Har I ansatte, som er stressramte eller stresssygemeldte?

STRESSSYMPTOMER (17): 1. Følelsen af "out of order"? 2. Følelsen af en "zombie"-tilstand? 3. Uoverskuelighedsfølelse? 4. Nedsat præstationsevne? 5. Svært ved at have mange bolde i luften? 6. Svært at fungere i jobbet? 7. Svært at overskue opgaverne? 8. Manglende beslutsomhed? 9. Svært at overskue deadlines? 10. Nedsat immunforsvar? 11. Pludselig mange sygedage? 12. Indadvendthed? 13. Lyst til at være alene? 14. Irritabel og lav tolerancetærskel? 15. Dårlig hukommelse? 16. Manglende koncentrationsevne? 17. Svært at holde fokus?

Trænger I til stresshjælp,
så I alle kan trives og være fælles om arbejdsopgaverne?

GEVINSTER FOR DEN STRESSRAMTE:

Du får dig selv og dit liv tilbage:

 • Dine stresssymptomer slipper
 • Du får trivsel, arbejdsglæde, arbejdsindsats, fokus, koncentration, hukommelse mm. tilbage
 • Du kommer til at kunne se klart på årsagerne til din stress; både de ydre- og de indre stressfaktorer
 • Du vil kunne beskrive, dels hvad der stresser dig og giver dig et mismatch, og dels hvad der skal til for, at du oplever et match, så du kan udføre dit arbejde optimalt

GEVINSTER FOR LEDELSEN:

De stressramte vender tilbage til trivsel, arbejdsglæde og arbejdsindsats:

 • Kommer hurtigere over stress; hvad enten de stadig er på arbejde eller er sygemeldte
 • Bliver skarpere på, hvad der skal til for at skrue ned for stress samt forebygge stress
 • Bliver skarpere på, hvad der skal til for at skabe vilkår for at kunne arbejde optimalt
 • Flere arbejdsaktive i dagligdagen og flere i arbejde – samt færre sygedage

PRAKTISK:

 • Mange stressramte har behov for at være til stresscoaching væk fra arbejdspladsen
  – og da vil det være i Trivselsfremmeriets klinik i Brønshøj
 • Hvis coachsamtalerne foregår på virksomheden, er der behov for et uforstyrret, lydtæt lokale med to plancher
 • Stresstilstanden afgør antal af samtaler – et forløb er på min. 4 samtaler
 • Det kræver blot en mail eller opringning at få en kontrakt i hus
 • INGEN UDBYTTE – INGEN REGNING