, der er knyttet til disse produkter, herunder dem, du har anskaffet privat, hvis du har brugt din arbejds- eller skole konto til at logge på de pågældende produkter.
 • Microsoft er ikke ansvarlig for din organisations politikker for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger, og de kan afvige fra Microsofts politikker.
 • Hvis din organisation administrerer din brug af Microsoft-produkter, er det din administrator, der er ansvarlig for spørgsmål vedr. beskyttelse af personlige data, herunder eventuelle anmodninger om at udøve dine datarettigheder. Se også Meddelelse til slutbrugere.

Tredjepartskonti. De data, der er knyttet til en tredjeparts-Microsoft-konto, og den måde, de skal bruges på, svarer generelt til den brug og indsamling af data, der er knyttet til en personlig Microsoft-konto. Tjenesteudbyderen har kontrol over din konto, herunder muligheden for at få adgang til eller slette din konto. Det anbefales, at du gennemgår de vilkår, som tredjeparten har givet dig, så du forstår, hvad de kan gøre med din konto.

Vis kort resumé

Toppen af siden

Andre vigtige oplysninger i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger

Nedenfor finder du yderligere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger, f.eks. hvordan vi sikrer dine data, hvor vi behandler dataene, og hvor længe vi opbevarer dine data. Du kan finde flere oplysninger om Microsofts forpligtelse til at beskytte dine personlige oplysninger på https://privacy.microsoft.com.

Vis kort resumé

Toppen af siden

Beskyttelse af personlige oplysninger

Microsoft er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Vi bruger en lang række sikkerhedsteknologier og fremgangsmåder til at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, brug og offentliggørelse. Vi gemmer fx dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som står på kontrollerede faciliteter. Når vi overfører strengt fortrolige data (såsom et kreditkortnummer eller en adgangskode) over internettet, beskytter vi dem via kryptering. Microsoft overholder gældende lovgivning om databeskyttelse, herunder gældende lovgivning for oplysninger om brud på sikkerheden.

Toppen af siden

Her opbevarer og behandler vi personlige data

Personlige data, der er indsamlet af Microsoft, gemmes og behandles muligvis i dit område, i USA eller i andre lande, hvor Microsoft eller Microsofts associerede virksomheder, datterselskaber eller tjenesteudbydere findes. Microsoft vedligeholder større datacentre i Australien, Brasilien, Canada, Chile, Finland, Frankrig, Indien, Irland, Japan, Korea, Luxembourg, Malaysia, Nederlandene, SAR Hongkong, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Tyskland, USA og Østrig. Den primære lagerplacering er typisk i kundens område eller i USA, og der findes ofte en sikkerhedskopi på et datacenter i et andet område. Lagerplaceringerne vælges med henblik på at opnå optimal drift, for at forbedre ydeevnen og for at oprette redundans, der skal beskytte data i tilfælde af et strømsvigt eller andre problemer. Vi sørger for, at de data, vi indsamler i henhold til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i denne erklæring og kravene i gældende lovgivning, uanset hvor dataene findes.

Vi overfører personlige data fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz til andre lande, hvor nogle af dataene endnu ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til EU-kommissionen. Deres lovgivning kan f.eks. ikke garantere dig de samme rettigheder, eller der er muligvis ikke en tilsynsmyndighed for beskyttelse af personlige oplysninger, som kan håndtere dine klager. Når vi foretager sådanne overførsler, bruger vi en række juridiske mekanismer, herunder kontrakter, til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauer følger med dine data. Du kan få flere oplysninger om Europa-Kommissionens beslutninger om beskyttelse af personlige data i de lande, hvor Microsoft behandler personlige data, ved at besøge: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

Microsoft Corporation overholder EU’s og USA’s ramme for værn om privatlivets fred og Schweiz’ og USA’s værn om privatlivets fred, som fastlagt af det amerikanske handelsministerium, vedrørende indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger, der er overført fra den Europæiske Union og Schweiz til USA. Microsoft Corporation har erklæret over for handelsministeriet, at de overholder principperne for værn om privatlivets fred. Hvis tredjepartsagenter behandler personlige data på vores vegne på en måde, der ikke stemmer overens med principperne i begge programmer til værn om privatlivets fred, forbliver vi ansvarlige, medmindre vi kan bevise, at vi ikke er ansvarlige for den hændelse, som er årsag til skaden. Microsoft Corporations amerikanske datterselskaber, som er angivet i vores selvcertificering og fremgår af listen her, efterlever også principperne for værn om privatlivets fred.

Hvis der er konflikt mellem vilkårene i denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger og principperne for værn om privatlivets fred, vil principperne for værn om privatlivets fred være gældende. Hvis du vil vide mere om programmet for værn om privatlivets fred og se vores certificering, skal du gå til www.privacyshield.gov.

Hvis du har et spørgsmål eller en klage vedrørende Microsofts deltagelse i EU’s og USA’s værn om privatlivets fred eller Schweiz’ og USA’s værn om privatlivets fred, opfordrer vi dig til at kontakte os via vores webformular. Ved klager, som er relateret til værn om privatlivet fred, som Microsoft ikke kan løse direkte, har vi valgt at samarbejde med de relevante myndigheder for databeskyttelse eller et panel, som de europæiske databeskyttelsesmyndigheder har etableret for at løse tvister. Kontakt os, hvis vi skal vise dig kontaktoplysningerne til dine databeskyttelsesmyndigheder. Som nærmere beskrevet i principperne for værn om privatlivets fred er en bindende voldgiftsklausul tilgængelig til håndtering af tilbageværende klager, som ikke kan løses på anden vis. Microsoft er omfattet af Federal Trade Commission (FTC) i USA vedrørende udredning og håndhævelse.

Toppen af siden

Vores lagring af personlige data

Microsoft gemmer personlige data, så længe som det anses at være nødvendigt for at kunne levere vores produkter og udføre dine ønskede transaktioner, eller til andre legitime formål, såsom juridiske forpligtelser, konfliktløsning og overholdelse af vores aftaler. Da disse behov kan variere for forskellige datatyper, sammenhængen for vores interaktioner med dig eller din brug af produkter kan de faktiske opbevaringsperioder variere betydeligt.

Andre kriterier, der bruges til at bestemme opbevaringsperioderne, omfatter:

 • Vil kunder levere, oprette eller vedligeholde dataene med en forventning om, at vi opbevarer dem, indtil de aktivt fjerner dem? Af eksempler kan nævnes et dokument, som du gemmer i OneDrive, eller en mail, som du gemmer i indbakken på Outlook.com. I sådanne tilfælde forsøger vi at bevare dataene, indtil du aktivt sletter dem, f.eks. ved at flytte en mail fra indbakken på Outlook.com til mappen Slettet post og derefter tømmer denne mappe (når mappen Slettet post tømmes, forbliver disse tømte elementer i vores system i op til 30 dage, før de slettes endeligt). (Bemærk, at der kan være andre årsager til, at dataene skal slettes tidligere, f.eks. hvis du overskrider grænser for, hvor mange data der kan gemmes på din konto).
 • Findes der et automatiseret objekt, f.eks. i dashboardet Microsofts beskyttelse af personlige oplysninger, der til enhver tid giver kunden adgang til og mulighed for at slette personlige data? Hvis det ikke er tilfældet, anvendes der normalt en kortere periode for opbevaring af data.
 • Er de personlige data følsomme? Hvis det er tilfældet, benyttes en kortere opbevaringsperiode generelt.
 • Har Microsoft indført og annonceret en bestemt opbevaringsperiode for en bestemt datatype?Søgeforespørgslerne i Bing gemmes og afidentificeres f.eks. ved at fjerne hele IP-adressen efter 6 måneder og cookie-id’er og andre krydssessions-id’er efter 18 måneder.
 • Har bruger givet sit samtykke til en længere opbevaringsperiode? Hvis det er tilfældet, bevarer vi data i overensstemmelse med dit samtykke.
 • Er Microsoft underlagt en juridisk, kontraktlig eller lignende forpligtelse til at slette dataene? Eksempler kan omfatte love om obligatorisk dataopbevaring i den relevante jurisdiktion, offentlige ordrer om opbevaring af data, der er relevante for en undersøgelse, eller data, der opbevares i forbindelse med tvister. Omvendt fjerner vi ulovligt indhold, hvis lovgivningen kræver det.

Toppen af siden

Reklamer

Reklamer giver os mulighed at levere, understøtte og forbedre nogle af vores produkter. Microsoft bruger ikke det, som du skriver og siger i dine mails, chatbeskeder, videoopkald eller voice mail, eller dine dokumenter, billeder eller andre personlige filer til at målrette annoncer til dig. Vi bruger andre data, der er beskrevet nedenfor, til reklamer i vores produkter og på tredjeparts ejendom. For eksempel:

 • Microsoft kan bruge de data, vi indsamler, til at vælge og levere nogle af de annoncer, som du ser på Microsofts webløsninger, f.eks. Microsoft.com, MSN og Bing.
 • Når annonce-id’et er aktiveret i Windows 10 som en del af indstillingerne til beskyttelse af personlige oplysninger, kan tredjepartsapps få adgang til og bruge annonce-id’et (på stort set samme måde, som websteder kan få adgang til og bruge et entydigt id, der er gemt i en cookie) til at vælge og levere reklamer i sådanne apps.
 • Vi deler muligvis de data, vi indsamler, med tredjeparter, f.eks. Oath, AppNexus eller Facebook (se nedenfor), så de annoncer, som vises i vores produkter, deres produkter eller på andre websteder og apps, der betjenes af disse partnere, er mere relevante og værdifulde for dig.
 • Annoncører kan vælge at anbringe vores webbeacons på deres websteder, eller bruge lignende teknologier, for at give Microsoft tilladelse til at indsamle oplysninger på deres websteder, f.eks. aktiviteter, køb og besøg. Vi bruger disse data på vegne af vores reklamekunder til at levere reklamer.

De reklamer, du får vist, kan vælges på baggrund af data, vi behandler om dig, f.eks. dine interesser og favoritter, din placering, dine transaktioner, hvordan du bruger vores produkter, dine søgeforespørgsler eller det indhold, du får vist. Hvis du f.eks. får vist indhold på MSN om biler, vises der muligvis reklamer om biler. Hvis du søger efter “pizzeriaer i Sønderborg” på Bing, vises der muligvis reklamer for restauranter i Sønderborg i dine søgeresultater.

De reklamer, der vises, kan også vælges i henhold til dine sandsynlige interesser eller andre oplysninger, som vi med tiden modtager om dig via demografiske data, placeringsdata, søgeforespørgsler, interesser og favoritter, brugsdata fra vores produkter og websteder samt apps og websteder tilhørende vores annoncører og partnere. Vi kalder disse reklamer “interessebaserede reklamer” i denne erklæring. Hvis du f.eks. får vist gamingindhold på xbox.com, vises der muligvis også spiltilbud på MSN. Til at levere interessebaserede reklamer kombinerer vi cookies, der er placeret på din enhed ved hjælp af oplysninger, vi indsamler (f.eks. IP-adresse), når din browser fungerer sammen med vores websteder. Hvis du fravælger at modtage interessebaserede reklamer, bruges data, der er knyttet til disse cookies, ikke.

Yderligere oplysninger om vores reklamerelaterede brug af data omfatter:

Data, der er blevet indsamlet af andre reklamebureauer. Annoncører bruger af og til deres egne webbeacons (eller deres andre reklamepartneres) i deres reklamer, som vi viser, så de kan indstille og læse deres egen cookie. Derudover samarbejder Microsoft med tredjeparts-reklamebureauer, der hjælper med at levere nogle af vores reklametjenester, og vi giver også andre reklamebureauer tilladelse til at reklamere på vores hjemmesider. Disse tredjeparter placerer muligvis cookies på din computer, og de kan indsamle data om dine online aktiviteter på forskellige hjemmesider og onlinetjenester. Disse virksomheder omfatter i øjeblikket blandt andet følgende: A9AppNexusCriteoFacebookMediaMathnugg.adAGOathRocket Fuel og Yahoo!. Du kan læse mere om de enkelte virksomheders praksis, herunder hvilke valg de tilbyder dig, ved at klikke på firmanavnene ovenfor. Mange af dem er også medlemmer af NAIeller DAA, som hver tilbyder en enkel måde at fravælge målrettede reklamer fra de deltagende virksomheder på.

Toppen af siden

Indsamling af data fra børn

Når et Microsoft-produkt indsamler alder, og der er en alder i din jurisdiktion, hvorunder forældresamtykke eller -godkendelse er påkrævet for at bruge produktet, blokerer produktet brugere under den pågældende alder eller beder vedkommende give samtykke eller godkendelse fra en forælder eller værge, før de kan bruge det. Vi beder ikke bevidst børn under den pågældende alder om at angive flere oplysninger end nødvendigt for at levere produktet.

Når der gives forældresamtykke eller -godkendelse, behandles barnets konto på samme måde som alle andre konti. Barnet kan få adgang til kommunikationstjenester, f.eks. Outlook og Skype, og kan frit kommunikere og dele data med andre brugere i alle aldre.

Forældre kan ændre eller ophæve de samtykkevalg, de tidligere blev givet, samt gennemse, redigere og anmode om sletning af personlige oplysninger for de børn, som de har givet samtykke eller godkendelse for. Forældre kan f.eks. få adgang til deres personlige Microsoft-konto og klikke på “Tilladelser”. Forældre til brugere af Minecraft og andre Mojang-spil kan kontakte os på account.mojang.com/terms#contact.

Toppen af siden

Eksempler eller gebyrfri udgivelser

Microsoft tilbyder eksempel-, insider- og betaversioner samt andre gebyrfri produkter og funktioner (“eksempler”), så du kan evaluere dem og levere data til Microsoft om din brug af produktet, herunder feedback og enheds- og brugsdata. Derfor vil forhåndsvisninger muligvis automatisk indsamle yderligere data, have færre betjeningsmuligheder og på anden måde bruge forskellige indstillinger for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger, end dem, der typisk findes i vores produkter. Hvis du ønsker at bruge vores forhåndsvisninger, vil vi muligvis kontakte dig vedr. din feedback eller din interesse i at fortsætte med at bruge produktet, når det udgives.

Toppen af siden

Ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi opdatere denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, når det er nødvendigt for at give større gennemsigtighed eller som reaktion på:

 • Feedback fra kunder, myndigheder, branchen eller andre interessenter
 • Ændringer i vores produkter; eller
 • Ændringer i vores databehandlingsaktiviteter eller -politikker.

Når vi offentliggør ændringer i en erklæring, ændrer vi datoen ved “senest opdateret” øverst i erklæringen og beskriver ændringerne på siden Ændringsoversigt. Hvis der er væsentlige ændringer i erklæringen, f.eks. en ændring i formålet med behandling af personlige data, der ikke stemmer overens med det formål, de oprindeligt blev indsamlet til, underretter vi dig enten ved at offentliggøre en tydelig meddelelse om sådanne ændringer, før de træder i kraft, eller ved at sende dig en meddelelse direkte. Vi opfordrer dig til at læse denne erklæring regelmæssigt, så du ved, hvordan Microsoft beskytter dine oplysninger.

Toppen af siden

Sådan kontakter du os

Hvis du har problemer, klager eller spørgsmål vedrørende vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller spørgsmål til Microsofts Chief Privacy Officer eller Data Protection Officer, kan du kontakte os via vores Webformular. Vi besvarer spørgsmål og andre henvendelser inden for 30 dage. Du kan også gøre opmærksom på et problem eller indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed eller en anden myndighed med jurisdiktion.

Medmindre andet er angivet, er Microsoft Corporation og, hvad angår Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz, Microsoft Ireland Operations Limited, ansvarlige for de personlige data, vi indsamler via produkter, der er underlagt denne erklæring. Vores adresser er:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Tlf.: +1 (425) 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland. Tlf.: +353 (0) 1 295 3826.

Skype Communications S.à.r.l. 23-29 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg, Luxembourg er dataregisteransvarlig for Skype. Hvis du vil kontakte os i forbindelse med Skype-software eller -produkter, kan du indsende en anmodning om support til Skypes kundesupport-team.

Hvis du vil finde et Microsoft-datterselskab i dit land eller område, kan du gå til http://www.microsoft.com/worldwide/.

Steder, hvor der gælder fransk lovgivning, kan du også sende os specifikke instruktioner vedrørende brugen af dine personlige data efter din død ved at bruge vores webformular.

Hvis du har tekniske eller generelle spørgsmål, skal du besøge http://support.microsoft.com, hvor du kan få mere at vide om tilbuddene fra Microsoft Support. Hvis du har spørgsmål vedrørende adgangskoden til din personlige Microsoft-konto, kan du besøge Microsofts-kontosupport.

