/* Mailchimp popup */

FYRAFTENSMØDE
om indre stress

“Forstå din indre stresstype – og de andres!”

Mon ikke vi kan blive enige om, at vi alle er forskellige…?
At vi har forskellige naturtalenter…?
At vi
ofte reagerer vidt forskelligt ..?
At vi hver især oplever vores reaktioner som helt normale og naturlige…?
Og at andre samtidig måske opfatter dem som ”sære” og uforståelige … ?

Bare rolig; der er en hel naturlig forklaring på det hele !

 

INDRE STRESSFAKTORER
Hvad stresser hvem helt ind i kernen?
Hvorfor reagerer hver især som de gør?
Hvilke naturtalenter har hver især?

 

UDBYTTE
Ved at forstå og respektere egne og andres
indre stressfaktorer, ”særheder” og naturtalenter er det lettere at spille hinanden gode, få forskellighederne i spil, forbedre samarbejde og psykisk arbejdsmiljø, samt minimere og forebygge stress.

 

OBS
Stress udspringer af en kombination af ydre-og indre stressfaktorer. Ydre stressfaktorer skal gerne håndteres fra politisk side og via arbejdspladsen som et fælles anliggende om at skabe gode arbejdsmiljøer, som skaber trivsel, arbejdsglæde og arbejdsindsats.

 

FYRAFTENSMØDET ER BASERET PÅ ENNEAGRAMMET
som er en ”psykologisk kortlægning” over 9 forskellige personlighedstyper med hver sine indre stressfaktorer, syn på verden, tankesæt, livsstrategi, motivation, drive og adfærd. Alt dette ligger i os som ubevidste autopiloter, og er trænet gennem hele livet. Så de sidder godt fast, men er dog til at løsne!