WORKSHOP
VEND MISTRIVSEL TIL TRIVSEL

som fyraftensmøde, undervisning eller hvad I ønsker


WORKSHOP
VEND MISTRIVSEL
TIL TRIVSEL

som fyraftensmøde, undervisning eller hvad I ønsker


Hvilke naturtalenter har I hver især?
Hvad stresser hvem helt ind i kernen?
Hvilke “særheder” har de andre – har du også… ?
Hvorfor reagerer hver især som de gør?
Hvordan kan I bruge den viden konstruktivt?

Mon ikke vi kan blive enige om, at vi alle er forskellige…?
At vi har forskellige naturtalenter…?
At vi ofte reagerer vidt forskelligt ..?
At vi hver især oplever vores reaktioner som helt normale og naturlige…?
Og at andre måske samtidig opfatter dem som ”sære”, overdrevne og uforståelige … ?

Fx: Detaljeorienteret…?  Pleaser…?  Work-a-holic…?  Humørsyg…?  Nørdet…?
Skeptisk…  Utålmodig…?  Dominerende…?  Doven…?

Bare rolig – der er en hel naturlig forklaring!

 

Mon ikke vi kan blive enige om, at vi alle er forskellige…?
At vi har forskellige naturtalenter…?
At vi ofte reagerer vidt forskelligt ..?
At vi hver især oplever vores reaktioner
som helt normale og naturlige…?
Og at andre måske samtidig opfatter dem som
”sære”, overdrevne og uforståelige … ?

Fx: Detaljeorienteret…?  Pleaser…?  Work-a-holic…?
Humørsyg…?  Nørdet…? Skeptisk…  Utålmodig…?  Dominerende…?  Doven…?

Bare rolig – der er en hel naturlig forklaring!

 
Enneagrammet-består-af-9-personlighedstyper

UDBYTTE
Ved at forstå og respektere egne og andres personlighed, naturtalenter, indre stressfaktorer og ”særheder” er det lettere at få goder relationer, spille hinanden gode, få forskellighederne i spil, forbedre samarbejde og psykisk arbejdsmiljø, samt minimere og forebygge stress.

 

UDBYTTE
Ved at forstå og respektere egne og andres personlighed, naturtalenter, indre stressfaktorer og ”særheder” er det lettere at få goder relationer, spille hinanden gode, få forskellighederne i spil, forbedre samarbejde og psykisk arbejdsmiljø, samt minimere og forebygge stress.

 

OBS
Stress udspringer af en kombination af ydre-og indre stressfaktorer. Ydre stressfaktorer gerne skal håndteres fra politisk side og via arbejdspladsen som et fælles anliggende om at skabe gode arbejdsmiljøer, som skaber trivsel, arbejdsglæde og arbejdsindsats.

 

OBS
Stress udspringer af en kombination af ydre-og indre stressfaktorer. Ydre stressfaktorer gerne skal håndteres fra politisk side og via arbejdspladsen som et fælles anliggende om at skabe gode arbejdsmiljøer, som skaber trivsel, arbejdsglæde og arbejdsindsats.

 

WORKSHOPPEN ER BASERET PÅ ENNEAGRAMMET
som er en ”psykologisk kortlægning” over 9 forskellige personlighedstyper med hver sine indre stressfaktorer, syn på verden, tankesæt, livsstrategi, motivation, drive og adfærd. Alt dette ligger i os som ubevidste autopiloter, og er trænet gennem hele livet. Så de sidder godt fast, men er dog til at løsne!