Toppen af siden

Produktspecifikke oplysninger:

Produkter til virksomheder og udviklere

Produkter til virksomheder og udviklere er Microsoft-produkter og tilhørende software, der primært tilbydes til og er designet til brug af organisationer og udviklere. De omfatter:

 • Cloud-tjenester kaldes “onlinetjenester” i Vilkår for Microsoft Online Services (OST), f.eks. Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics365 og Microsoft Intune, hvor en organisation (vores kunde) har indgået kontrakt med Microsoft for tjenesterne (“Enterprise Online-tjenester”).
 • Server- og udviklerprodukter, f.eks. Windows Server, SQL Server, Visual Studio og System Center (“Enterprise og udviklersoftware”).
 • Apparater og hardware, der bruges til lagringsinfrastruktur, f.eks. StorSimple (“Enterprise-apparater”); og
 • Udviklertjenester som Bot Framework, Cortana Skills Kit og Botlet Store.
 • Professionelle tjenester, som der henvises til i OST, som er tilgængelige med Enterprise Online-tjenester, f.eks. onboardingtjenester, datamigreringstjenester, datavidenskabelige tjenester eller tjenester, som supplerer eksisterende funktioner i Enterprise Online-tjenester.

Hvis der opstår en konflikt mellem en denne fortrolighedsaftale fra Microsoft og betingelserne i en eller flere aftaler mellem en kunde og Microsoft vedrørende produkter til virksomheder og udviklere, vil vilkårene i den eller de pågældende aftaler være gældende.

Du kan også få mere at vide om funktioner og indstillinger i vores produkter til virksomheder og udviklere, herunder valg, der påvirker dine personlige oplysninger eller dine slutbrugere beskyttelse af personlige oplysninger, i produktdokumentationen.

Hvis nogen af vilkårene nedenfor ikke er defineret i denne fortrolighedsaftale eller OST, har de nedenstående definitioner.

Generelt. Når en kunde afprøver, køber, bruger eller abonnerer på produkter til virksomheder og udviklere eller får support eller professionelle tjenester til sådanne produkter, indsamler Microsoft data for at kunne levere tjenesten, herunder formål, der er kompatible med levering af tjenesten, levere de bedste oplevelser med vores produkter, drive forretning og kommunikere med kunden. For eksempel:

 • Når en kunde henvender sig til en Microsoft-sælger, indsamler vi kundens navn og kontaktdata sammen med oplysninger om kundens organisation for at yde bedre support ved henvendelsen.
 • Når en kunde kontakter en supportmedarbejder hos Microsoft, indsamler vi enheds- og brugsdata eller fejlrapporter for at diagnosticere og løse problemer.
 • Når en kunde betaler for produkter, indsamler vi kontakt- og betalingsdata for at behandle betalingen.
 • Når vi sender en kunde meddelelser fra Microsoft, bruger vi data til at tilpasse indholdet i meddelelsen.
 • Når en kunde kontakter Microsoft vedrørende professionelle tjenester, indsamler vi navn og kontaktoplysninger for kundens angivne kontaktperson, og vi bruger de oplysninger, som kunden opgiver, til at udføre de tjenester, som kunden har anmodet om.

Produkter til virksomheder og udviklere gør det muligt at købe, abonnere på eller bruge andre produkter og onlinetjenester fra Microsoft eller tredjeparter med forskellig praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, og de andre produkter og onlinetjenester er underlagt deres respektive erklæringer og politikker om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vis kort resumé

Toppen af siden

Enterprise Online-tjenester

For at kunne levere Enterprise Online-tjenester indsamler Microsoft kundedata, administratordata, betalingsdata og supportdata.

Vi anvender kundedata, supportdata og personlige data som beskrevet i OST og Microsoft Center for sikkerhed og rettighedsadministration. Kunden er ansvarlig for personlige data, og Microsoft behandler disse data, undtagen når (a) kunden fungerer som behandler af personlige data – i det tilfælde er Microsoft underbehandler – eller (b) andet fremgår af OST.

Administratordata er de oplysninger, der sendes til Microsoft, når brugere tilmelder sig, køber eller administrerer Enterprise Online-tjenester. Vi bruger administratordataene til at tilbyde Enterprise Online-tjenester, udføre transaktioner, administrere din konto og forebygge bedrageri samt opfylde vores juridiske forpligtelser. Administratordataene omfatter navnet, adressen, telefonnummeret og mailadressen, som du oplyser, samt forbrugsdata, der er relateret til din konto, f.eks. hvilke kontroller du vælger. Administratordata omfatter også dine medarbejders og venners kontaktoplysninger, hvis du accepterer at give disse oplysninger til Microsoft til det begrænsede formål at sende dem en invitation til at bruge vores Enterprise Online-tjenester. Vi kontakter disse personer via meddelelser, der kan indeholde oplysninger om dig, såsom dit navn og profilbillede.

Hvis vi har behov for det, kan vi bruge administratordataene til at kontakte dig med oplysninger om din konto, abonnementer, fakturering og opdateringer til vores Enterprise Online-tjenester, herunder oplysninger om nye funktioner, sikkerhed eller andre tekniske spørgsmål. Vi kontakte også dig vedrørende henvendelser fra tredjeparter om din brug af Enterprise Online-tjenesterne som beskrevet i din aftale. Det er ikke muligt at framelde disse ikke-salgsfremmende meddelelser. Vi kan også kontakte dig vedrørende oplysninger og tilbud om andre produkter og tjenester eller dele dine kontaktoplysninger med Microsofts partnere. Når en sådan partner har specifikke tjenester eller løsninger, der kan opfylde dine behov eller optimere din brug af Enterprise Online-tjenester, deler vi muligvis begrænsede, indsamlede oplysninger om din organisations-konto med partneren. Microsoft deler ikke dine fortrolige oplysninger eller kontaktoplysninger med den autoriserede partner, medmindre vi har tilstrækkelige rettigheder til at gøre dette. Du kan administrere dine kontaktindstillinger eller opdatere dine oplysninger på din kontoprofil.

Vi bruger betalingsdata til at gennemføre transaktioner samt at registrere og forhindre svindel.

Nogle Enterprise Online-tjenester kræver eller forbedres ved installation af lokal software (f.eks., agenter, programmer til enhedshåndtering) på en enhed. Hvis du beder om det, kan den lokale software sende (i) data, der kan omfatte kundedata, fra en enhed eller et apparat til eller fra Enterprise Online-tjenesterne eller (ii) logfiler eller fejlrapporter til Microsoft i forbindelse med fejlfinding. Enterprise Online-tjenester, herunder lokal software, indsamle enheds- og brugsdata, der sendes til Microsoft og analyseres for at forbedre kvaliteten, sikkerheden og integriteten af vores produkter.

Bing-søgetjenester, som defineret i OST, bruger data, f.eks. søgeforespørgsler, som beskrevet i afsnittet Bing i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Toppen af siden

Enterprise og udviklersoftware og apparater

Enterprise og udviklersoftware og Enterprise-apparater indsamler data for at sikre, at driften er effektiv og give dig de bedste oplevelser. De data, vi indsamler, afhænger af de funktioner, du bruger, samt konfigurationen og indstillingerne, men det er normalt begrænset til enheds- og brugsdata. Kunderne kan vælge, hvilke data de vil levere. Her er eksempler på de data, vi indsamler:

 • Under installationen, eller når du opgraderer Enterprise og udviklersoftware, indsamler vi muligvis enheds- og brugsdata for at finde ud af, om du oplever problemer.
 • Når du bruger Enterprise-software eller Enterprise-apparater, indsamler vi muligvis enheds- og brugsdata for at få mere at vide om dit driftsmiljø, så vi kan forbedre sikkerhedsfunktioner.
 • Når du oplever et nedbrud, mens du bruger Enterprise-software eller Enterprise-udstyr, kan du vælge at sende en fejlrapport til Microsoft, der hjælper os med at diagnosticere problemet og yde kundesupport.

Microsoft bruger de data, vi indsamler fra software til virksomheder og udviklere og Enterprise-udstyr, til at levere og forbedre vores produkter, til at yde kundesupport, til at aktivere produktet, til at kommunikere med dig og til at drive forretning.

Microsoft SQL Server er en platform til administration af relationsdatabaser og omfatter produkter, der kan installeres separat (for eksempel SQL Server Management Studio). Der er detaljerede oplysninger om de data, vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og hvordan du kan administrere dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, i go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868444. Hvis du arbejder i en organisation, kan administratoren angive visse indstillinger for telemetri i SQL Server via Gruppepolitik.

Toppen af siden

Produktivitets- og kommunikationsprodukter

Produktivitets- og kommunikationsprodukter er applikationer, software og tjenester, som du kan bruge til at oprette, gemme og dele dokumenter samt kommunikere med andre.

Vis kort resumé

Toppen af siden

Office

Office er en samling produktivitetsprogrammer, der bl.a. omfatter Word, Excel, PowerPoint, OneNote og Outlook. Du kan finde flere oplysninger om Outlook i afsnittet Outlook i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. I nogle Office-programmer kan du bruge indhold og funktioner fra andre Microsoft-produkter, f.eks. Bing, og produkter, der er knyttet til tredjeparter. Hvis du arbejder i en organisation, kan administratoren deaktivere disse tilsluttede tjenester. Du kan åbne indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i Office 2016 ved at klikke på Filer > Indstillinger > Sikkerhedscenter > Indstillinger for Sikkerhedscenter > Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan læse mere om, hvordan du administrerer dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=624445.

Office-roamingtjeneste. Office-roamingtjenesten hjælper med til at holde dine Office-indstillingerne opdateret på alle dine enheder, der bruger Office. Når du logger på Office med din Microsoft-konto eller en konto, der er udstedt af din organisation, er Office-roamingtjenesten slået til og synkroniserer nogle af dine tilpassede Office-indstillinger med Microsoft-serverne (f.eks. en liste over dine senest anvendte dokumenter og den sidste placering, der er blevet vist i et dokument). Når du logger på Office på en anden enhed med samme Microsoft-konto, downloader Office Roaming dine indstillinger fra Microsoft-serverne og anvender dem på enheden. Office Roaming anvender også nogle af dine tilpassede Office-indstillinger, når du logger på Office.com. Når du logger af Office, fjerner Office Roaming Office-indstillingerne fra enheden. Eventuelle ændringer, som du laver i dine tilpassede Office-indstillinger, sendes til Microsoft-serverne.

Microsoft-opdateringer. Office bruger Microsoft Update, så dit system holdes sikkert, og du modtager vigtige opdateringer. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Opdateringstjenester i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Onlinehjælp, skabeloner og skrifttyper. Office bruger andre Microsoft- og tredjepartstjenester, så du kan få det nyeste online-indhold, når du er forbundet til internettet, f.eks. hjælpeartikler, skabeloner og skrifttyper. Funktionen til onlineskrifttyper kan deaktiveres af en administrativ gruppepolitikindstilling, mens andet onlineindhold kan deaktiveres ved hjælp af indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger som beskrevet ovenfor. Onlineskabeloner bliver tilgængelige, når du starter et nyt dokument. Når du bruger hjælpefunktionen i Office-programmerne, sender Office din søgeforespørgsel til Office.com, så du kan få onlinehjælpeartikler. Hvis onlinetjenester er deaktiveret, når du klikker på Hjælp, kommer du til support.office.com i din standardbrowser.

Opdateringstjenesten Klik og kør. Med opdateringstjenesten Klik og kør kan du installere bestemte Microsoft Office-produkter over internettet, så du kan begynde at bruge dem, inden de er helt downloadet. Klik og kør opdateringstjenesten registrerer også automatisk onlineopdateringer til klik og kør-aktiverede produkter på enheden og downloader og installerer dem automatisk. Du kan deaktivere tjenesten ved hjælp af indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger.

Anbefalingstjenester. Nogle Office-tjenester sender kundedata til Microsoft for at give brugeren anbefalinger. For eksempel hjælper Editor brugeren med at forbedre skrivning i Word. Når et ord er stavet forkert, sendes det sammen med nogle omgivende ord til Microsoft, som analyserer det og foreslår den korrekte stavemåde. Editor søger også efter dårlig grammatik, mens brugeren skriver sin kladde. I PowerPoint kan en bruger sende indhold til tjenesten Designer for at få professionelle forslag til layoutet. Disse data kan også bruges til at forbedre Microsoft-produkter.

Søgetjenester. Med Office-understøttede søgetjenester kan du anmode om oplysninger fra Microsoft eller tredjepartstjenester fra et Office-program. I Word kan du f.eks. markere et ord eller en sætning og hente relevante oplysninger fra Bing-søgning. Når du søger ved hjælp af et bestemt ord eller udtryk, sender Office teksten til tjenesten i krypteret form. Office sender det ord eller udtryk, du har anmodet om, samt lidt af konteksten fra dit dokument for at give dig søgeresultater, der er relevante for sammenhængen. I Excel kan du bruge indsigt til at sende datakategorier til Microsoft for at modtage anbefalinger til andre lignende datasæt, der kunne interessere dig, men det faktiske indhold fra din projektmappe sendes ikke til Microsoft. Derudover sender Office data om den Office-software og det system, du bruger, herunder version af operativsystemet, landestandard og sprogindstilling. Hvis det kræves af en tredjepartsindholdsudbyder, sender programmet også godkendelsesdata, der fortæller, at du har ret til at hente det relevante indhold. Oplysninger, du modtager, indeholder gerne et link til yderligere oplysninger fra indholdsudbyderens hjemmeside. Hvis du klikker på dette link, lægger indholdsudbyderen muligvis en cookiepå din enhed.

Oversættelsestjeneste. Visse Office-programmer giver dig mulighed at oversætte tekst ved hjælp af maskinoversættelse. Du kan sende tekst fra dit dokument, som krypteres af Office-programmet, inden den sendes til tjenesten Microsoft Translator. Ud over den specifikke tekst, der skal oversættes, sender Office muligvis noget omgivende tekst fra dit dokument for at levere en mere relevant oversættelse. Du kan også vælge at sende hele dokumentet til oversættelse. Se afsnittet Microsoft Translator.

Toppen af siden

OneDrive

Med OneDrive kan du gemme og bruge dine filer på næsten alle slags enheder. Filerne kan også deles, og bruges til at samarbejde med andre. Med nogle versioner af app’en OneDrive kan du få adgang til både dit personlige OneDrive ved at logge på med din personlige Microsoft-konto og til dit OneDrive for virksomhedsejere ved at logge på med din arbejds- eller skolekonto fra Microsoft, som en del af organisationens brug af Office 365.

Når du bruger OneDrive, indsamler vi data om din brug af tjenesten, samt hvilket indhold du gemmer, så vi kan tilbyde, forbedre og beskytte vores tjenester. Vi kan f.eks. indeksere indholdet af dine OneDrive-dokumenter, så du kan søge efter dem senere, og vi kan bruge oplysninger om placering, så du kan søge efter billeder baseret på, hvor billedet blev taget. Vi indsamler også oplysninger om enheden, så vi kan tilbyde en mere personlig brugeroplevelse, som fx at du kan synkronisere indhold på forskellige enheder og roame tilpassede indstillinger.

Når du gemmer indhold på OneDrive, bruger indholdet de samme deletilladelser som mappen, de er gemt i. Hvis du f.eks. beslutter dig for at gemme indhold i en offentlig mappe, er indholdet offentligt og tilgængeligt for alle på internettet, der kan finde mappen. Hvis du gemmer indhold i en privat mappe, er indholdet privat.

Når du deler indhold på et socialt netværk, f.eks. Facebook, fra en enhed, som du har synkroniseret med din OneDrive-konto, uploades indholdet på det pågældende sociale netværk, eller der vises et link til det pågældende indhold på det sociale netværk. Dette gør indholdet tilgængeligt for alle på det sociale netværk. Hvis du vil slette indholdet, skal du slette det fra det sociale netværk (hvis det blev uploadet der, og der ikke blev linket til det) og fra OneDrive.

Hvis du deler indholdet på dit OneDrive med dine venner via et link, sendes en mail med linket til de venner. Linket indeholder en godkendelseskode, der giver alle med linket adgang til dit indhold. Hvis en af ​​dine venner sender linket til andre personer, får de også adgang til dit indhold, også selvom du ikke valgte at dele indholdet med dem. Hvis du vil tilbagekalde tilladelser til dit indhold på OneDrive, skal du logge på din konto. Vælg derefter det specifikke indhold for at indstille tilladelsesniveauerne. Tilbagekaldelse af tilladelser til et link deaktiverer linket. Derefter kan ingen bruge linket til at få adgang til indholdet, medmindre du beslutter dig for at dele linket igen.

Filer, der administreres via OneDrive gemmes adskilt fra filer, der gemmes på dit personlige OneDrive. OneDrive for Business indsamler og videregiver personlige data til godkendelse, såsom din mailadresse og adgangskode, som sendes til Microsoft og/eller udbyderen af din Office 365-tjeneste.

Toppen af siden

Outlook

Outlook-produkter er udviklet for at forbedre din produktivitet gennem forbedret kommunikation og omfatter Outlook.com, Outlook-programmer og relaterede tjenester.

Outlook.com. Outlook.com er Microsofts primære mailtjeneste og omfatter mailkonti med adresser, der ender på outlook.com, live.com, hotmail.com og msn.com. Outlook.com indeholder funktioner, som giver dig mulighed for at kommunikere med dine venner på sociale netværk. Du skal oprette en Microsoft-konto for at bruge Outlook.com.

