FYRAFTENSMØDE

“Forstå din indre stresstype – og de andres!”

INDRE STRESSFAKTORER

Hvad stresser hvem helt ind i kernen?
Hvorfor reagerer hver især som de gør?
Hvilke naturtalenter har hver især?

 

Selv oplever man sin reaktion som helt normal og naturlig…
samtidig kan andre opfatte den som ”sær” og uforståelig … !

 

Der er en hel naturlig forklaring på reaktionen!

 

Ved at forstå og respektere egne og andres indre stressfaktorer, ”særheder” og naturtalenter er det lettere at spille hinanden gode, få forskellighederne i spil, forbedre samarbejde og psykisk arbejdsmiljø, samt minimere og forebygge stress.

 

Stress udspringer af en kombination af ydre – og indre stressfaktorer.
OBS at ydre stressfaktorer gerne skal håndteres fra politisk side og via
arbejdspladsen som et fælles anliggende om at skabe gode arbejdsmiljøer, som skaber trivsel, arbejdsglæde og arbejdsindsats.