fbpx

Stresscoaching på arbejdspladsen

Stresscoaching
på arbejdspladsen

STRESSSYMPTOMER (17): 1. Følelsen af "out of order"? 2. Følelsen af en "zombie"-tilstand? 3. Uoverskuelighedsfølelse? 4. Nedsat præstationsevne? 5. Svært ved at have mange bolde i luften? 6. Svært at fungere i jobbet? 7. Svært at overskue opgaverne? 8. Manglende beslutsomhed? 9. Svært at overskue deadlines? 10. Nedsat immunforsvar? 11. Pludselig mange sygedage? 12. Indadvendthed? 13. Lyst til at være alene? 14. Irritabel og lav tolerancetærskel? 15. Dårlig hukommelse? 16. Manglende koncentrationsevne? 17. Svært at holde fokus?

Trænger I til stresshjælp så I alle kan trives og være fælles om opgaverne? Medarbejderomsorg er godt givet ud.

GEVINSTER FOR DEN STRESSRAMTE:

Du får dig selv og dit liv tilbage:

 • Dine stresssymptomer slipper
 • Du får trivsel, arbejdsglæde, fokus, koncentration, hukommelse og arbejdsindsats mm. tilbage
 • Du kommer til at kunne se klart på årsagerne til din stress; både de ydre- og de indre stressfaktorer
 • Du vil kunne beskrive, dels hvad der stresser dig og giver dig et mismatch, og dels hvad der skal til for, at du oplever et match, så du kan udføre dit arbejde hensigtsmæssigt

GEVINSTER FOR VIRKSOMHEDEN:

De stressramte vender tilbage til trivsel, arbejdsglæde og arbejdsindsats:

 • Kommer hurtigere over stress; hvad enten de stadig er på arbejde eller er sygemeldte
 • Bliver skarpere på, hvad der skal til for at skrue ned for stress samt forebygge stress
 • Bliver skarpere på, hvad der skal til for at skabe vilkår for at kunne arbejde hensigtsmæssigt
 • Flere arbejdsaktive i dagligdagen og flere i arbejde – færre sygedage

PRAKTISK:

 • Mange stressramte har behov for at være til stresscoaching væk fra arbejdspladsen
  – og da vil det være i Trivselsfremmeriets klinik i Brønshøj
 • Hvis coachsamtalerne foregår på virksomheden, er der behov for et uforstyrret, lydtæt lokale med to plancher
 • Stresstilstanden afgør antal af samtaler
 • Det kræver blot en mail eller opringning at få en aftale i hus
 • Pris: 1200 (ex. moms) pr. session (80 min)
 • INGEN UDBYTTE – INGEN REGNING
 • Klik og læs om stresscoachen

Hvis du har spørgsmål, så tøv endelig ikke med at kontakte på sms, mail eller opringning.

Mail:       jette.kroigaard@trivselsfremmeriet.dk

Mobil:    5195 2017