Når du sletter en mail eller et element i en postkasse i Outlook.com, sendes elementet som regel til mappen Slettet post, hvor det bliver i ca. 7 dage, medmindre du flytter det tilbage til din indbakke, du tømmer mappen, eller tjenesten tømmer mappen automatisk, alt efter hvad der sker først. Når mappen Slettet post tømmes, forbliver de tømte elementer i dit system i op til 30 dage, inden de slettes helt, medmindre lovgivningen kræver, at vi gemmer dataene i længere tid.

Outlook-programmer. Outlook-klientprogrammer er software, du installerer på din enhed, der gør det muligt for dig at administrere mail, kalenderelementer, filer, kontakter og andre data fra mailtjenester, tjenester til lagring af filer og andre tjenester, f.eks. Exchange Online eller Outlook.com, eller servere som Microsoft Exchange. Du kan bruge flere konti fra andre udbydere, herunder tredjepartsudbydere, sammen med Outlook-programmer.

Hvis du vil tilføje en konto, skal du give Outlook tilladelse til at få adgang til data fra mailtjenester eller tjenester til lagring af filer.

Når du føjer en konto til Outlook, synkroniseres din mail, dine kalenderelementer, dine filer, dine kontakter, dine indstillinger og andre data fra den pågældende konto automatisk med enheden. Hvis du bruger det mobile Outlook-program, synkroniseres disse data også med Microsoft-servere for at aktivere yderligere funktioner, f.eks. hurtigere søgning, tilpasset filtrering af mindre vigtige mails og muligheden for at tilføje vedhæftede filer fra tilknyttede udbydere af fillagre uden at forlade Outlook-programmet. Hvis du bruger Outlook-computerprogrammet, kan du vælge, om du vil tillade, at dataene synkroniseres med vores servere. Du kan til enhver tid fjerne en konto eller foretage ændringer af de data, der er synkroniseret fra din konto.

Hvis du tilføjer en konto, der leveres af en organisation (f.eks. din arbejdsgiver eller en skole), kan ejeren af organisationsdomænet implementere politikker og kontroller (f.eks. kræve multifaktorgodkendelse eller muligheden for at slette data fra enheden fra en fjernplacering), der kan påvirke din brug af Outlook.

Du kan læse mere om de data, som Outlook-programmerne indsamler og behandler, i afsnittet Office i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Toppen af siden

Skype

Med Skype kan du kommunikere via telefon- og videoopkald samt chatbeskeder. I dette afsnit beskrives forbrugerversionen af Skype. Hvis du bruger Skype for Business, skal du gå til afsnittet Produkter til virksomheder og udviklere i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

For at kunne tilbyde disse funktioner indsamler Microsoft brugsdata om din kommunikation, der omfatter tid og dato for kommunikationen samt tal eller brugernavne, der indgår i kommunikationen.

Skype-profil. For at gøre det muligt for andre at finde dig på Skype (eller produkter, der bruges sammen med Skype, f.eks. Skype for Business) vises din Skype-profil i det offentlige Skype-søgekatalog, dog afhængigt af dine profilindstillinger, og kan anbefales til andre brugere. Din profil består af dit brugernavn, din avatar og andre data, som du vælger at føje til din profil eller vise til andre.

Skype-kontakter. Hvis du bruger en Microsoft-tjeneste, f.eks. Outlook.com, til at administrere kontakter, føjer Skype automatisk de personer, du kender, til din liste over Skype-kontakter, indtil du beder os om at stoppe med det. Med din tilladelse undersøger Skype også undertiden din enhed eller andre adressekartoteker for automatisk at tilføje dine venner som Skype-kontakter. Du kan blokere brugere, hvis du ikke ønsker at modtage meddelelser fra dem.

Partnervirksomheder. For at gøre Skype tilgængelig for flere mennesker samarbejder vi med andre firmaer, så Skype kan tilbydes via disse firmaers tjenester. Hvis du bruger Skype via en anden virksomhed end Microsoft, er den pågældende virksomheds politik for beskyttelse af personlige oplysninger afgørende for, hvordan dine data håndteres. For at overholde gældende lovgivning eller imødegå retslige krav eller hjælpe vores partnere eller lokale operatører med dette kan vi tilgå, overdrage, videregive og bevare dine data. Disse data kan f.eks. omfatte privat indhold, f.eks. indholdet i dine chatbeskeder, gemte videomeddelelser, talebeskeder eller filoverførsler.

Skype Manager. Med Skype Manager kan du administrere en gruppes (f.eks. din families) brug af Skype fra et centralt sted. Når du konfigurerer en gruppe, vil du være administrator i Skype Manager, og du kan se brugsmønstre, herunder detaljerede oplysninger, som trafikdata og oplysninger om køb, for andre medlemmer af gruppen, der har givet samtykke til en sådan adgang. Hvis du tilføjer oplysninger, f.eks. dit navn, kan andre personer i gruppen se det. Medlemmer af gruppen kan trække deres tilsagn til Skype Manager tilbage på deres kontoside på www.skype.com.

Pushmeddelelser. For at give dig besked om indgående opkald, chatsamtaler og andre meddelelser bruger Skype-apps meddelelsestjenesten på din enhed. På mange enheder leveres disse tjenester af et andet firma. For at fortælle dig, f.eks. hvem der ringer, eller for at vise dig de første par ord i den nye chat, skal Skype aktivere meddelelsestjenesten, så den kan sende meddelelsen til dig. Det firma, der leverer meddelelsestjenesten på din enhed, bruger disse oplysninger i henhold til deres egne vilkår og regler for beskyttelse af personlige oplysninger. Microsoft er ikke ansvarlig for, hvilke data der indsamles af det firma, der leverer meddelelsestjenesten. Hvis du ikke vil bruge meddelelsestjenesten til indgående Skype-opkald og -meddelelser, kan du slå det fra i de indstillinger, der er i Skype-programmet eller på enheden.

Reklamer i Skype. En del Skype-software indeholder interessebaserede reklamer, så du med større sandsynlighed får vist reklamer, som du kan lide. I nogle versioner af softwaren kan du fravælge interessebaserede reklamer i menuen om beskyttelse af personlige indstillinger eller kontoindstillinger. Hvis du logger på Skype med en Microsoft-konto, kan du fravælge interessebaserede reklamer på Microsoft-dashboardet til beskyttelse af personlige oplysninger på https://account.microsoft.com/privacy. Hvis du fravælger dem, kan du stadig se reklamer, der vises i Skype-softwaren, som er baseret på dit hjemland, dit sprog og din IP-adresse, men andre data bruges ikke til målretning.

Oversættelsesfunktioner. For at hjælpe dig med at kommunikere med folk på forskellige sprog tilbyder visse Skype-apps funktioner til oversættelse af tale og/eller tekst. Når du bruger oversættelsesfunktioner, bruges dine tale- og tekstdata til at formidle og forbedre Microsofts talegenkendelses- og oversættelsestjenester.

Optagelsesfunktioner. Nogle versioner af Skype har en optagefunktion, der giver mulighed for at optage og dele hele eller en del af dit lyd-/videoopkald. Optagelsen gemmes og deles som en del af samtaleoversigten med den person eller gruppe, som deltog i opkaldet. Du skal være klar over dit juridiske ansvar, før du optager noget. Du skal blandt andet vide, om du på forhånd skal indhente samtykke fra alle parterne i kommunikationen.. Microsoft er ikke ansvarlig for, hvordan du bruger dine optagelser eller optagefunktionerne.

Skype-robotter. Robotter er programmer, der leveres af Microsoft eller tredjeparter, som kan gøre mange nyttige ting, f.eks. søge efter nyheder, spille spil og meget andet. Afhængigt af deres funktioner har robotter muligvis adgang til dit viste navn, Skype-id, land, område, sprog og eventuelle meddelelser, lyd, video eller indhold, du deler med robotten. Gennemse robotprofilen og erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, før du indleder en gruppesamtale eller en til en-samtale med en robot. Du kan slette en robot, som du ikke længere ønsker at kommunikere med. Før du føjer en robot til en gruppe, skal du kontrollere, at dine gruppedeltagere har givet samtykke til, at deres oplysninger deles med robotten.

Cortana i Skype. Med forbehold for tilgængelighed kan du bruge Cortana i Skype som hjælp til at planlægge din tid og dine opgaver, finde oplysninger og få noget fra hånden ved hjælp af tjenester fra Microsoft og tredjeparter. Cortana fungerer bedst, når du giver hende tilladelse til at bruge data, f.eks. din placering og chatsamtaler fra Skype, til at tilpasse oplevelser på tværs af Microsoft-produkter, der tilbyder Cortana-funktionalitet. Hvis du vælger ikke at give tilladelse, kan Cortana stadig giver dig ikke-tilpassede forslag og svar i Skype.

Toppen af siden

LinkedIn

Se LinkedIns Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at få mere at vide om de data LinkedIn indsamler, og hvordan de bruges og deles.

Toppen af siden

Søg og kunstig intelligens

Produkter til søgning og kunstig intelligens sætter dig i forbindelse med oplysninger og registrerer, behandler og reagerer på oplysninger på intelligent vis – og lærer og tilpasser sig over tid.

Vis kort resumé

Toppen af siden

Bing

Tjenesterne i Bing omfatter søgning og kort, samt appsene Bing-værktøjslinje og Bing-skrivebord. Bing-tjenesterne indsamler og behandler data i mange former, herunder tekst, der er håndskrevet eller indtastet, taledata og billeder. Bing-tjenester findes også i andre Microsoft-tjenester, f.eks. MSN Apps, OfficeCortana og bestemte funktioner i Windows (det kalder vi Bing-drevne programmer).

Når du foretager en søgning eller bruger en funktion i et Bing-drevet program, der indebærer udførelse af en søgning eller indtastning af en kommando på dine vegne, indsamler Microsoft søgninger eller kommandoer, som du angiver (i form af tekst, stemmedata eller et billede), samt din IP-adresse, placering, entydige id’er, der findes i vores cookies eller lignende teknologier, tidspunkt og dato for din søgning og din browserkonfiguration. Hvis du f.eks. bruger stemmeaktiverede tjenester i Bing, sendes din stemmeindtaling og ydelsesdata i forbindelse med stemmefunktionen til Microsoft. Og hvis du bruger billedaktiverede tjenester i Bing, sendes det billede, du angiver, til Microsoft. Når du bruger Bing-drevne programmer, f.eks. Spørg Cortana eller Bing-opslag, til at søge efter et bestemt ord eller udtryk på en webside eller i et dokument, sendes ordet eller sætningen til Bing sammen med noget af det omgivende indhold for at kunne levere kontekstafhængigt relevante søgeresultater.

Søgeforslag. Når søgeforslag bruges under en søgning, sendes de tegn, som du indtaster i det Bing-drevne program, til Microsoft. Det giver os mulighed for at give dig forslag, efterhånden som du skriver dine søgninger. Hvis du vil slå denne funktion til og fra, mens du bruger Bing Search, kan du gå til Bing-indstillinger. Søgeforslag kan ikke slås fra i Cortana. I Windows kan du altid skjule Cortana og søgefeltet, hvis du ikke vil bruge funktionen.

Program til forbedring af Bing-værktøjslinjen og Bing-skrivebordet. Hvis du bruger Bing-skrivebord eller Bing-værktøjslinje, og vælger at deltage i programmet til forbedring af Bing, indsamler vi også yderligere data om, hvordan du bruger bestemte Bing-apps, f.eks. adresserne på webstederne du besøger, så vi kan forbedre rangeringen af søgeresultaterne og deres relevans. For at beskytte dine personlige oplysninger, bruges oplysningerne, som vi indsamler via programmet til forbedring af Bing, hverken til at identificere eller kontakte dig, eller til at målrette reklamer til dig. Du kan altid slå programmet til forbedring af Bing fra under indstillingerne i Bing-skrivebord og Bing-værktøjslinje. Vi sletter og de oplysninger, der indsamles via programmet til forbedring af Bing, efter 18 måneder.

Fastholdelse og afidentifikation. Vi afidentificerer gemte søgninger ved at fjerne hele IP-adressen efter 6 måneder og cookie-id’erne og andre krydssessions-id’er efter 18 måneder.

Personlige indstillinger via Microsoft-kontoen. Nogle Bing-tjenester forbedrer din oplevelse, når du logger på med din personlige Microsoft-konto, f.eks. ved at synkronisere din søgeoversigt på alle dine enheder. Du kan bruge disse tilpasningsfunktioner til at tilpasse dine interesser, favoritter og indstillinger og til at forbinde din konto med tredjepartstjenester. Åbn siden Bing-indstillinger for at administrere dine personlige indstillinger eller Microsoft-dashboardet til beskyttelse af personlige oplysninger for at administrere dine data.

Administration af søgehistorik. Når du er logget på en personlig Microsoft-konto, kan du slette søgehistorikken på Microsoft-dashboardet til beskyttelse af personlige oplysninger på https://account.microsoft.com/privacy. Bings søgehistorik, som findes i Bing-indstillingerne, indeholder en anden mulighed for at gennemse de søgeord, du har indtastet, og resultater, som du har klikket på i Bing via din browser. Du kan rydde din søgehistorik på en enhed via denne tjeneste. Når historikken ryddes, kan den ikke længere vises på webstedet Søgehistorik, men oplysningerne slettes ikke fra vores søgelogfiler, som gemmes og afidentificeres som beskrevet ovenfor, eller som du har bedt om via dashboardet til beskyttelse af personlige oplysninger.

Tredjepartstjenester, som bruger Bing. Du kan få adgang til Bing-drevne programmer, når du bruger tredjepartstjenester, f.eks. dem fra Yahoo!. For at kunne levere disse tjenester, modtager Bing data fra disse og andre partnere, herunder din søgeforespørgsel og relaterede data (f.eks. dato, tidspunkt, IP-adresse og et entydigt id). Disse data sendes til Microsoft, så de kan levere søgetjenesten. Microsoft bruger disse data som beskrevet i denne erklæring, eller som yderligere begrænset af vores kontraktmæssige forpligtelser til vores partnere. Hvis du har spørgsmål om, hvordan de indsamler og bruger data, skal du læse tredjepartstjenesternes politikker om beskyttelse af personlige oplysninger.

Søgeforespørgsel i videresendt URL-adresse. Når du klikker på et søgeresultat eller en reklame fra en søgeresultatside i Bing og går til destinationssiden, modtager siden standarddataene, som din browser sender til alle sider du besøger – f.eks. din IP-adresse, browser-type og sprog, og URL-adressen på siden du kom fra (i dette tilfælde, søgeresultatsiden i Bing). Fordi URL-adressen på søgeresultatsiden i Bing indeholder din indtastede søgetekst (som kan indeholde navne, adresser og andre identificerende oplysninger), kan destinationssiden se, hvilke søgeord du har indtastet.

Hvis din browser er indstillet til at forudindlæse sider i baggrunden for at opnå hurtigere ydeevne, har det samme effekt – når browseren indlæser en side i baggrunden – som hvis du besøgte denne side. Det indebærer indsendelse af URL-adressen på søgeresultatsiden i Bing (som indeholder din søgeforespørgsel) og download af alle cookies, eller lignende teknologier, som den pågældende side bruger.

Deling af data fra Bing og Bing-drevne programmer med tredjeparter. Vi deler visse afidentificerede data (data hvor identiteten på en bestemt person ikke er kendt) fra Bing og Bing-drevne programmer med udvalgte tredjeparter. Før vi gør dette, kører vi dataene gennem en proces, som er udviklet til at fjerne eventuelle følsomme data, som brugerne muligvis selv har brugt i søgeordene (f.eks. CPR-numre eller kreditkortnumre). Vi kræver desuden, at de pågældende tredjeparter opbevarer dataene sikkert og ikke bruger dem til andre formål end dem, de er leveret til.

Toppen af siden

Cortana

Cortana er din intelligente assistent, som indeholder smarte funktioner og tilpassede oplevelser på tværs af en række enheder, apps og tjenester. Som beskrevet nedenfor, afhænger de data, vi indsamler, når du bruger Cortana, af de valg, du foretager (herunder indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger, og hvorvidt du er logget på), de data, du deler med Cortana, og Cortanas funktioner (som varierer afhængigt af operativsystem, enhed, og de tjenester og apps, du bruger). Cortana fungerer bedst, når du logger på og lader hende bruge data fra din enhed, din personlige Microsoft-konto, andre Microsoft-tjenester og tredjepartstjenester, som du vælger at oprette forbindelse til.

Du kan administrere, hvilke data Cortana bruger, og hvad hun ved om dig, under Indstillinger for Cortana, Tilladelser og Notesbog. Du kan læse mere om Cortanas funktioner, og hvordan de kan administreres, på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=522360.

De data, Cortana indsamler, bruges til at levere, forbedre, tilpasse og udvikle Cortana og andre Microsoft-produkter. For eksempel:

 • Cortana bruger oplysninger om dine interesser for at kunne anbefale funktioner, som du kan få glæde af.
 • Cortana deler oplysninger med tredjeparter, når du beder om det, for at udføre en opgave eller transaktion, som du har anmodet om, f.eks. foretage en reservation af et bord på en restaurant eller kørsel med en deletjeneste; og
 • Microsoft bruger dine stemmedata til at forbedre talegenkendelse og forståelsen af brugerens ønske og forbedre Cortana og andre Microsoft-produkter.

