Jette Krøigaard
StressCoach og EnneagramCoach

Stærkt engageret og erfaren coach med hurtig kontakt og godt blik for sagens kerne og håndterbare, bæredygtige og effektive løsninger.

Jeg finder hurtigt ind til dig og din personlighed  – uanset type – samt til dine ydre- og indre stressfaktorer, dine styrker, din sårbarhed, sagens kerne og sammen finder vi bæredygtige løsninger og fremmer din trivsel.

SPECIALER

 • Stress, depression, angst og fødselsdepression
 • Personlig udvikling (bla. øgning af selvværd, finde ind til sig selv, være glad for sig selv)
 • Enneagrammet (psykologisk overblik over 9 typer). Læs mere her
 • Sansende/responderende/sensitiv personlighed, som kan blive overloadet af for mange inputs / “antenne-menneske” /særlig sensitiv. Læs mere her

MED MIG FÅR DU EN COACH SOM

 • har mange års positiv erfaring
 • brænder for sit fag
 • brænder for at få dig i mål
 • er engageret og nærværende
 • får samtalen til at flyde naturligt
 • giver trygge og rolige rammer
 • har blik for sagens kerne
 • fokuserer både på det følelsesmæssige, det instinktive og det rationelle
 • ser mulige løsninger
 • visualiserer samtalen på plancher (som du kan tage foto af eller tage med hjem)
 • giver konkrete håndterbare værktøjer
 • får dig til at være glad for den, du er
 • kan inddrage Enneagrammet

MIN DRIVKRAFT
er at se mennesker komme ud af stressede tilstande, ud af private eller jobmæssige mismatch, og komme igang med en personlig proces, hvor de finder ind til sit virkelige jeg, sit eget værd, styrker, behov og ønsker og matche det med hverdagen, så trivslen øges.

MINE VÆRDIER
er nærvær, engagement, komme til sagen, forstå fortiden og hurtigt komme videre til løsninger og konkrete værktøjer. Jeg ser det som een af mine vigtigste opgaver at hjælpe dig med at se dig selv, både dine skønne sider og de sider, hvor du måske spænder ben for dig selv. Dine styrker, kompetencer og sårbarheder.

SYGEDAGPENGELOVEN
I perioden 2012 – 2019 har arbejdet som stresscoach i Sygedagpengeindsatsen i Beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune, og coachede stærkt ramte stress-/depression-/ og angste sygedagpengemodtagere. Derfor kender jeg sygedagpengeloven og jobcenterregi, og kan give dig sparring i forhold til dit eventuelle møde med jobcenter.

KARRIERE-COACHING
Gennem årene i sygedagpengeindsatsen, arbejdede jeg udover stresscoaching også med karrierecoaching og gode jobmatch, og har gode erfaringer og metoder.

ENNEAGRAMMET
Når det giver mening i stressforløb anvender jeg typologien Enneagrammet, som gør det muligt at komme et spadestik dybere.

ERFARINGER og UDDANNELSER: