Jette Krøigaard
Stress-, Enneagram-, TrivselCoach
og underviser

Stærkt engageret, nærværende og erfaren coach med hurtig kontakt og godt blik for sagens kerne og håndterbare, bæredygtige og effektive løsninger.

Jeg finder hurtigt ind til dig og din personlighed  – uanset type – samt til dine ydre- og indre stressfaktorer, dine styrker, din sårbarhed, sagens kerne og sammen finder vi bæredygtige løsninger og fremmer din trivsel.

MED MIG FÅR DU/I EN COACH SOM

 • har mange års positiv erfaring
 • brænder for sit fag og få dig i mål
 • er engageret, nærværende og effektiv
 • har blik for sagens kerne
 • ser mulige løsninger
 • får samtalen til at flyde naturligt
 • giver trygge og rolige rammer
 • visualiserer samtalen på plancher (som du kan tage foto af eller tage med hjem)
 • fokuserer både på det følelsesmæssige, det instinktive og det rationelle
 • giver konkrete håndterbare værktøjer
 • får dig til at være glad for den, du er
 • kan inddrage Enneagrammet

SPECIALER

 • Stress, depression, angst og fødselsdepression
 • Jobmatch og karrierevej som matcher personligheden
 • Trivselsfremme
 • Personlig udvikling (bla. øgning af selvværd, finde ind til sig selv, være glad for sig selv)
 • Enneagrammet (psykologisk personligheds-udviklingsværktøj). Læs mere
 • Sansende/responderende/sensitiv personlighed, som kan blive overloadet af for mange inputs / “antenne-menneske” (særlig sensitiv).  Læs mere

MIN DRIVKRAFT
er at se mennesker komme ud af stressede tilstande, ud af private eller jobmæssige mismatch, og komme igang med en personlig proces, hvor de finder ind til sit virkelige jeg, sit eget værd, styrker, behov og ønsker og matche det med hverdagen, så trivslen øges.

MINE VÆRDIER
er nærvær, engagement, komme til sagen, forstå fortiden og hurtigt komme videre til løsninger og konkrete værktøjer. Jeg ser det som een af mine vigtigste opgaver at hjælpe dig med at se dig selv, både dine skønne sider og de sider, hvor du måske spænder ben for dig selv. Dine styrker, kompetencer og sårbarheder.

ENNEAGRAMMET
Når det giver mening i stressforløb anvender jeg det stærke personligheds-udviklingsværktøj Enneagrammet, som gør det muligt at komme et spadestik dybere.

JOBMATCH-COACHING 
Gennem årene i sygedagpengeindsatsen, arbejdede jeg udover stresscoaching også med karrierecoaching og gode jobmatch, og har gode erfaringer og metoder.

SYGEDAGPENGELOVEN
I perioden 2012 – 2019 har jeg arbejdet som stresscoach i Sygedagpengeindsatsen i Beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune, og coachede stærkt ramte stress-/depression-/ og angst ramte sygedagpengemodtagere. Derfor kender jeg sygedagpengeloven og jobcenterregi, og kan give dig sparring i forhold til dit eventuelle møde med jobcenter.

UDDANNELSER

 • Enneagram Practioner (Enneagramstedet 2013/16)
 • Professionel coach med stress som speciale fra Axept
  (certificeret ifølge standarderne formuleret af ICF)(Axept 2012/14)
 • Coaching i organisationer fra Axept
  (certificeret ifølge standarderne formuleret af ICF) (Axept 2012/14)
 • Train-the-trainer ifm. samtalemetoder (Rambøl Attractor 2013)
 • Kostpilot (Kostakademiet 2006)
 • Projektleder (Implement 2003)
 • Motion & Sundhedsfremmer (Syddansk Universitet 1997)
 • Psykomotorisk terapeut (Ingrid Prahms Seminarium 1983)

KURSER:
Bla. Meta Cognitiv Terapi (nov. 20)

LinkedIn-profil: http://linkedin.com/in/trivselsfremmeriet

 • 2014 - ?: Stresscoach i Trivselsfremmeriet

  Oprettede Trivselsfremmeriet i 2014. Startede med een dag i ugen, og gik fuldt selvstændig 1.2.19.

 • 2012-2019: Stresscoach Kbh.s Kommune

  Arbejdet som fuldtids stress- og jobcoach for stressramte sygedagpengemodtagere i Kbh.s Kommune. I 2015 gik jeg ned på 4 dage om ugen, for at stresscoache i TRIVSELSFREMMERIET 1 dag om ugen.

 • 2004-2012: Beskæftigelses-vejleder

  Arbejdet med kobling af sundhedsfremme og beskæftigelse, bla. på daghøjskoler.

 • 1995-2004: Sundheds-fremmer

  Metodeudviklet talrige projekter bla. sundhedsfremme-undervisning i DSB (hvor jeg underviste i 13 år), arbejdet som daghøjskoleunderviser for overvægtige kontanthjælpsmodtagere, sundhedsvejleder i Københavns Kommunale Tandpleje med talrige sundhedssamtaler som autodidakt coach, og hvor jeg udviklede en af landets første sundhedsprofiler, som sundhedskonsulent i København, sundhedsprojekt i Hvidovre Kommunes Hjemmepleje og plejehjem, i Nationalt Center for Sunde Arbejdspladser, Center for Sunde Arbejdspladser, Sund By København, Center for Rygeafvænning, været ekstern konsulent på “Motion på Recept” i Københavns-, Ribe- og Storstrøms Amt, projektleder for Nærgymnastik og mange flere spændende projekter.

 • 1984-1995: Før- og efterfødsels-underviser

  Underviste under Familieskolen og FOF i Brønshøj-Husum i graviditetsgymnastik, fødselsforberedelse, efterfødselshold og mødregymnastik.