STRESS


Stresscoaching

Stress føles så ubehageligt og så meningsløst…
Alligevel fortæller de fleste, at de ikke ville have været foruden…
Fordi der var så megen læring og udvikling at tage med derfra…

Ingen går igennem krisens have uden at have blomster med derfra…

STRESSSYMPTOMER

Kender du ikke dig selv mere? Indre uro? Føler du dig som en zombie? Siger du JA og kroppen NEJ? Mistet overblikket? Dårlig søvn og mareridt? Tankemylder? Træt træt træt? Grådlabil? Dårlig hukommelse? Svært ved at koncentrere dig? Svært ved at holde fokus? Hovedpine? Mavepine? Anspændthed og muskelspændinger? Humørsvingninger? Hjertebanken? Forhøjet blodtryk? Rystelser? Svimmel og rundtosset? Hjernen gået i dvale? Depressiv? Frygt og angst? PTSD/traumer fra barndommen?

Stress udspringer af en kombination af ydre-og indre stressfaktorer.

Ydre stressfaktorer gerne skal håndteres fra politisk side og via arbejdspladsen som et fælles anliggende om at skabe gode arbejdsmiljøer, som skaber trivsel, arbejdsglæde og arbejdsindsats.

Indre stressfaktorer kan du gøre noget ved selv.
Lær dig og dine reaktionsmønstre at kende, afklar om det er en hensigtmæssig reaktion, sæt mål for nye vaner, træn-træn-træn.

     Du længes sikkert efter:

 • Finde dig selv igen?
 • Komme tilbage til normal hverdag?
 • Få dit liv tilbage?
 • Leve livet i stedet for at overleve?

     Du har sikkert behov for:

 • Afklare hvorfor du er ramt af stress?
 • Afklare om dine rammer er gode for dig?
 • Afklare om dine tanke- og adfærdsmønstre
  støtter eller bremser dig?

     Du drømmer sikkert om:

 • Være den bedste udgave af dig selv?
 • De bedste match både privat og jobmæssigt?
 • Finde en god job/fritid-balance?
 • Holde stress på afstand?