Hvis du vælger ikke at logge på Cortana på en Windows-enhed, kan du stadig chatte med Cortana og bruge Cortana til at søge ved hjælp af stemmeindtaling, håndskrift eller indtastning. Se underafsnittet om Windows Search for at få flere oplysninger. Hvis du vælger ikke at logge på Cortana i Skype, kan du stadig modtage ikke-tilpassede forslag og svar i Skype. Se underafsnittet om Skype for at få flere oplysninger.

Når du bruger Cortana, mens du er logget af, indsamler vi:

 • Stemmedata. For at hjælpe Cortana med bedre at forstå den måde, du taler på, og dine talekommandoer, indsamler vi taledata og bruge dem til at opbygge talemodeller og forbedre talegenkendelsen og forståelsen af brugerens ønske. Hvis du vælger at logge på, er talemodellerne mere personlige.
 • Søgninger og kommandoer. Vi indsamler dine søgninger og kommandoer for at kunne levere, forbedre og udvikle Cortana og andre produkter. Dine søgeforespørgsler i Bing og funktionen Søgeforslag behandles ligesom alle andre søgeforespørgsler i Bing – også selvom Cortana søger for dig – og de bruges som beskrevet i afsnittet Bing.
 • Enheds- og brugsdata. Vi indsamler oplysninger om din enhed samt den hardware og software, du bruger. Cortana kan få adgang til data om din enhed, og hvordan du bruger den. Cortana kan f.eks. se, om Bluetooth er slået til, om du har låst skærmen, dine alarmindstillinger, og hvilke apps du installerer og bruger.

Hvis du logger på med din Microsoft-konto, kan du få Cortana til at udføre yderligere opgaver og levere tilpassede oplevelser og forslag. Cortana kan behandle de demografiske data (f.eks. alder, postnummer og køn), som er knyttet til din Microsoft-konto, og data, som er indsamlet via andre Microsoft-tjenester, så hun kan levere personlige forslag. Cortana bruger f.eks. data, der er indsamlet af appen Sport, så hun automatisk kan vise oplysninger om de hold, du følger. Cortana lærer også dine yndlingssteder at kende via Microsoft-appen Kort og ser, hvad du ser og køber i Microsoft Store, så hun kan komme med bedre forslag. Dine interesser i Cortanas notesbog bruges muligvis af andre Microsoft-tjenester, såsom Bing og MSN, så de også kan tilpasses dine interesser, præferencer og favoritter i deres apps.

Når du logger på Cortana, indsamler vi, ud over de oplysninger, der er beskrevet ovenfor, også:

Placeringsdata. Du kan vælge, om Cortana skal behandle dine placeringsoplysninger for at give dig de mest relevante meddelelser og resultater og for at komme med forslag, så du kan spare tid, såsom lokale trafik- og placeringsbaserede påmindelser. Hvis du giver Cortana tilladelse, indsamler og bruger Cortana regelmæssigt din aktuelle placering, din placeringshistorik og andre placeringssignaler (f.eks. placeringer, der tagges på de billeder, som du uploader til OneDrive). De placeringsdata, Cortana indsamler, bruges til at give dig tilpassede oplevelser på tværs af vores produkter, f.eks. for at gør Bing-søgeresultater mere relevante. De bruges muligvis også i afidentificeret form til at forbedre Windows Placeringstjenester. Se flere oplysninger i underafsnittet Placeringstjenester.

Kontakter, kommunikation og andre former for input. Du kan vælge at lade Cortana indsamle og få adgang til mail på din enhed og i clouden og til andre meddelelser, din kalender og dine kontakter for at aktivere flere funktioner og tilpasninger. Hvis du giver tilladelse til det, indsamler Cortana yderligere data, herunder:

 • Kontakter, sms-beskeder og mail. Cortana bruger dine kontakter og meddelelser til en række forskellige formål, f.eks. foretage opkald, når Cortana har forbindelse til Skype, give dig mulighed for at føje begivenheder til kalenderen, give dig vigtige meddelelser eller vigtige kontakter og holde dig opdateret om begivenheder eller andre vigtige ting, f.eks. sporing af pakker. Cortana bruger også dine kontakter og beskeder til at hjælpe dig med at planlægge dine begivenheder og giver dig andre nyttige forslag og anbefalinger.
 • Kommunikationshistorik. Cortana lærer, hvem der er vigtigst for dig ved at analysere dine opkald, dine sms-beskeder og din mailoversigt. Cortana bruger disse data til at holde styr på de personer, der er mest relevante for dig, og dine foretrukne kommunikationsmetoder, markere vigtige beskeder for dig (f.eks. ubesvarede opkald) og forbedre ydeevnen i Cortanas funktioner, f.eks. talegenkendelse.
 • Kalenderaftaler. Cortana bruger dine kalendere til at sende påmindelser og oplysninger, der er relevante for dine aftaler.

Browserdata. Hvis du vælger det, kan Cortana bruge dine Microsoft Edge-browserdata, som er knyttet til din Microsoft-konto. Cortana bruger disse data til at få mere at vide om dig og give dig intelligente svar og rettidige, personlige forslag eller til at udføre webopgaver for dig. Cortana kan også hjælpe dig med at fortsætte, hvor du slap, på én enhed, når du browser i Microsoft Edge på en anden enhed. Cortana indsamler ikke oplysninger om de websteder, du besøger i InPrivate-faner.

Tilknyttede tjenester og færdigheder. Hvis du vil aktivere større brugertilpasning og produktivitet, kan du give Cortana tilladelse til at (i) indsamle data fra andre Microsoft- og tredjepartstjenester og (ii) dele dine oplysninger med disse tjenester. Når du aktiverer datadeling, deler Cortana dine anmodninger og svar med disse tjenester eller tredjeparter for at aktivere dine kommandoer. Med din tilladelse kan Cortana også dele yderligere oplysninger (f.eks. din placering). De oplysninger, du deler med en tredjepart, er underlagt tredjepartens vilkår og politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Cortana bruger også data om din brug af tilknyttede tjenester og færdigheder til at forbedre og udvikle Cortana og andre Microsoft-produkter. Vi kan f.eks. bruge disse data, herunder din forespørgsel til tredjepart, til at forbedre talegenkendelse og forståelsen af brugerens ønske i Microsoft-produkter, især Cortana. Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan dine data behandles, når du bruger tilknyttede tjenester og færdigheder:

 • Hvis du vælger at knytte Cortana til din arbejds- eller skolekonto, har Cortana adgang til data, der er gemt i Office 365 og kan hjælpe dig med at holde dig opdateret, administrere din mail og kalender og få større indsigt i dine møder og relationer.
 • Hvis du logger på LinkedIn med Cortana, får Microsoft adgang til dine LinkedIn-data, så Cortana kan give dig mere personlige oplysninger og anbefalinger. Bemærk, at Cortana giver LinkedIn adgang til navn, mailadresse, jobtitel og firmanavn for personer, du holder møde med, så hun kan hente de relevante oplysninger om disse kontakter.
 • Cortana giver dig mulighed for at oprette forbindelse til tjenester fra tredjeparter, så hun kan gøre mere og give flere tilpassede oplevelser baseret på data fra tjenesten fra tredjepart. Ikke alle færdigheder kræver din godkendelse. Med din tilladelse kan Cortana også sende oplysninger om dig sammen med din anmodning til bestemte tredjeparter. Hvis du beder Cortana om bestille kørsel, kan hun f.eks. sende din anmodning til Uber sammen med din aktuelle placering og din destination.

Toppen af siden

Microsoft Translator

Microsoft Translator er et maskinoversættelsessystem, der er udviklet til automatisk at oversætte tekst og tale mellem en lang række understøttede sprog.

Microsoft Translator (som indeholder apps til Android, iOS, Windows, Presentation Translator, Translator Hub, Translator Live, Translator til Bing og Translator til Microsoft Edge, samlet kaldet “Translator”) behandler de tekst-, billede- og taledata, du sender, samt enheds- og brugsdata. Vi bruger disse data til at levere Translator, tilpasse dine oplevelser og forbedre vores produkter. Microsoft har implementeret virksomhedsmæssige og tekniske foranstaltninger, som er udviklet til at afidentificere de data, du sender til Translator. Når vi tager stikprøver af tekst for at forbedre Translator, sletter vi f.eks. id’er og bestemt tekst, såsom mailadresser og nogle numeriske talrækker, der er registreret i stikprøven, og som kan indeholde personlige data.

Afsnittet Produkter til virksomheder og udviklere i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for Cognitive Services Translator Text API og Translator Speech API. Se afsnittet Produktivitets- og kommunikationsprodukter i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger vedrørende funktionen Oversæt i Office.

Toppen af siden

SwiftKey

SwiftKey-tastaturet og relaterede produkter (samlet kaldet “SwiftKey-tjenester”) behandler data om, hvordan du indtaster og håndskriver, og bruger disse data til at lære din skrivestil at kende og levere tilpasset autokorrektur og tekstfuldførelse, der tilpasser sig til dig. Vi kan også bruge disse data til at tilbyde en række andre funktioner, f.eks. foreslåede hashtag og emojis.

Ud fra den måde, du bruger sproget, kan SwiftKey-fuldførelsesteknologien opbygge en tilpasset sprogmodel. Denne model er en optimeret visning af de ord og udtryk, du bruger mest i forskellige sammenhænge, og den afspejler din særlige skrivestil. Selve modellen indeholder de ord, du ofte indtaster, opstillet på en måde, der gør det muligt for SwiftKeys algoritmer at komme med forslag på grundlag af det, du skriver. Modellen henter data fra alle scenarier, hvor du bruger tastaturet, herunder, når du skriver under brug af apps, eller besøge på websteder. SwiftKey-tastaturet og -modellen forsøger at undgå at indsamle følsomme data, f.eks. felter, der er markeret, fordi de indeholder adgangskode eller betalingsdata. SwiftKey-tjenester logger, gemmer og lærer ikke om data, du indtaster, eller data i din model, medmindre du vælger at dele dine data med os (som nærmere beskrevet nedenfor). Når du bruger SwiftKey tjenester, indsamler vi også enheds og brugsdata. Vi bruger afidentificerede enheds- og brugsdata til at analysere tjenesteydeevnen og hjælpe med at forbedre vores produkter.

SwiftKey-tjenesterne omfatter også en valgfri cloudkomponent (“SwiftKey-konto”). Hvis du vælger at oprette en SwiftKey-konto, synkroniseres din sprogmodel med tjenesten SwiftKey-kontoens cloudtjeneste, så du kan få gavn af denne model på forskellige enheder, du bruger, og få adgang til ekstra tjenester, f.eks. tilpasning, synkronisering af tekstfuldførelse og sikkerhedskopiering. Når du opretter en SwiftKey-konto, indsamler Microsoft også din mailadresse og grundlæggende demografiske data. Alle indsamlede data overføres til vores servere via krypterede kanaler.

SwiftKey-kontohavere har mulighed for at bruge tjenesten til tilpasning af SwiftKey, som hurtigere opretter og forbedrer tilpassede forslag ved at give SwiftKey adgang til indholdet på enheden, herunder indhold, som du sender via sms, og visse hurtigere apps, f.eks. Outlook.com, Gmail, Facebook og Twitter, når du vælger at forbinde dem til tjenesten.

Du kan også tilmelde dig for at sende korte kodestykker af, hvad og hvordan du skriver, for at forbedre produktet. SwiftKey-tjenester afidentificerer disse kodestykker så de ikke er knyttet til din konto. Derved beskyttes dine personlige oplysninger. Du kan tilbagekalde dit samtykke til at dele disse kodestykker når som helst i SwiftKey-indstillingerne. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at SwiftKey-tjenester bruger og gemmer dine personlige data, når om helst i SwiftKey-indstillingerne. Når du tilbagekalder dit samtykke, slettes dine personlige data, der er indsamlet via din brug af SwiftKey-tjenesterne.

Du kan undertiden modtage beskeder på din enhed, der fortæller dig om opdateringer og funktioner, som kan være interessante for dig. Du kan når som helst deaktivere disse meddelelser i SwiftKey-indstillingerne.

Toppen af siden

Windows

Windows er et personligt computersystem, der bruges til at styre adgangstjenester, præferencer og indhold på forskellige computerenheder fra telefoner til tablets til Surface Hub. Hovedkomponenterne i Windows bruges ikke så meget som et statisk program på din enhed, men bruges i stedet på via en sky. Windows-elementerne på din enhed og på din sky opdateres regelmæssigt, så du får de nyeste forbedringer og funktioner. For at kunne tilbyde denne computeroplevelse, indsamler vi data om dig, din enhed og måden du bruger Windows på. Og fordi Windows er personligt for dig, kan du selv vælge hvilke personlige data, vi indsamler og hvordan vi bruger dem. Bemærk, at hvis din Windows-enhed administreres af din organisation (såsom din arbejdsgiver eller skole), kan din organisation bruges centraliseret styreprogrammer fra Microsoft eller andre til at styre enhedens indstillinger, enhedens politikker, softwareopdateringer, dataindsamling af os eller organisationen eller andre ting på din enhed. Du kan læse mere om dataindsamling og beskyttelse af personlige oplysninger i Windows i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529552. Ældre versioner af Windows (herunder Vista, 7, 8 og 8.1) er underlagt deres egen erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vis kort resumé

Toppen af siden

Aktivering

Når du aktiverer Windows, er en bestemt produktnøgle tilknyttet den enhed, som din software er installeret på. Produktnøglen og data om softwaren og din enhed sendes til Microsoft for at hjælpe med at validere din licens til softwaren. Disse data kan sendes igen, hvis din licens skal genaktiveres eller godkendes. På telefoner, der kører med Windows, sendes både enheds- og netværksidentifikatorer samt enhedens placering til Microsoft, når den tændes for første gang. Dette er pga. garantiregistrering, lageropfyldning og bekæmpelse af bedrageri.

Toppen af siden

Aktivitetsoversigt

Aktivitetsoversigt i Windows 10 hjælper med at holde styr på de ting, du foretager dig på din pc. Aktivitetsoversigt holder styr på de apps og tjenester, du bruger, de filer, du åbner, og de websteder, du besøger – og hvornår du gør disse ting. Din aktivitetsoversigt indsamles og gemmes lokalt på din enhed, og hvis du er logget på din pc med en Microsoft-konto og har givet tilladelse, sender Windows aktivitetsoversigten til Microsoft. Når din aktivitetsoversigt er i clouden, bruger Microsoft disse data til at aktivere oplevelser på tværs af enheder og give dig tilpassede oplevelser og relevante forslag samt til at forbedre Microsofts produkter.

Aktivitetsoversigten oprettes og sendes også til Microsoft, når du bruger Microsoft-apps som Microsoft Edge og Office-apps som Word, Excel og PowerPoint på mobilenheder, f.eks. iOS- og Android-telefoner og -tablets. Hvis du er logget på med din Microsoft-konto, kan du fortsætte aktiviteter på din pc, som du har startet i Microsoft-apps på din Android- eller iOS-enhed.

Toppen af siden

Annonce-id

Windows opretter et entydigt annonce-id for hver bruger på en enhed. Når annonce-id’et er aktiveret, kan apps (både Microsoft-apps og tredjepartsapps) få adgang til og bruge annonce-id’et på stort set samme måde, som websteder kan få adgang til og bruge et entydigt id, der er gemt i en cookie. Derfor kan dit annonce-id bruges af udviklere af apps og reklamenetværk til at levere mere relevante annoncer og andre tilpassede oplevelser på tværs af deres apps og på internettet. Microsoft indsamler kun annonce-id’et for de anvendelsesområder, der er beskrevet, når du vælger at aktivere annonce-id som en del af din indstilling for beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan til enhver tid deaktivere adgang til dette id ved at slå annonce-id fra i indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger (i Start > Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger). Hvis du vælger at slå den til igen, nulstilles annonce-id’et, og der oprettes et nyt id. Når en tredjepartsapp har adgang til annonce-id’et, er brugen af annonce-id’et underlagt sin egen politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan læse mere om, hvordan Microsoft bruger vores data til annoncering, i afsnittet Sådan bruger vi data i denne erklæring.

Toppen af siden

Diagnosticering

Microsoft indsamler Windows-diagnosticeringsdata for at løse problemer og sørge for, at Windows er opdateret, beskyttet og fungerer korrekt. Det hjælper os også med at forbedre Windows og relaterede Microsoft-produkter og -tjenester. For brugere, der har slået “Tilpassede oplevelser” til, hjælper det os med at levere mere relevante tip og anbefalinger og skræddersy Microsofts og tredjeparters produkter og tjenester til Windows efter brugerens behov. Disse data sendes til Microsoft og gemmes med en eller flere unikke identifikatorer, så vi kan genkende en individuel bruger på en individuel enhed og forstå enhedens tjenesteproblemer og brugsmønstre. Der findes to niveauer for diagnosticerings- og brugsdata: Grundlæggende og Fuldstændig.

