Enneagrammet

Enneagrammet er et stærkt persontype-værktøj, som kan give dig indsigt i dig selv, udvikle dig personligt – så du kan blive den bedste udgave af dig selv – samt være med til at knække stress.

Enneagrammet er en typologi / en form for psykologisk kortlægning over 9 forskellige personlighedstyper med hvert deres tankesæt, livsstrategi, motivation og adfærd. Disse er helt naturlige for os, ubevidste og reflektoriske. Det er som en ”indre grundlov” vi lever efter, har trænet og udviklet gennem hele livet. Så det sidder godt fast, og er som regel ikke kendt af os selv, da vi typisk ikke kan se os selv!