fbpx

StressCoaching på arbejdspladsen
– før, under og efter stress

StressCoaching
på arbejdspladsen
– før, under og efter stress

Er nogle af jer ramt af fx disse 17 stresssymptomer? 1. Følelsen af "out of order"? 2. Følelsen af en "zombie"-tilstand? 3. Uoverskuelighedsfølelse? 4. Nedsat præstationsevne? 5. Svært ved at have mange bolde i luften? 6. Svært at fungere i jobbet? 7. Svært at overskue opgaverne? 8. Manglende beslutsomhed? 9. Svært at overskue deadlines? 10. Nedsat immunforsvar? 11. Pludselig mange sygedage? 12. Indadvendthed? 13. Lyst til at være alene? 14. Irritabel og lav tolerancetærskel? 15. Dårlig hukommelse? 16. Manglende koncentrationsevne? 17. Svært at holde fokus?

Har I behov for hjælp til at knække stress og fremme trivsel?
Så alle har det godt og kan sætte sine potentialer i spil,
og I kan være fælles om opgaverne?
Medarbejderomsorg er altid godt givet ud.

GEVINSTER FOR DEN STRESSRAMTE:

Får sig selv og sit liv tilbage:

 • Stresssymptomer slipper
 • Øget trivsel, arbejdsglæde, fokus, koncentration, hukommelse, arbejdsindsats mm.
 • Afklaring af årsager til stress, både ydre- og indre stressfaktorer
 • Afklaring af job-match
 • Forebyggelse af fremtidig stress

GEVINSTER FOR VIRKSOMHEDEN:

De stressramte vender stærkt tilbage til trivsel, arbejdsglæde og arbejdsindsats:

 • Kommer hurtigere over stress; hvad enten de stadig er på arbejde eller er sygemeldte
 • Bliver skarpere på, hvad der skal til for at skrue ned for stress samt forebygge stress
 • Bliver skarpere på, hvad der skal til for at skabe rammer for at kunne få sine kompetencer i spil

Flere arbejdsaktive i dagligdagen og flere i arbejde – færre sygedage

PRAKTISK:

 • Mange stressramte har behov for at være til stresscoaching væk fra arbejdspladsen
  – og da vil det være i Trivselsfremmeriets klinik i Brønshøj
 • Hvis coachsamtalerne foregår på virksomheden, er der behov for et uforstyrret, lydtæt lokale med to plancher
 • Jeg tager også gerne hjem til ansatte, hvis de ikke er klar til at tage hjemmefra
 • Stresstilstanden afgør antal af samtaler
 • Læs om min form for StressCoaching
 • Læs om stresscoachen
 • Pris 1200 ex. moms pr. session (eller efter nærmere aftale)
 • INGEN UDBYTTE – INGEN REGNING
  Dog ikke sket de sidste 8 år!


 • Kan også tilbyde fyraftensmøder og workshops omkring stress, personlighedstyper og forskelligheder

Kontakt mig endelig hvis du har spørgsmål:
jette.kroigaard@trivselsfremmeriet.dk
+45 51 95 20 17