Grundlæggende data omfatter oplysninger om enheden, dens indstillinger og egenskaber, og hvorvidt den fungerer korrekt. Vi indsamler følgende data på det grundlæggende niveau:

 • Enhed, tilslutning og konfigurationsdata:
  • Data om enheden som processortype, OEM-producent, typen af batteri og kapacitet, antal og type af kameraer, firmware og hukommelsesattributter.
  • Netværksfunktioner og forbindelsesdata, f.eks. enhedens IP-adresse, mobilnetværk (herunder IMEI og mobiloperatør), og om enheden er tilsluttet et gratis eller et betalt netværk.
  • Data om operativsystemet og dens konfiguration, f.eks. version og buildnummer af operativsystem, internationale og sproglige indstillinger, diagnosticeringsniveau, og om enheden er en del af programmet Windows Insider.
  • Data om tilsluttede eksterne enheder, f.eks. model, producent, drivere og oplysninger om programkompatibilitet.
  • Data om de programmer, der er installeret på enheden, f.eks. programnavn, version og udgiver.
 • Om en enhed er klar til en opdatering, og om der er faktorer, som kan forhindre muligheden for at modtage opdateringer, f.eks. lavt batteriniveau, begrænset diskplads eller forbindelse via et betalingsnetværk.
 • Om opdateringer er blevet installeret.
 • Data om pålideligheden af selve diagnosticeringsindsamlingssystemet.
 • Grundlæggende fejlrapportering, som er tilstandsdata om operativsystemet og programmer, der kører på din enhed. Den grundlæggende fejlrapportering fortæller os f.eks., hvis et program, f.eks. Microsoft Paint eller et spil fra tredjepart, hænger eller går ned.

Fuldstændige data indeholder alt det, som indsamles sammen med grundlæggende data, samt yderligere oplysninger om enhedstilstand, enhedsbrug og udvidet fejlrapportering, der hjælper Microsoft med at løse og forbedre produkter og tjenester for alle brugere. Vi indsamler følgende yderligere oplysninger på niveauet Fuldstændigt:

 • Yderligere data om enheden, tilslutningsmuligheder og konfiguration ud over det, der indsamles på niveauet Grundlæggende.
 • Status og logføringsoplysninger om operativsystemets og andre systemkomponenters tilstand (ud over data om de opdaterings- og diagnosticeringssystemer, der er indsamlet på niveauet Grundlæggende).
 • Appbrug, f.eks. hvilke programmer der startes på en enhed, hvor lang tid de kører, og hvor hurtigt de reagerer på input.
 • Brug af browseren, herunder browserdata og søgeord, i Microsoft-browsere (Microsoft Edge eller Internet Explorer).
 • Udvidet fejlrapportering, herunder enhedens hukommelsestilstand, når der opstår system- eller appnedbrud (som utilsigtet kan indeholde brugerindhold, f.eks. dele af en fil, du brugte, da problemet opstod). Data om nedbrud bruges aldrig for Skræddersyede oplevelser, som beskrevet nedenfor.

Nogle af de data, der er beskrevet ovenfor, bliver muligvis ikke indsamlet fra enheden, selvom du har valgt indsamling af Fulde diagnosticeringsdata. Microsoft minimerer den datamængde, der indsamles fra alle enheder, ved kun at indsamle visse data på niveauet Fulde fra en delmængde af enheder (stikprøver). Når du kører værktøjet Diagnostisk Datafremviser, kan du se et ikon, der angiver, om din enhed er en del af en stikprøve. Ikonet viser også, hvilke specifikke data der indsamles fra enheden. Du kan se, hvordan du henter værktøjet Diagnostisk Datafremviser, ved at gå til Start > Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger > Diagnosticering og feedback.

Bestemte dataelementer, der indsamles i Windows Diagnosticering, kan ændres, så Microsoft får mulighed for at indsamle de data, der skal bruges til de beskrevne formål. For at sikre, at Microsoft kan foretage fejlfinding af aktuelle ydeevneproblemer, der påvirker brugernes computeroplevelse, eller opdatere en Windows 10-enhed, der er ny på markedet, er Microsoft muligvis nødt til at indsamle dataelementer, der ikke er blevet indsamlet tidligere. Du kan finde en opdateret liste over datatyper, der indsamles på begge diagnosticeringsniveauer, under https://docs.microsoft.com/en-us/windows/configuration/windows-diagnostic-data. Under https://docs.microsoft.com/windows/configuration/basic-level-windows-diagnostic-events-and-fields kan du se den aktuelle liste over data, der indsamles med Grundlæggende diagnosticeringsdata. Vi stiller en begrænset mængde oplysninger om fejl til rådighed for partnere (f.eks OEM-producenter) for at hjælpe dem med at foretage fejlfinding af produkter og tjenester, som kan bruges sammen med Windows og andre Microsoft-produkter og -tjenester. De har kun tilladelse til at bruge disse oplysninger til at reparere eller forbedre disse produkter og tjenester.

Håndskrift og indtastning. Ud over de data, som indsamles på niveauet Grundlæggende eller Fuld, kan du separat vælge at hjælpe Microsoft med at forbedre håndskrifts- og indtastningsgenkendelse ved at sende diagnosticeringsdata for håndskrift og indtastning. Hvis du vælger at gøre det, indsamler Microsoft stikprøver af det indhold, du indtaster eller skriver, for at forbedre funktioner som genkendelse af håndskrift, autofuldførelse, forudsigelse af næste ord og rettelse af stavning på de mange sprog, der bruges af Windows-kunder. Når Microsoft indsamler diagnosticeringsdata om håndskrift og indtastning, opdeles dataene i små stikprøver og behandles for at fjerne entydige id’er, rækkefølgeoplysninger og andre data (f.eks. mailadresser og numeriske værdier), som kan bruges til at rekonstruere det oprindelige indhold eller forbinde input med dig.

Hvis du vælger at slå Skræddersyede oplevelser til, bruger vi dine Windows-diagnosticeringsdata (Grundlæggende eller Fulde, alt efter hvad du har valgt) for at kunne tilbyde dig tilpassede tip, reklamer og anbefalinger til forbedring af Microsoft-produkter og -tjenester i henhold til dine behov. Hvis du har valgt indstillingen Grundlæggende for diagnosticeringsdata, er de personlige indstillinger baseret på oplysninger om din enhed, dens indstillinger og egenskaber, og hvorvidt den fungerer korrekt. Hvis du har valgt indstillingen Fulde, er de personlige indstillinger også baseret på oplysninger om de websteder, du besøger, hvordan du bruger apps og funktioner samt yderligere oplysninger om enhedens tilstand. Men vi bruger ikke indholdet fra nedbrudsdumps til personlige indstillinger, når vi modtager sådanne data fra brugere, der har valgt Fulde diagnosticeringsdata.

Skræddersyede oplevelser omfatter forslag til, hvordan du kan tilpasse og optimere Windows, samt anbefalinger og tilbud på produkter og tjenester, funktioner, apps og hardware til dine Windows-oplevelser fra Microsoft og tredjeparter. For at hjælpe dig til at få mest muligt ud af din enhed kan vi for eksempel fortælle dig om funktioner, du ikke måske kender til, eller som er nye. Hvis du har et problem med din Windows-enhed, kan du blive tilbudt en løsning. Du kan blive tilbudt en mulighed for at tilpasse din låseskærm med billeder eller at få vist flere billeder af den type, du kan lide, eller færre af dem, du ikke bryder dig om. Hvis du streamer film i din browser, kan du få anbefalet en app fra Microsoft Store, der streamer mere effektivt. Hvis du er ved at løbe tør for plads på harddisken, kan Windows anbefale dig at prøve OneDrive eller at købe hardware for at få mere plads.

Toppen af siden

Placeringstjenester, bevægelsesregistrering og optagelse

Placeringstjenesten i Windows. Microsoft driver en placeringstjeneste, der bestemmer en specifik Windows-enheds præcise geografiske placering. Afhængigt af enhedens funktioner bestemmes placeringen ved hjælp af GPS (Global Positioning Service), nærliggende mobilmaster og/eller Wi-Fi-adgangspunkter. Disse oplysninger sammenlignes med en af Microsofts databaser over mobilmaster og Wi-Fi-adgangspunkter, hvis placering vi kender, eller placeringen udledes af din enheds IP-adresse. Når placeringstjenesten er aktiv på en Windows-enhed, eller du har givet Microsoft-apps adgang til oplysninger om placering på Windows-enheder, indsamler Microsoft data om mobilmaster og Wi-Fi-adgangspunkter og deres placeringer, og disse oplysninger føjes til placeringsdatabasen, efter at eventuelle data, der identificerer den person eller enhed, som den er indsamlet fra, er fjernet. Microsoft deler muligvis også disse afidentificerede placeringsdata med tredjeparter for at forbedre placerings- og korttjenesterne.

Tjenesterne og funktionerne i Windows (såsom browsere og Cortana), appsene i Windows og websteder, der åbnes med Windows-browsere, har alle adgang til Windows-placeringstjenesten, for at bestemme din præcise placering, hvis du tillader dette. Nogle funktioner og apps anmoder om tilladelse til din præcise placering, når du installerer Windows første gang. Nogle anmoder om dette, første gang appen bruges, og andre anmoder om dette, hver gang du åbner placeringstjenesten. Du kan læse mere om, hvilke Windows-apps der bruger placeringstjenesten, i afsnittet Windows-appsnedenfor.

Når placeringstjenesten åbnes, uploader din Windows-enhed også dens placering til Microsoft, og vi gemmer kun den senest kendte placering (hver ny placering erstatter den tidligere) for at forbedre effektiviteten og driften af vores tjenester. Data om en Windows-enheds seneste placeringshistorik gemmes på enheden, og visse apps og Windows-funktioner kan få adgang til denne placeringshistorik. Du kan altid slette enhedens placeringshistorik under Indstillinger på enheden.

Under Indstillinger kan du også se, hvilke apps der har adgang til placeringstjenesten eller din enheds placeringshistorik. Her kan du også slå adgangen til placeringstjenesten til og fra i bestemte apps eller slå selve placeringstjenesten fra. Du kan også angive en standardplacering, der skal bruges, når placeringstjenesten ikke kan registrere en mere præcise placering til din enhed.

Bemærk, at på mobilenheder har din teleudbyder adgang til din placering, også selvom du slukker for placeringstjenesten.

Generel placering. Hvis du slår funktionen Generel placering til, har apps, der ikke kan bruge din præcise placering, ikke adgang til din generelle placering, f.eks. by, postnummer eller område.

Find min telefon. Med funktionen Find min telefon kan du finde ud af, hvor din Windows-telefon er, via https://account.microsoft.com, også selvom du har slået al adgang til placeringstjenesten fra på telefonen. Hvis du har slået funktionen “Gem min placering hver anden time” til under indstillingerne i “Find min telefon” på telefonen, sender og gemmer “Find min telefon” med jævne mellemrum telefonens sidste kendte placering, selvom du har slået placeringstjenesten fra på telefonen. Hver gang der sendes en ny placering, erstattes den tidligere gemte placering.

Find min enhed. Med funktionen “Find min enhed” kan administratoren af en Windows-pc eller tablet finde enhedens placering, hvis administratoren har slået placeringstjenesten til på enheden, også selvom andre brugere har slået placeringstjenesten fra i deres indstillinger. Når administratoren forsøger at finde enheden, vil brugerne se en meddelelse i meddelelsesområdet.

Bevægelsesregistrering i Windows. Windows-enheder, der kan registrere bevægelser, kan indsamle data om bevægelsesaktiviteter. Med disse data kan forskellige funktioner, fx en skridttæller, tælle antallet af skridt, du tager, så en fitness-app kan beregne, hvor mange kalorier du forbrænder. Disse data og historik gemmes på din enhed og kan tilgås af apps, som du giver tilladelse til at få adgang til og bruge disse data.

Optagelse. Nogle Windows-enheder har en optagefunktion, som bruges til at optage lyd- og videoklip af din aktivitet på enheden, herunder din kommunikation med andre. Hvis du vælger at optage en session, gemmes optagelsen lokalt på enheden. I nogle tilfælde har du mulighed for at sende optagelsen til et Microsoft-produkt eller en Microsoft-tjeneste, der udsender optagelsen offentligt. VIGTIGT: Du skal være klar over dit juridiske ansvar, før du optager og/eller sender nogen form for kommunikation. Du skal blandt andet vide, om du på forhånd skal indhente samtykke fra alle parterne i kommunikationen.. Microsoft er ikke ansvarlig for, hvordan du bruger optagefunktionerne eller dine optagelser.

Toppen af siden

Sikrings- og sikkerhedsfunktioner

Enhedskryptering. Enhedskrypteringen beskytter dataene, der er gemt på din enhed, ved at kryptere den med teknologien BitLocker Drive. Når enhedskrypteringen er slået til, krypterer Windows automatisk drevet, som Windows er installeret på og opretter en gendannelsesnøgle. Gendannelsesnøglen til din enhed fra BitLocker, sikkerhedskopieres automatisk online til din Microsoft OneDrive-konto. Microsoft bruger ikke dine individuelle gendannelsesnøgler til noget formål.

Værktøj til fjernelse af skadelig software. Værktøjet til fjernelse af skadelig software (MSRT) køres på din enhed mindst én gang om måneden, som en del af Windows Update. Værktøjet kontrollerer enhederne for infektioner af bestemt skadelig software (“malware”) og fjerner fundne infektioner. Når værktøjet kører, fjerner det alt malware der er noteret på Microsofts supportwebsted, hvis dette malware er på din enhed. Når din enhed kontrolleres for malware, sendes en rapport til Microsoft med bestemte oplysninger om fundet malware, fejl og andre data om din enhed. Hvis du ikke ønsker, at værktøjet skal sende disse data til Microsoft, kan du slå rapporteringskomponenten fra i værktøjet.

Microsoft-familie. Microsoft Family er beregnet til forældre, så de kan få en bedre forståelse af, hvordan deres børn bruger deres enheder, og sætte evt. begrænsninger. Der er mange forskellige funktioner, der er beregnet til de forskellige familiemedlemmer, så læs venligst oplysningerne omhyggeligt, når du opretter eller deltager i en familie. Hvis rapportering af et barns aktivitet er slået til, indsamler Microsoft oplysninger om, hvordan barnet bruger sin enhed, og forældrene modtager en rapport om deres barns aktiviteter. Aktivitetsrapporter slettes rutinemæssigt på Microsoft-serverne efter en kort periode.

Windows Defender SmartScreen. Windows Defender SmartScreen beskytter dig, når du bruger vores tjenester, ved at kontrollere downloadede filer og webindhold for skadelig software, potentielt usikkert webindhold og andre trusler mod dig eller din enhed. Når en fil kontrolleres, sendes der data om filen til Microsoft, herunder filnavnet, en hash af filens indhold, overførselsplaceringen og filens digitale certifikater. Hvis Windows Defender SmartScreen identificerer filen som ukendt eller potentielt usikker, vises der en advarsel, inden du åbner filen. Når webindholdet kontrolleres, sendes der data om indholdet og din enhed til Microsoft, herunder hele webadressen til indholdet. Hvis Windows Defender SmartScreen registrerer, at indholdet er potentielt usikkert, vises en advarsel i stedet for indholdet. Windows Defender SmartScreen kan slås til eller fra under Indstillinger.

Windows Defender Antivirus. Windows Defender Antivirus søger efter malware og anden uønsket software på din enhed. Windows Defender Antivirus er automatisk slået til for at beskytte din enhed, hvis intet andet antimalwareprogram beskytter din enhed. Hvis Windows Defender Antivirus er slået til, overvåger det sikkerhedsstatussen for din enhed. Når Windows Defender Antivirus er slået til eller kører, fordi Limited Periodic Scanning er slået til, sender den automatisk rapporter til Microsoft, der indeholder data om formodet malware og anden uønsket software. Det sender muligvis også filer, der indeholder malware. Hvis der er sandsynlighed for, at en rapport indeholder personlige data, sendes rapporten ikke automatisk. I dette tilfælde bliver du spurgt, inden den sendes. Du kan indstille Windows Defender Antivirus til ikke at sende rapporter og formodet malware til Microsoft.

Toppen af siden

Stemmeindtaling, håndskrift og indtastning

Windows indeholder både en enhedsbaseret funktion til talegenkendelse (tilgængelig via skrivebordsappen Windows Talegenkendelse) og en cloud-baseret tjeneste til talegenkendelse, der blev introduceret sammen med Cortana på de markeder og områder, hvor Cortana er tilgængelig. Gå til https://support.microsoft.com/instantanswers/557b5e0e-0eb0-44db-87d6-5e5db6f9c5b0/cortana-s-regions-and-languages, hvis du vil finde ud af, hvilke sprog og områder tale understøtter i øjeblikket. Når du bruger cloudbaseret talegenkendelse, indsamler og bruger Microsoft dit stemmeinput til at levere talegenkendelsestjenester til dig i Cortana og andre understøttede programmer.

Derudover indsamles dine indtastede og håndskrevne ord for at give dig en tilpasset brugerordbog, for at hjælpe dig med at indtaste og skrive på din enhed med bedre tegngenkendelse og for at give dig tekstforslag, mens du skriver eller taster. Dataene fra din indtastning omfatter et uddrag af tegnene og ordene du skriver, hvori vi fjern evt. id-numre, IP-adresser og andre potentielle identifikatorer. De indeholder også tilknyttede ydelsesdata, f.eks. hvilke ændringer du manuelt laver i teksten, og hvilke ord du har føjet til ordbogen.

Som en del af den cloudbaserede tjeneste til talegenkendelse indsamler vi også oplysninger fra den brugerordbog, der er oprettet på din enhed. Både taledataene og brugerordbogen indsamles og bruges i de akkumulerede data for at forbedre vores funktioner til at genkende alle brugeres tale.

Hvis du har givet tilladelse i Cortana, indsamler vi også dit navn og kaldenavn, dine seneste begivenheder i kalenderen og navnene på personerne i dine aftaler, oplysninger om dine kontakter, herunder navne og kaldenavne, navnene på dine favoritsteder, apps, du bruger, og oplysninger om musikindstillinger. Med disse ekstra data kan vi bedre genkende personer, begivenheder, steder og musik, når du dikterer kommandoer, beskeder og dokumenter.

Du kan til enhver tid slå cloudbaseret talegenkendelse fra. Derved standses dataindsamlingen for denne funktion, og tilhørende data, der er gemt på din enhed, såsom din lokale brugerordbog og din indtastningshistorik, slettes.

Toppen af siden

Synkroniseringsindstillinger

Når du logger på Windows med en Microsoft-konto, synkroniserer Windows nogle af dine indstillinger og data med Microsoft-serverne, så din oplevelse bliver mere personlig på alle dine enheder. Når du er logget på en eller flere enheder med en Microsoft-konto, og du derefter logger på yderligere en enhed med den samme Microsoft-konto for første gang, downloader og anvender Windows indstillingerne og data, som du vælger at synkronisere fra de andre enheder. De indstillinger, du vælger at synkronisere, opdateres automatisk på Microsoft-serverne og dine andre enheder, når du bruger dem.

Nogle af de indstillinger, der synkroniseres, omfatter:

 • Apps, som du har installeret fra Microsoft Store
 • Sprogindstillinger
 • Dine indstillinger for øget tilgængelighed
 • Personlige indstillinger, såsom billedet til din konto, baggrund og museindstillinger
 • Indstillingerne for Microsoft Store-apps
 • Stavekontrolordbøger, IME-ordbøger (Input Method Editor) og personlige ordbøger
 • Browserdata i Internet Explorer, Favoritter og websteder, du har åbnet
 • Gemte apps, websteder, mobile hotspot og Wi-Fi-netværk og adgangskoder

Du kan vælge, om dine indstillinger skal synkroniseres, og vælge, hvad der skal synkroniseres, ved at gå til synkroniseringsindstillinger i afsnittet Konti under Indstillinger i Windows. Nogle apps har deres egne separate elementer til synkroniseringsstyring. Hvis du logger på Windows med en arbejdskonto, og du vælger at forbinde denne konto til din personlige Microsoft-konto, beder Windows dig om at vælge, hvilke indstillinger der skal synkroniseres, inden din Microsoft-konto forbindes.

Toppen af siden

Opdateringstjenester

Opdateringstjenesterne i Windows omfatter Windows Update og Microsoft Update. Windows Update er en tjeneste, der giver dig softwareopdateringer til Windows-software og andre understøttende software, såsom drivere og firmware fra enhedsproducenterne. Microsoft Update er en tjeneste, der giver dig softwareopdateringer til anden Microsoft-software, f.eks. Office.

Windows Update downloader automatisk Windows-softwareopdateringer til din enhed. Du kan indstille om Windows Update automatisk skal installere disse opdateringer, når de bliver tilgængelige (anbefales), eller om Windows skal give dig besked, når systemet skal genstartes, for at opdateringerne kan installeres. Apps, der er tilgængelige i Microsoft Store, opdateres automatisk via Microsoft Store, som beskrevet i afsnittet Microsoft Store ovenfor.

Toppen af siden

Webbrowsere – Microsoft Edge og Internet Explorer

Microsoft Edge er Microsofts standardwebbrowser til Windows. Internet Explorer, Microsofts ældre browser, findes også i Windows. Når du bruger en webbrowser til at få adgang til internettet, sendes data om din enhed (“standardenhedsdata”) til de websteder, du besøger, og de onlinetjenester, du bruger. Standard enhedsdataene omfatter enhedens IP-adresse, browsertype og sprog, besøgstider og adresseren på henviste hjemmesider. Disse data logføres muligvis på disse websteders webservere. Hvilken data der logføres og hvordan dataene anvendes, afhænger af hvilken privatlivspraksis de besøgte websteder og brugte web-tjenester har.

Derudover gemmes data om, hvordan du bruger din browser, f.eks. din browserhistorik, webformulardata, midlertidige internetfiler og cookies, på din enhed. Du kan slette disse data fra din enhed ved hjælp af menupunktet Slet browserdata.

Microsoft Edge giver dig mulighed for at optage og gemme indhold på enheden, f.eks.:

 • Webnote: Bruges til at oprette anmærkninger i tekst og håndskrift på de websider, du besøger, og til at klippe, gemme eller dele dem.
 • Aktiv læsning: Bruges til at oprette og administrere læselister, herunder websteder eller dokumenter, og
 • Hub: Bruges til at administrere din læselister, favoritter, downloads og historik på ét sted.

Nogle af Microsoft browseroplysningerne, der er gemt på din enhed, synkroniseres på alle dine enheder, når du logger på med din Microsoft-konto. I Internet Explorer omfatter disse oplysninger dine browserdata og favoritter, og i Microsoft Edge omfatter de dine favoritter, læselister, automatisk udfyldte formularoplysninger (f.eks. navn, adresse og telefonnummer) og kan omfatte data til udvidelser, som du har installeret. Hvis du fx synkroniserer din Microsoft Edge-læseliste på dine enheder, sendes en kopi af indholdet, du vælger at gemme på din læseliste, til hver synkroniseret enhed. Du kan deaktivere synkronisering i Internet Explorer ved at gå til synkroniseringsindstillingerne i afsnittet Konti under Indstillinger i Windows (se Synkroniseringsindstillinger). Du kan også slå synkronisering af browseroplysningerne i Microsoft Edge fra, ved at slå synkroniseringsindstilling fra under “Indstillinger” i Microsoft Edge.

Microsoft Edge og Internet Explorer bruger dine søgeforespørgsler og browserdata, til at gøre din browser hurtigere og dine søgeresultater mere relevante. Disse funktioner omfatter:

 • Søgeforslag i Internet Explorer sender automatisk de oplysninger, du skriver i browserens adresselinje, til din standardsøgemaskine (for eksempel Bing) for at tilbyde søgeforslag, når tegnene indtastes.
 • Søge- og webstedsforslag i Microsoft Edge sender automatisk de oplysninger, du skriver i browserens adresselinje, til Bing (også hvis du har valgt en anden standardsøgemaskine) for at tilbyde søgeforslag, når tegnene indtastes.

Du kan altid slå disse funktioner fra. For at kunne give dig søgeresultater, sender Microsoft Edge og Internet Explorer dine søgeforespørgsler, standard enhedsoplysninger og din placering (hvis placeringsfunktionen er slået til) til din standardsøgemaskine. Hvis Bing er din standardsøgemaskine, bruger vi disse data som beskrevet i afsnittetBing i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Cortana kan hjælpe dig med webbrowsing i Microsoft Edge med funktioner som Spørg Cortana. Du kan altid slå hjælp fra Cortana fra i Microsoft Edge under indstillingerne i Microsoft Edge. Du kan læse mere om, hvordan Cortana bruger data, og hvordan du kan administrere det, i afsnittet Cortana i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Toppen af siden

Windows-apps

Der følger en række Microsoft-apps med i Windows, og der findes flere på Microsoft Store. Nogle af disse apps omfatter:

Appen Kort. Appen Kort indeholder placeringsbaserede tjenester og bruger Bing-tjenester til at behandle dine søgninger i appen Kort. Når appen Kort har adgang til din placering, og du har aktiveret placeringsbaserede tjenester i Windows, indsamler Bing-tjenester den tekst, du indtaster, efter at du har trykket på tasten “@”, for søgninger i tekstfelter, der understøtter denne funktion, for at give placeringsbaserede forslag. Læs afsnittet Bing i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for at få mere at vide om disse Bing-drevne programmer. Når kort-app’en har adgang til din placering, indsamler Microsoft afidentificerede placeringsdata fra enheden for at forbedre Microsofts tjenester – også når app’en ikke er i brug. Du kan slå kort-app’ens adgang til din placering fra, ved at slukke for placeringstjenesten, eller ved at slukke for kort-app’ens adgang til placeringstjenesten.

I kort-app’en kan du holde styr på dine foretrukne steder, og se de seneste kortsøgninger. Dine foretrukne steder og søgehistorik indgår som søgeforslag. Hvis du er logget på med din Microsoft-konto, synkroniseres dine yndlingssteder, søgehistorik og bestemte app-indstillinger på alle dine enheder og tjenester (som fx Cortana). Du kan læse mere om dette i afsnittet Synkroniseringsindstillingerovenfor.

Appsene Kamera og Billeder. Hvis du tillader appen Kamera at bruge din placering, indlejres placeringsdata i billederne, som du tager med din enhed. Andre beskrivende data, såsom kameramodel og datoen, hvor billedet blev taget, indlejres også i billederne og videoerne. Hvis du vælger at dele et billede eller en video, er evt. indlejrede data tilgængelige for de personer og tjenester, du deler billederne/videoerne med. Du kan slå kamea-app’ens adgang til din placering fra, ved at slå al adgang til placeringstjenesten fra i indstillingsmenuen på din enhed, eller ved at slukke for kamera-app’ens adgang til placeringstjenesten.

De billeder, videoer og screenshots, der gemmes i din kamerarulle uploades automatisk til OneDrive. Du kan administrere dine billeder og/eller videoer på OneDrive, og du kan slå den automatiske upload fra under Indstillinger.

Når du tager billeder, hvor din placering er indlejret, kan fotos-app’en gruppere dine billeder efter tid og sted. For at gruppere dine billeder, sender fotos-app’en placeringsdataene, der findes i dine billeder, til Microsoft, så navnene på stederne kan bestemmes, som fx “Seattle, Washington”. Hvis du bruger billedappen, mens du er logget på din Microsoft-konto, sorteres dine billeder og videoer fra OneDrive automatisk i albummer i billedappen, og de vises også i appens dynamiske felt. Dine billeder og/eller videoer deles kun med andre, hvis du vælger at gøre det.

Appen Personer. Med appen Personer kan du se og kommunikere med alle dine kontakter på ét sted. Hvis du føjer en konto til appen Personer, føjes dine kontakter fra kontoen automatisk til appen Personer. Du kan tilføje andre konti til personer-app’en, bl.a. fra dine sociale netværker (såsom Facebook og Twitter) og andre e-mail-konti. Når du tilføjer en konto, fortæller vi dig, hvilke data personer-app’en kan importere eller synkronisere med en bestemt tjeneste, ligesom vi giver dig mulighed for vælge, hvad du vil tilføje. Andre apps, som du har installeret, kan også synkronisere data til appen Personer, herunder sende yderligere oplysninger til eksisterende kontakter. Når du viser en kontakt i appen Personer, hentes og vises oplysninger om de seneste interaktioner med kontakten (f.eks. mails og begivenheder i kalenderen, herunder fra apps, som appen Personer synkroniserer data fra). Du kan altid fjerne en konto fra appen Personer.

Appen Mail og Kalender. Appen Mail og Kalender giver dig mulighed for at oprette forbindelse til alle mails, kalendere og filer på ét sted, herunder dem fra tredjepartsudbydere af mail og fillager. Appen leverer placeringsbaserede tjenester, f.eks. oplysninger om vejret i din kalender, men du kan deaktivere appens brug af din placering. Når du føjer en konto til appen Mail og Kalender, synkroniseres mail, kalenderelementer, filer, kontakter og andre indstillinger fra din konto automatisk med din enhed og med Microsofts servere. Du kan til enhver tid fjerne en konto eller foretage ændringer af de data, der synkroniseres fra din konto. Hvis du vil konfigurere en konto, skal du angive appen med legitimationsoplysningerne (f.eks. brugernavn og adgangskode), der sendes via internettet til tredjepartsudbyderens server. Appen forsøger først at bruge en sikker forbindelse (SSL) til at konfigurere din konto, men hvis din mailudbyder ikke understøtter SSL, sendes disse oplysninger ukrypteret. Hvis du tilføjer en konto, der leveres af en organisation (f.eks. en firmamailadresse), kan ejeren af organisationsdomænet implementere visse politikker og kontroller (f.eks. kræve multifaktorgodkendelse eller mulighed for at slette data fra enheden fra en fjernplacering), der kan påvirke din brug af appen.

Chatprogram. Når du logger på din enhed med en Microsoft-konto, kan du vælge at sikkerhedskopiere dine data, hvorved dine sms- og mms-beskeder synkroniseres og gemmes på din Microsoft-konto. Dette giver dig mulighed for at hente dine beskeder, hvis du mister eller skifter din telefon. Når du først har indstillet din enhed, kan du altid administrere dine besked-indstillinger. Hvis du slår sikkerhedskopiering af dine SMS/MMS-beskeder fra, slettes beskederne som tidligere er blevet sikkerhedskopieret til din Microsoft-konto ikke. Hvis du vil slette disse beskeder, skal du først slette dem på enheden, før du slår sikkerhedskopieringen fra. Hvis du tillader beskeder-app’en at bruge din placering, kan du vedhæfte et link til din aktuelle placering til en udgående meddelelse. Placeringsoplysningerne indsamles af Microsoft, som beskrevet i afsnittet om Windows Placeringstjenester.

Appen Tegnebog til Windows Phone. Du kan bruge Tegnebog til at opbevare oplysninger f.eks. kuponer, kundekort, billetter og andet digitalt indhold. Hvor det er muligt, kan du kan føje betalingskort til Tegnebog og gennemføre betalinger i autoriserede butikker ved hjælp af NFC (Near Field Communication).

Du kan konfigurere din tegnebog til betaling ved at logge på Tegnebog med din personlige Microsoft-konto og tilføje betalingskort, der er tilknyttet din Microsoft-konto. Når du føjer et betalingskort til Tegnebog, sender vi data til din bank og dit netværk for betalingskortet, herunder navn, kortnummer, faktureringsadresse, mailadresse, enhedsdata (herunder enhedens navn, type og id) og din placering på det tidspunkt, hvor du føjer dit betalingskort til din tegnebog. Disse data sendes til din bank og dit netværk for betalingskortet for at fastslå, om dit betalingskort er berettiget, muliggøre transaktioner og registrere svindel.

Når du gennemfører en NFC-betaling, viser Tegnebog forhandleren en krypteret version af dit betalingskort (et “token”). Forhandleren sender sammen med transaktionsoplysninger dette token til din bank for at fuldføre transaktionen og anmode om betaling for din transaktion.

Toppen af siden

Windows Media Player

Du kan bruge Windows Media Player til at afspille cd’er, dvd’er og andet digitalt indhold (f.eks. WMA- og MP3-filer), kopiere cd’er og administrere dit mediebibliotek. For at forbedre din oplevelse, når du afspiller indhold i dit bibliotek, viser Windows Media Player relaterede medieoplysninger, f.eks. albumtitel, sangtitler, albumcover, kunstner og komponist. For at forbedre dine medieoplysninger sender Windows Media Player en anmodning til Microsoft, som indeholder standardcomputeroplysninger, et id for medieindholdet og de medieoplysninger, der allerede findes i Windows Media Player-biblioteket (herunder oplysninger, du måske har redigeret eller selv angivet), så Microsoft kan identificere nummeret og derefter returnere yderligere oplysninger, der er tilgængelige.

I Windows Media Player kan du også afspille indhold, som streames til dig via et netværk. For at give dig denne tjeneste skal Windows Media Player kommunikere med en streamingmedieserver. Disse servere drives typisk af ikke-Microsoft-indholdsudbydere. Mens der afspilles streamingmedier, sender Windows Media Player en log til streamingmedieserveren eller andre webservere, hvis streamingmedieserveren anmoder om det. Loggen indeholder oplysninger som: forbindelsestid, IP-adresse, version af operativsystem, version af Windows Media Player, afspillerens identifikationsnummer (afspiller-id), dato og protokol. Windows Media Player sender som standard et forskelligt afspiller-id for hver session for at beskytte dine personlige oplysninger.

Toppen af siden

Windows Hello

Med Windows Hello får du øjeblikkelig adgang til dine enheder via biometrisk godkendelse. Når Windows Hello slås til, bruges dit ansigt, dit fingeraftryk eller din iris til at identificere dig ud fra en række entydige punkter eller funktioner, der uddrages fra billedet og gemmes på enheden som en skabelon – men funktionen gemmer ikke selve billedet af dit ansigt, dit fingeraftryk eller din iris. Den biometriske godkendelse, der bruges når du logger på, bliver på din enhed. De biometriske godkendelsesdata kan slettes under Indstillinger på din enhed.

Toppen af siden

Windows Search

Med Windows Search kan du søge i dine ting og på internettet fra ét sted. Hvis du vælger at bruge Windows Search til at søge i “dine ting”, får du vist resultater for elementer på din personlige OneDrive, OneDrive for Business, hvis det er aktiveret, andre udbydere af cloudlager i det omfang, det understøttes af disse tredjepartsudbydere, og på din enhed. Hvis du vælger at bruge Windows Search til at søge på internettet eller få søgeforslag med Windows Search, vises dine søgeresultater af Bing, og vi bruger din søgeforespørgsel, som beskrevet i afsnittet Bing i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Toppen af siden

Underholdning og relaterede tjenester

Underholdning og relaterede tjenester giver gode oplevelser og mulighed at få adgang til en bred vifte af indhold, programmer og spil.

Vis kort resumé

Toppen af siden

Xbox og Xbox Live

Xbox-konsoller er hardwareenheder, som du kan bruge til at se og spille spil, film, musik og andre former for digital underholdning. Xbox Live er Microsofts onlinetjeneste til spil og underholdning, som gør det muligt at finde indhold og oprette forbindelse til venner på Xbox Live og andre spil og sociale netværk fra en lang række enheder, herunder Xbox-konsoller.

Når du åbner en Xbox-oplevelse på en enhed, tildeler vi dig et entydigt enheds-id. Når din Xbox-konsol er forbundet til internettet, registrerer vi, hvilken konsol og hvilken version af Xbox-styresystemet du aktuelt bruger. Når du tilmelder dig Xbox Live, tildeler vi et Xbox-bruger-id og et gamertag (et kaldenavn), der identificerer dig. De data, vi indsamler om din brug af Xbox Live, gemmes sammen med disse entydige id’er.

Vi indsamler data om din brug af Xbox og Xbox Live, f.eks.:

 • Hvornår du logger på og af Xbox Live, de spil, du spiller, og apps, som du bruger, din spilstatus og -statistik samt dine køb og det indhold, du modtager.
 • Ydelsesdata om Xbox-konsoller og Xbox Live, tilsluttede enheder og din netværksforbindelse, herunder software- og hardwarefejl.
 • Indhold, du tilføjer, uploader eller deler via Xbox Live, herunder tekst, billeder og video fra spil eller apps.
 • Sociale aktiviteter, herunder interaktioner med andre spillere og dine forbindelser, herunder venner og tilhængere på Xbox Live.
 • Hvis du bruger Xbox-konsollen med Kinect, indsamles data om, hvordan du bruger Kinect. Nedenfor kan du læse mere om vores indsamling af data via Kinect.
 • Hvis du bruger app’en Xbox TV, indsamler vi seer-historikken fra din konsol på en måde, der ikke identificerer dig eller andre.

Med dit samtykke indsamler vi oplysninger om, hvilke videoer du køber eller ser via tredjepartsapps på din Xbox-konsol. Hvis du bruger en Xbox-konsol, der har en lagerenhed (harddisk eller hukommelsesenhed), og hvis du spiller offline eller aldrig har logget Xbox Live på konsollen, gemmes brugsdataene på lagerenheden og sendes til Microsoft, næste gang du logger på.

Microsoft bruger de data, vi indsamler fra Xbox og Xbox Live, til at give dig Xbox oplevelser, som omfatter sikring af tjenesterne og udførelse af de transaktioner, du anmoder om. Vi bruger også dataene til at forbedre og udvikle vores produkter. Som en del af Xbox Live-tjenesten bruger Microsoft også data om dig og din anvendelse af Xbox Live (f.eks. de spil, du spiller, apps, du bruger, abonnementer, du har, køb, du foretager, og indhold, du henter) til at give dig en personlig, yderst brugerstyret spille- og underholdningsoplevelse. Dette omfatter at oprette forbindelse til spil, indhold og tjenester samt præsentere dig for tilbud, rabatter og anbefalinger.

Data fra Xbox Live, der kan ses af andre brugere. Dit gamertag, spilstatus og -statistik, resultater, tilstedeværelse (hvorvidt du aktuelt er logget på Xbox Live), indhold, du deler, og andre data om din aktivitet på Xbox Live, kan ses af andre brugere på Xbox Live, brugere af tredjepartstjenester, som du har knyttet din profil til, og andre egenskaber, der er knyttet til Xbox Live (herunder partnervirksomheder). For eksempel. anses dit gamertag og din score, der vises på leaderboardet, som offentlige og kan ikke skjules. Andre data, f.eks. tilstedeværelse, kan justeres under indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger på konsollen eller på xbox.com, hvis du vil begrænse eller blokere offentlig deling eller deling med venner.

Data fra Xbox Live, der deles med spil- eller app-udgivere. Når du bruger et Xbox Live-aktiveret spil eller en netværksforbundet app via Xbox-konsollen, har spillets eller appens udgiver adgang til data om din brug af Xbox Live og spillet eller appen, så de kan levere og forbedre produktet og levere support. Disse data kan omfatte dit Xbox-bruger-id og gamertag, begrænsede kontooplysninger, f.eks. land og aldersgruppe, data om din kommunikation i spillet, håndhævelsesaktivitet, spillesessioner (f.eks. bevægelser, du har foretaget i spillet, typer af køretøjer, der anvendes i spillet), din tilstedeværelse på Xbox Live, den tid, du bruger på spillet eller appen, placeringer, statistikker, gamerprofiler, avatarer eller gamerpics, vennelister, aktivitetsfeed, klubmedlemskaber og indhold, som du kan oprette eller sender i spillet eller appen. Tredjepartsudgivere af spil og apps er uafhængige ansvarlige for disse data, og brug af dataene er underlagt deres politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Du bør omhyggeligt gennemgå deres politikker for at bestemme, hvordan de bruger dataene. For eksempel kan udgivere vælge at videregive eller vise spildata (f.eks. på leaderboards) via deres egne tjenester. Du kan få mere at vide om vores praksis for datadeling med tredjepartsudgivere på https://www.xbox.com/Legal/ThirdPartyDataSharing.

Når din Xbox Live-profil knyttes til konti, der ikke er fra Microsoft. Nogle af de spil og apps, der findes via Xbox Live, og nogle sociale funktioner i Xbox Live, leveres af tredjepartsudgivere eller partnervirksomheder. Disse kræver af og til, at du opretter en ikke-Microsoft-konto og legitimationsoplysninger, før du kan bruge spillet, appen eller funktionen. Hvis du vælger at knytte din Xbox Live-profil til en konto fra en tredjepartsudgiver eller partnervirksomhed, deler vi begrænsede konto- og profiloplysninger med dem, men ikke nogen kreditkort- eller andre betalingsoplysninger.

Kinect. Kinect-sensoren er en kombination af et kamera, en mikrofon og en infrarød sensor, der gør det muligt at styre spil og navigere gennem tjenesterne med din stemme og bevægelser. For eksempel:

 • Med kameraet kan man automatisk logge på tjenester ved brug af ansigtsgenkendelse, hvis dette ønskes. For at gøre dette, tager kameraet et billede af dit ansigt og måler afstanden mellem centrale punkter, hvorefter en talværdi, der kun repræsenterer dig, oprettes og gemmes. Disse data bliver på konsollen og deles ikke med nogen, og du kan altid slette disse data på din konsol.
 • Til spil kortlægger Kinect afstanden mellem kroppens led og laver en tændstikmand, der repræsenterer dig, og som hjælper Kinect, når du spiller. Hvis du spiller online, indsamler vi disse talværdier, så vi kan forbedre selve spillet og din spiloplevelse. Kinect registrerer også bestemte håndbevægelser, der bruges til at kommunikere med systemet (såsom menu-navigation, panorering/zoom og rulning).
 • I nogle fitness-spil, bruger Xbox Kinect-sensoren til at beregne dine træningsdata, såsom din puls under en bestemt aktivitet, eller antallet af forbrændte kalorier når du træner.
 • Med Kinects mikrofoner kan spillerne stemme-chatte sammen under spillet. De gør det også muligt at bruge stemmekommandoer til styring af konsollen, i spil og i apps, og til at indtaste søgeord. Se nedenfor for yderligere oplysninger om indsamling af stemmedata.
 • Kinect-sensoren kan også bruges til lyd- og videokommunikation via tjenester som Skype.

Hvis du vil vide mere om Kinect til Xbox 360, skal du se Beskyttelse af personlige oplysninger for Kinect og Xbox 360. For Xbox One skal du se Beskyttelse af personlige oplysninger for Kinect og Xbox One.

Undertekster for hørehæmmede. Under Xbox Live-chat i realtid kan spillerne aktivere en funktion, tale til tekst, som gør det muligt for brugeren at få vist lyden fra chat i spillet som tekst. Hvis en bruger aktiverer denne funktion, har de andre spillere ingen yderligere meddelelse. Microsoft bruger disse data til at levere chatundertekster til brugere, der har brug for det, samt til andre formål, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Kommunikationsovervågning. Xbox Live har kommunikationsfunktioner, f.eks. tekst- og stemmebaserede beskeder og tekst- og stemmechat i realtid. For at holde spillemiljøet sikkert og håndhæve Microsofts adfærdskodeks indsamler og overvåger direkte beskeder og tekstmeddelelser i spilsessioner, hvor der spilles med live-vært og multiplayer-spil, og andre funktioner i tjenesten, f.eks. aktivitetsfeed og klubber.

Stemmedata til tjenesteforbedring. Vi indsamler stemmesøgninger og uddrag af stemmekommandoer, som du anvender, når du bruger Kinect eller Cortana, og bruger dem til at forbedre vores tjenester. Disse data gemmes adskilt fra din Xbox-profil.

GameDVR. Alle spillerne i et multiplayer-spil kan bruge GameDVR at optage spillet fra deres synsvinkel i spillet. Optagelsen indfanger din figur i spillet og dit gamertag, hvorefter andre spillere i samme spil kan oprette klip af spillet. Bemærk, at hvis en spiller bruger GameDVR på en pc, optages lyd-chatten muligvis også.

Børn og onlinesikkerhed. Hvis du har børn eller teenagere, der bruger Xbox Live, kan du oprette en børne- eller teenagerprofil til dem. Børn og teenagere på under 18 år kan ikke oprette en profil på Xbox Live uden forældrenes samtykke. På børne- og teenagerkonti kan voksne i familien ændre indstillinger for deres samtykkevalg og for onlinesikkerhed på xbox.com.

Toppen af siden

Microsoft Store

Microsoft Store er en onlinetjeneste, der gør det muligt at gennemse, downloade, købe, bedømme og gennemse programmer og andet digitalt indhold. Det omfatter:

 • Apps og indhold til Windows-enheder som f.eks. telefoner, pc’er og tablets
 • Spil og andre apps til Xbox-konsoller og
 • Produkter og apps til Office, SharePoint, Exchange, Access og Project (2013-versioner eller nyere).

Vi indsamler data om, hvordan du får adgang til og bruger Microsoft Store, de produkter, du har set, købt eller installeret, hvilke præferencer du bruger til visning af apps i Microsoft Store, samt bedømmelser, anmeldelser eller fejlrapporter, som du indsender. Din Microsoft-konto er tilknyttet dine bedømmelser og anmeldelser, og hvis du skriver en anmeldelse, vises dit navn og billede fra din Microsoft-konto sammen med din anmeldelse.

Tilladelse til Microsoft Store-apps. Mange af de apps, du installerer fra Microsoft Store, er udviklet til at bruge bestemte hardware- og softwarefunktioner på enheden. En apps brug af bestemte hardware- eller softwarefunktioner, giver muligvis app’en eller dens tilknyttede tjeneste adgang til dine data. Fx kan en billedredigerings-app muligvis få adgang til enhedens kamera, så du kan tage et nyt billede eller åbne billeder eller videoer til redigering, der er gemt på din enhed. Og en restaurantguide bruger muligvis din placering til at anbefale nærliggende restauranter. Oplysninger om, hvilke funktioner en app bruger, kan findes i appens produktbeskrivelse i Microsoft Store. Mange af de funktioner, som Microsoft Store-apps bruger, kan slås til eller fra via indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger på din enhed. I Windows kan du i mange tilfælde vælge, hvilke apps der kan bruge en bestemt funktion. Gå til Start > Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger. Vælg funktionen (f.eks. Kalender), og vælg, hvilke apptilladelser der skal være slået til eller fra. Listerne over apps i indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i Windows, som kan bruge hardware- og softwarefunktioner, indeholder ikke klassiske Windows-programmer, og disse programmer påvirkes ikke af disse indstillinger.

Appopdateringer. Medmindre du har slået automatiske appopdateringer fra under de relevante indstillinger i Microsoft Store, søger Microsoft Store automatisk efter og downloader og installerer fundne appopdateringer, så du altid har de nyeste versioner. Opdateret apps bruger muligvis forskellige hardware- og softwarefunktioner i Windows i forhold til tidligere versioner, hvilket kan give dem adgang til forskellige data på din enhed. Hvis en opdateret app ønsker adgang til bestemte funktioner, som fx din placering, bliver du bedt om at give dit samtykke. Du kan også gennemse de hardware- og softwarefunktioner, som en app bruger, ved at få vist produktbeskrivelsen i Microsoft Store.

Hver apps brug af dine data, der indsamles gennem disse funktioner, sker i henhold til appudviklerens politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis en app fra Microsoft Store indsamler og bruger nogen af ​​dine personlige data, skal appudvikleren vise en politik om beskyttelse af personlige oplysninger, og der skal findes et link til politikken om beskyttelse af personlige oplysninger i appens produktbeskrivelse i Microsoft Store.

Sideloadede apps og udviklerfunktionen. Udviklerfunktioner, f.eks. indstillingen “Udviklerfunktion” er kun beregnet til udviklingsbrug. Hvis udviklerfunktionerne slås til, bliver din enhed muligvis upålidelig eller ubrugelig, og mindre sikker at bruge. Hvis du downloader eller på anden måde henter apps fra andre kilder end Microsoft Store – hvilket også kaldes at “sideloade” apps – bliver din enhed og dine personlige data muligvis mere sårbare over for angreb eller uventet brug af apps. Politikker, meddelelser, tilladelser og andre funktioner i Windows er beregnet til at beskytte dine personlige oplysninger, når apps får adgang til dine data, men ikke fungerer som beskrevet i denne erklæring for sideloadede apps, eller hvis udviklerfunktionerne slås til.

Toppen af siden

MSN

MSN-tjenesterne omfatter forskellige hjemmesider og apps, herunder MSN Nyheder, Vejret, Sport og Penge og tidligere versioner af appsene, der hed Bing (sammen kaldes disse for “MSN-apps”). MSN-appsene kan fås til forskellige platforme, herunder Windows, iOS og Android. MSN-tjenesterne følger også med i andre Microsoft-tjenester, herunder browseren Microsoft Edge.

Når du installerer MSN-apps, indsamler vi oplysninger, som fortæller os, om app’en er blevet installeret korrekt, installationsdatoen, app’ens versionsnummer samt andre oplysninger om din enhed, såsom operativsystemet og browseren. Disse data indsamles regelmæssigt, så vi kan se hvor mange der bruger MSN-apps, og finde evt. problemer i de forskellige app-versioner, operativsystemer og browsere.

Vi indsamler også data om, hvordan du arbejder med MSN-tjenester, f.eks. brugshyppighed og viste artikler, for at give dig relevant indhold. Nogle MSN-tjenester giver dig en bedre oplevelse, når du logger på med din Microsoft-konto, herunder tilpasning af dine interesser og favoritter. Du kan styre din personlige tilpasning med indstillingerne i MSN og Bing og i indstillingerne i andre Microsoft-tjenester, der følger med i MSN-tjenesterne. Vi bruger de indsamlede dataene til at vise reklamer, der kan være af interesse for dig. Du kan fravælge interessebaserede reklamer via reklame-linkene i MSN-tjenesterne, eller ved at besøge Microsofts frameldingsside.

Tidligere versioner af MSN Penge giver dig adgang til oplysninger om din privatøkonomi fra tredjeparts-finansinstitutioner. MSN Penge viser kun disse oplysninger, og gemmer dem ikke på vores servere. Dine login-legitimationsoplysninger, der bruges til dine finansielle oplysninger fra tredjeparter, krypteres på din pc og sendes ikke til Microsoft. Disse finansinstitutioner, samt andre tredjepartstjenester du bruger via MSN-tjenesterne, er underlagt deres egne vilkår og privatlivspolitik.

Toppen af siden

Mixer

Mixer er en interaktiv, sociale, onlinetjeneste til livestreaming af videoer, spil og relateret indhold.

Mixer indsamler data fra dig for at kunne levere tjenesten, herunder tredjepartsoplevelser, som du vælger, forbedre vores produkter, kommunikere med dig og vise reklamer. Helt specifikt indsamler Mixer kontodata (herunder indholdet af din offentlige profil), indhold (f.eks. streams) og enheds- og brugsdata. Hvis du streamer indhold fra tjenesten, vil dit indhold og alle personlige oplysninger, du medtager i dit indhold, være offentlige og kan hentes og deles af andre. Bemærk, at Microsoft kan gennemgå og afvise alt indhold, du streamer eller gemmer på tjenesten, hvis det er i strid med Regler for brugeradfærd for Mixer eller Microsofts adfærdskodeks.

Nogle af appsene og oplevelserne på Mixer leveres af tredjepartsudviklere. Når du vælger at bruge apps eller oplevelser fra tredjepart: (i) er dine data underlagt den pågældende tredjeparts politik om beskyttelse af personlige oplysninger, og (ii) Microsoft kan dele ikke-offentlige yderligere oplysninger om din Mixer-profil og Microsoft-konto med den pågældende udvikler. Disse oplysninger kan omfatte dine indstillinger, mail, alder og andre oplysninger, du angiver.

Toppen af siden

Groove Musik/Film og tv

Med Groove Musik kan du nemt afspille din musiksamling og oprette afspilningslister. Med Microsoft Film og tv kan du afspille din videosamling, og leje eller købe film og tv-serier. Disse tjenester blev tidligere tilbudt som Xbox Music og Video.

For at hjælpe dig med at finde indhold, der eventuelt har din interesse, indsamler Microsoft data om det indhold, du afspiller, længden af afspilningen og din vurdering af indholdet. Hvis du logger på Cortana på din enhed, indsamler og bruger Microsoft oplysninger om, hvilken musik du spiller via Groove Musik, så du kan få en personlig oplevelse og modtage relevante forslag.

For at forbedre din oplevelse, når du spiller indhold, viser Groove Musik og Film og tv relaterede oplysninger om indholdet du spiller, og om indholdet i dit musik- og videobibliotek, såsom albumtitel, forsidebilleder, sang- eller videotitel og andre oplysninger, hvis disse er tilgængelige. For at kunne give disse oplysninger sender Groove Musik og Film og tv en anmodning til Microsoft, der indeholder standard-enhedsdata, såsom enhedens IP-adresse, softwareversion, dine område- og sprogindstillinger og en identifikator til indholdet.

Hvis du bruger Film og tv til indhold, der er beskyttet med Microsoft Digital Rights Management (DRM), anmoder programmet muligvis automatisk om rettigheder til mediet fra en online-rettighedsserver, og downloader og installerer derefter DRM-opdateringerne, så indholdet kan afspilles. Du kan læse mere i DRM-oplysningerne i afsnittet om Silverlight i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Toppen af siden

Silverlight

Med Microsoft Silverlight kan du få adgang til og se rich media-indhold på internettet. Silverlight gør det muligt for websteder og tjenester, at gemme data på din enhed. Silverlight indeholder funktioner, der opretter forbindelse til Microsoft for at få opdateringer, eller til Microsoft eller tredjepartsservere, for at kunne afspille digitalt beskyttet indhold.

Konfigurationsværktøjet i Silverlight. Konfigurationsværktøjet i Silverlight kan bruges til at indstille bestemte funktioner. For at åbne konfigurationsværktøjet i Silverlight skal du højreklikke på indholdet, der aktuelt vises af Silverlight, og vælge Silverlight. Konfigurationsværktøjet til Silverlight kan også åbnes direkte. I Windows kan du f.eks. åbne værktøjet ved at søge efter “Microsoft Silverlight”.

Lagring i applikationer, der bruger Silverlight. Silverlight-baserede apps gemmer muligvis datafiler lokalt på din computer til forskellige formål. Dette kan f.eks. være brugerdefinerede indstillinger, store filer til funktioner, der bruger meget grafik (f.eks. spil, kort og billeder), eller indhold, du opretter i forskellige apps. Du kan deaktivere eller konfigurere lagringen i apps i konfigurationsværktøjet til Silverlight.

Silverlight-opdateringer. Silverlight søger regelmæssigt efter opdateringer på Microsoft-serverne, så du får de nyeste funktioner og forbedringer. Der downloades en lille fil, der indeholder oplysninger om den nyeste Silverlight-version, til din computer, som sammenlignes med den aktuelle version. Hvis en nyere version er tilgængelig, downloades og installeres den på din computer. Du kan deaktivere eller konfigurere opdateringer i konfigurationsværktøjet til Silverlight.

DRM (Digital Rights Management). Silverlight bruger DRM-teknologien (Digital Rights Management) fra Microsoft til at beskytte indholdsejernes rettigheder. Hvis du åbner DRM-beskyttet indhold (f.eks. musik eller videoer) med Silverlight, anmoder programmet om rettigheder til mediet fra en rettighedsserver på internettet. For at afspilningen kan ske uden problemer, bliver du ikke bedt om noget, før Silverlight sender anmodningen til rettighedsserveren. Når Silverlight anmoder om rettigheder til medier, sender den et id-nummer fra den DRM-beskyttede fil samt grundlæggende data om din enhed til rettighedsserveren. Disse data omfatter DRM-komponenterne på din enhed, f.eks. revisions- og sikkerhedsniveauer, og et unikt id til din enhed.

DRM-opdateringer. I nogle tilfælde skal Silverlight eller DRM-komponenterne på din enhed opdateres, før programmet kan få adgang til DRM-beskyttet indhold. Hvis du forsøger at afspille indhold, som kræver en DRM-opdatering, sender Silverlight en anmodning til en Microsoft-server, der indeholder grundlæggende oplysninger om enheden, herunder oplysninger om DRM-komponenterne på din computer, såsom revisions- og sikkerhedsniveauer, datafejlfinding og et unikt id til din enhed. Microsoft-serveren bruger dette id til at returnere en unik DRM-opdatering til din enhed, som derefter installeres af Silverlight. Du kan deaktivere eller konfigurere DRM-komponentopdateringer under fanen Playback i konfigurationsværktøjet til Silverlight.

Toppen af siden

Tjenester i Microsoft Health

Tjenesterne i Microsoft Health kan hjælpe dig med at forstå og administrere dine sundhedsoplysninger. De omfatter HealthVault, HealthVault Insights, Microsoft-Band-enheder, andre Microsoft Health-programmer og relaterede produkter. Band hjælper dig med at holde styr på dine data, såsom din puls og dine skridt. Band kan også bruge Cortana til at tage notater og modtage meddelelser fra din telefon. Microsoft Health-programmer sender data til Microsofts servere, så du kan se, administrere og styre dataene. Programmerne gør det måske muligt at sende meddelelser til Band og andre enheder. Du kan bruge HealthVault-tjenester til at indsamle, redigere, tilføje, og gemme sundhedsoplysninger online og dele dine sundhedsoplysninger med familie, pårørende og sundhedspersonale.

Tjenester i Microsoft Health indsamler og bruger dine data til at levere de tjenester, som medfører, at dine oplevelser forbedres og tilpasses. Sundhedsdata, som du giver til Microsoft via tjenester i Microsoft Health, kombineres ikke med data fra andre Microsoft-tjenester og bruges heller ikke til andre formål uden dit udtrykkelige samtykke. Microsoft bruger f.eks. ikke dataene i dine sundhedsjournaler til at markedsføre eller reklamere over for dig uden dit samtykke.

Vis kort resumé

Toppen af siden

Sundhedstjenester

Microsoft Health-tjenesterne kan hjælpe dig med at forstå og administrere dine sundhedsoplysninger. Dataene, som vi indsamler, afhænger af, hvilke tjenester og funktioner du bruger, og omfatter følgende:

 • Profildata. Når du opretter en profil, angiver du data, f.eks. højde, vægt og alder, som bruges til at beregne resultaterne af dine aktiviteter. Andre profildata kommer fra din personlige Microsoft-konto.
 • Aktivitets- og træningsdata. Microsoft Health-tjenester hjælper dig med at holde styr på din aktivitet og træning ved at indsamle data, såsom puls, skridt, forbrændte kalorier og søvn. Eksempler på aktiviteter, som du kan vælge at spore, er løbeture, træning og søvn.
 • Brugsdata. For at give dig den bedste service indsamler og uploader vi automatisk statistikker om ydeevne og din brug af Microsoft Health-tjenesterne.
 • Placering. Microsoft Band har indbygget GPS (Global Positioning System), så du kan kortlægge dine aktiviteter, f.eks. løbe- eller cykelture, uden at skulle tage din telefon med dig. Hvis du slår GPS til i en aktivitet, kan du se aktivitetskortet i Microsoft Health-programmerne. I nogle tilstande på båndet, f.eks. Golf og Explorer, slås GPS automatisk til, og den slås fra, når du afslutter tilstanden.

Du kan få mere at vide om sensorerne i Band og de data, de indsamler, ved at gå til her.

Adgang og styring. Du kan få vist og administrere dine data i Microsoft Health-tjenester. Du kan f.eks. få vist og opdatere dine profildata, administrere tilknyttede programmer og få vist tidligere aktiviteter. Du kan også slette bestemte aktivitetsoplysninger i Microsoft Health-tjenesterne. Når du sletter en bestemt aktivitet, slettes begivenheden fra Microsoft Health-tjenesterne. Men andre data og de grundlæggende sensordata, som er blevet optaget af enhederne, forbliver i Microsoft Health-tjenesterne. Du kan altid lukke din Microsoft Health-tjenestekonto ved at kontakte vores kundeservice her.

Cortana. I Microsoft Health-tjenesterne kan du bruge Cortana. Når du bruger Cortana, deles data, du behandler i Microsoft Health-tjenesterne, herunder sundhedsdata og data, der behandles via tredjepartstjenester, med Cortana. I Cortana kan du lave forespørgsler og indstille påmindelser med din stemme, hvis Cortana er aktiveret på din enhed. Hvis du vil læse mere om, hvordan Cortanaadministrerer dine data, kan du gå til afsnittet Cortana i denne fortrolighedserklæring.

Toppen af siden

HealthVault

HealthVault er en personlig sundhedsplatform, som bruges til at indsamle, redigere, gemme og dele dine sundhedsjournal online. Med HealthVault, kan du styre dine egne sundhedsjournal. Du kan også vælge at dele din sundhedsjournal med familie, pårørende, sundhedspersonale, mobilprogrammer, sundhedsrelaterede enheder og onlineprogrammer. Du kan finde flere oplysninger om HealthVault på her.

Sådan logger du på HealthVault. Hvis du vil logge på HealthVault, kan du bruge Microsoft-konto eller godkendelsestjenester fra tredjepart. Hvis du lukker din Microsoft-konto eller mister dine kontooplysninger, kan du muligvis ikke få adgang til dine data. Du kan bruge flere legitimationsoplysninger med HealthVault for at sikre, at du altid har adgang til programmet. Hvis du bruger en godkendelsestjeneste fra tredjepart sammen med HealthVault, anbefaler vi, at du først læser oplysningerne om sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger fra den pågældende udbyder.

HealthVault-konto og -sundhedsjournaler. For at oprette en ny HealthVault-konto, skal du indtaste dine personlige oplysninger, f.eks. navn, fødselsdato, mailadresse, postnummer og land/område. Afhængigt af hvilke funktioner du bruger, bliver du muligvis bedt om yderligere oplysninger. Med en HealthVault-konto kan du administrere en eller flere sundhedsjournaler, såsom dem, du opretter for dig selv og din familie. Du kan når som helst tilføje og fjerne data i en sundhedsjournal, som du styrer.

I USA tildeler HealthVault en entydig HealthVault-mailadresse til hver sundhedsjournal. Når en meddelelse modtages på denne mailadresse, føjes meddelelsen og vedhæftede filer automatisk til HealthVault-journalen, og der sendes en mail til brugeren af denne journal. E-mail-tjenesten i HealthVault bruger “Direct”, som er en protokol, der er designet til at kommunikere med sundhedspersonaler. Derfor kan mails fra HealthVault kun sendes og modtages til og fra leverandører, der bruger et system, som bruger Direct-protokollen. Brugeren kan tilføje og deaktivere mailadresser, der skal modtage sundhedsjournaler.

Sådan deler du din sundhedsjournal. En af hovedfunktionerne i HealthVault er, at du kan dele din sundhedsjournal med andre personer og tjenester, der kan hjælpe dig med at nå dine sundhedsrelaterede mål. Som standard, er du ansvarlig for eventuelle indlæg, som du opretter. Den ansvarshavende har det højeste adgangsniveau til en sundhedsjournal. Som ansvarshavende, kan du dele dataene i en sundhedsjournal med en anden person, ved at sende en e-mail-invitation via HealthVault. Du kan vælge, hvilken slags adgang de har (herunder samme adgang, som den ansvarshavende), hvor længe de har adgang til dataene og om de må ændre dataene i indlægget. Når du giver en person adgang, kan denne person give den samme adgang til en anden (f.eks. kan en person med skrivebeskyttet adgang kun give skrivebeskyttet adgang til en anden bruger). Da uhensigtsmæssig tildeling af adgang kan gøre det muligt for nogen at krænke beskyttelsen af dine personlige oplysninger eller endda spærre for din adgang til dine egne journaler, skal du være forsigtig med at give andre adgang til dine journaler.

Du kan vælge at dele bestemte data (eller alle data) i en sundhedsjournal med andre tjenester, herunder deltagende tredjepartstjenester, som du godkender. Ingen tjeneste kan få adgang til dine data via HealthVault, medmindre en autoriseret bruger giver tjenesten adgang via HealthVault. I HealthVault kan du selv styre adgangen ved at acceptere eller afvise anmodninger fra andre. For hver tjeneste du giver adgang til, vælger du selv hvilke sundhedsoplysninger i en bestemt sundhedsjournal du vil dele, og hvilke handlinger hver tjeneste må udføre på sundhedsjournalen.

Hvis du giver en tjeneste adgang til en journal, får denne tjeneste adgang til hele navnet, der er knyttet til din HealthVault-konto, kaldenavnet på den autoriserede journal samt dit forhold til journalen. Tjenesten vil altid have adgang via HealthVault, indtil du ophæver denne tilladelse. Microsoft kan også ophæve en tjenestes adgang til HealthVault, hvis denne tjeneste ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til beskyttelse af personlige oplysninger til Microsoft. Men udover at anvende de adgangstilladelser, du har givet til tredjepartstjenester, styrer eller overvåger vi ikke tredjepartstjenester, og de har eventuelt forskellig praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.

Rapporter til sundhedspersonale i USA. I USA er det muligt for deltagende sundhedspersonale at modtage rapporter om, hvorvidt de oplysninger, som de har sendt til en journal i Microsoft Health-tjenester, er blevet brugt. Denne funktion understøtter formålet “meaningful use” i forordningen HITECH, der tilskynder sundhedspersonaler til at sende kopier af deres patientjournaler elektronisk. Deltagende udbydere kan modtage rapporter, der indeholder et nummer, som udbyderen bruger til at identificere patienten i deres system, og til at se om brugeren tog en af ​​de “kvalificerende handlinger” i HealthVault (men der er ingen oplysninger om hvilken handling). En “kvalificerende handling” omfatter i øjeblikket aktiviteter såsom visning, download eller videresendelse af sundhedsoplysninger via e-mail. Du kan slå rapportering om dine journaler fra.

Adgang og styring. Du kan altid se, redigere eller slette dine HealthVault-kontodata, eller lukke din HealthVault-konto. Det er kun ansvarshavende, der kan slette et element permanent. Hvis du sletter en sundhedsjournal, slettes den fra alle brugere, der har adgang til den.

Hvis du lukker din HealthVault konto, sletter vi alle journalerne, som du er ansvarlig for. Hvis du deler dit ansvar for en journal, kan du stadig beslutte, om journalen skal slettes. Microsoft venter i en begrænset periode, før dine data slettes permanent, for at undgå utilsigtet eller ondsindet fjernelse af dine sundhedsdata.

HealthVault beholder en fuld historik om alle adgange, ændringer og sletninger af brugere og tjenester, som omfatter dato, handling og navnet på personen eller tjenesten. Ansvarshavende af journaler kan se historikken til disse journaler.

Kommunikation via mail. Vi bruger mailadressen, som du angiver, når du opretter din HealthVault-konto, til at sende dig en mail, hvori vi beder dig om at bekræfte din mailadresse. Denne bruges også til at sende invitationer via HealthVault, og til at sende dig tjenestemeddelelser, f.eks. mails der fortæller dig, at du kan tilføje oplysninger til din HealthVault-journaler.

HealthVault sender jævnligt nyhedsbreve, for at holde dig orienteret om de nyeste forbedringer. HealthVault sender dig også med jævne mellemrum en mail med en opsummering af de seneste aktiviteter på din konto. I overensstemmelse med dine kontaktoplysninger bruger vi også dine mailadresser til at sende dig reklamemail. Du kan altid framelde disse mails.

© Microsoft 2018

 

 

Din kontaktinformation

Yderligere information

Hvordan vi beskytter dine data

Hvilke databrudsprocedurer vi har på plads.

Hvilke tredjeparter vi modtager data fra

Hvilke automatiserede beslutninger og/eller profilering vi foretager med brugerdata.

Industriregulative krav om fremlæggelse